Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Komputer dla Homera 2003

01.02.2007
Autor: Dorota Landsberger

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących

W 2008 r. wnioski o dofinansowanie można składać w oddziałach PFRON od 17 marca do 30 kwietnia.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • zakup podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
 • zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
 • zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
 • zakup urządzeń lektorskich.
 • szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania

W programie mogą wziąć udział:

 • osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku
 • dzieci i młodzież w wieku do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • wykonywanie pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź
 • uczenie się albo studiowanie

Wysokość dofinansowania ustalana będzie w zależności od wysokości dochodów brutto na członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Maksymalna kwota nie może jednak przekroczyć:

 • 4-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie
 • 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie
 • 40-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie
 • 14-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla urządzeń lektorskich

Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości:

 • nie mniejszej niż 10% ceny zakupu - dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie
 • nie mniejszej niż 2% ceny zakupu - dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie
 • nie mniejszej niż 2% ceny zakupu - dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich, oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie
 • nie mniejszej niż 7% ceny zakupu - dla urządzeń lektorskich

W programie nie mogą brać udziału:

 • osoby, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON nie dotrzymały warunków zawartych umów, lub które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON
 • osoby, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurze realizacji programu; w przypadku osób niewidomych wnioskujących o zakup urządzeń lektorskich i sprzętu brajlowskiego, dochód o którym mowa powyżej nie może przekroczyć siedmiokrotności najniższego wynagrodzenia

Wzory wniosków i zaświadczeń dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Jaki sprzęt wybrać w ramach programu „Komputer dla Homera” (poradnik PZN)
http://www.pzn-mazowsze.org.pl/zes_wzor.htm

Aktualizacja: 18 marca 2008 r.

Programy celowe

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas