Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kontakty do oddziałów PFRON

17.09.2013
Autor: oprac. redakcja

Oddział Dolnośląski
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław
tel. (071) 346 74 40
fax (071) 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń
tel. (056) 681 44 00
fax (056) 655 60 02 w. 31
e-mail: torun@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Lubelski
ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin
tel. (081) 466 76 00
fax (081) 743 88 79
e-mail: lublin@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Lubuski
ul. Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra
tel. (068) 422 78 00
fax (068) 320 55 80
e-mail: zielonagora@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Łódzki
ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź
tel. (042) 205 01 00
fax (042) 677 12 50
e-mail: lodz@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Małopolski
ul. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków
tel. (012) 312 14 00
fax (012) 415 86 85
e-mail: krakow@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Mazowiecki
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
tel. (022) 311 83 12, (022) 311 83 13
fax (022) 822 32 77
e-mail: warszawa@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Opolski
ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole
tel. (077) 887 20 00
- Sekretariat - (077) 887 20 00
- Dyrektor Oddziału (łączenie przez sekretariat) - (077) 887 20 00
- p.o. Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej - (077) 887 20 20
- Zadania zlecane - (077) 887 20 21
- Program wyrównywania różnic między regionami II, refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia ON w ZPCH - (077) 887 20 22
- Wnioski gmin o dochody utracone z tytułu zwolnień, Junior, dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego, system Obsługi Dofinansowań i Refundacji - (077) 887 20 24
- Monitorowanie zawartych umów w ramach programów: Komputer dla Homera i Pegaz, Sprawny dojazd (polisy A-C), Aktywny samorząd - (077) 887 20 25
- Student II, Aktywny samorząd - (077) 887 20 27
- Główny Księgowy Oddziału - (077) 887 20 31
- Stanowisko ds. Kadrowych - (077) 887 20 32
- Kierownik Działu Kontroli i Windykacji - (077) 887 20 40
- Dział Kontroli i Windykacji - (077) 887 20 41, (077) 887 20 42
- Informatyk - (077) 887 20 50
fax (077) 453 95 91
e-mail: opole@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Podkarpacki
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 283 93 00
fax (017) 853 26 12
e-mail: rzeszow@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Podlaski
ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
tel. (085) 733 87 00
fax (085) 654 45 83
e-mail: bialystok@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Pomorski
ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk
tel. (058) 350 05 00
fax (058) 552 28 06
e-mail: gdansk@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Śląski
pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice
tel. (032) 493 21 00
- AKTYWNY SAMORZĄD - (032) 49 32 120, (032) 49 32 107
- Dofinansowanie do  oprocentowania kredytów bankowych dla ZPCH - (032) 49 32 118
- Dofinansowanie do szkoleń języka migowego - (032) 49 32 117
- JUNIOR - (32) 49 32 120
- Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia ON w ZPCH (art. 32) - (032) 49 32 115
- System obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR) - (032) 49 32 116, (032) 49 32 118
- STUDENT II - (032) 49 32 107, (032) 49 32 109, (032) 49 32 117
- Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - (032) 49 32 120
- Wnioski gmin o dochody utracone z tytułu zwolnień - (032) 49 32 110
- Wyrównywanie różnic między regionami II - (032) 49 32 115
- Zadania zlecone (art. 36) - (032) 49 32 106, (032) 49 32 110, (032) 49 32 117
Monitorowanie zawartych umów w ramach programów:
- Pegaz 2010 obszar A, D, E - (032) 49 32 106
- Pegaz 2003 i 2010 obszar C, Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej - (032) 49 32 118
- Komputer dla Homera, Sprawny Dojazd - (032) 49 32 116
- Pitagoras 2007 - (032) 49 32 115
fax (032) 786 96 04
e-mail: katowice@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce
tel. (041) 230 97 00
fax (041) 342 19 68
e-mail: kielce@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Warmińsko-Mazurski
ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 089 722 90 00
fax (089) 527 76 39
e-mail: olsztyn@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Wielkopolski
ul. Lindego 4, 60-573 Poznań
tel. (061) 666 46 00
- Sekretariat - (061) 666 46 00
- Obsługa SODiR - (061) 666 46 08, (061) 666 46 12, (061) 666 46 15
- Program "Student" - (061) 666 46 03, (061) 666 46 04, (061) 666 46 05
- Zadania zlecane - (061) 666 46 06, (061) 666 46 07
- Cesje polisy A-C - (061) 666 46 14
- Obsługa Art. 32 - (061) 666 46 13
- Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej, program "Junior" - (061) 666 46 09
- Dział Kontroli i Windykacji - (061) 666 46 22, (061) 666 46 23, (061) 666 46 24, (061) 666 46 25
- Kierownik Działu Dofinansowań - (061) 666 46 02
- Główny Księgowy - (061) 666 46 26
fax (061) 847 64 39
e-mail: poznan@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Oddział Zachodniopomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
tel. (091) 350 97 00
fax (091) 482 79 36
e-mail: szczecin@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. (022) 50 55 500
spis adresów e-mail
- W sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinasowań i Refundacji (SODiR), należy kontaktować się poprzez infolinię 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (022) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych), e-mail: sod@pfron.org.pl. Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy.
- Udzielanie informacji odnośnie działań ustawowych i programów realizowanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - e-mail: coi@pfron.org.pl, tel. (022) 50 55 276, (022) 50 55 670.
- Sekcja Skarg, Wniosków i Interwencji przyjmuje interesantów w poniedziałek w godzinach 9–17, natomiast w pozostałe dni w przedziale czasowym od 7.45–8.45 do 15.45–16.45, ul. Sienna 63, pok. 18, e-mail: interwencje@pfron.org.pl, tel. (022) 50 55 213, (022) 50 55 372.
- Elektroniczne informatory Funduszu dostępne są pod adresem: http://ebifron.pfron.org.pl
Więcej: www.pfron.org.pl

Aktualizacja: Anna Lewandowska, 12.08.2013 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy do Twojej szkoły podstawowej uczęszczały dzieci z niepełnosprawnością?

Biuletyn