Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Teresa Hernik nową Prezes Zarządu PFRON

06.03.2014
Autor: Tomasz Przybyszewski
Źródło: inf. własna, pfron.org.pl, zhp.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma nową prezes. Stanowisko to objęła Teresa Hernik, dotychczasowa dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – informuje serwis www.pfron.org.pl.

Od 15 marca 2010 r. Teresa Hernik była dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W ostatnim czasie dała się poznać jako zwolenniczka nadchodzących zmian na rynku pracy osób z niepełnosprawnością.

- Mam nadzieję, że ta zmiana, która została wprowadzona ustawą okołobudżetową, przyniesie istotną poprawę w przyszłym roku [2014 r. - przyp. red.], a jeśli nie w przyszłym, to w następnych latach - mówiła Piotrowi Pawłowskiemu pod koniec 2013 r. w programie Integracja. - Ta zmiana dotyczyła zrównania dofinansowania do wynagrodzeń na chronionym i otwartym rynku pracy. To jest coś, co było odwlekane od 2008 roku i biorąc pod uwagę fakt, że połowa ludzi jest zatrudniona na chronionym, a druga połowa na otwartym rynku pracy, to myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Polega to na tym, że pracodawca na otwartym i na chronionym rynku dostanie dofinansowanie do niepełnosprawnego pracownika w takiej samej wysokości.

Teresa Hernik siedzi za biurkiem przy komputerze.
Teresa Hernik, fot. Piotr Stanisławski

Kierowane przez Teresę Hernik Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych brało też aktywny udział w pracach nad nowymi przepisami o karcie parkingowej, które ograniczą liczbę uprawnionych do jej używania.

- Myślę, że wszyscy, którzy mają problem z poruszaniem się, narzekają na małą dostępność miejsc parkingowych - podkreślała Teresa Hernik w programie Integracja. - Wydaje się, że obecnie przyjęta ustawa w znacznym stopniu powinna poprawić tę sytuację.

Teresa Hernik odniosła się też w wywiadzie m.in. do kwestii świadczeń pielęgnacyjnych. Na pytanie, czy rodzice będą mieli wyższe świadczenia, odpowiedziała:

- Rodzice już mają wyższe świadczenia i to jest cały dylemat, który się wytworzył, bo w dzisiejszej sytuacji finansowej, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. I tak się stało. Zwiększone świadczenia otrzymali rodzice dzieci niepełnosprawnych, natomiast kosztem niektórych opiekunów osób starszych. W tej chwili trwają prace nad nowym sposobem tego rozwiązania, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tę ustawę i jesteśmy zobowiązani wypłacić należne świadczenia wszystkim zainteresowanym, natomiast pracujemy nad nowym rozwiązaniem, które w sposób bardziej punktowy doprecyzuje niesamodzielność osoby, którą się trzeba opiekować.


Teresa Hernik (ur. 1956) jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Studium Pedagogicznego w Białymstoku oraz studiów podyplomowych – zarządzanie jednostkami pomocy społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w Centralnej Szkole Instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).

Od 1980 r. była kierownikiem Wydziału Ceramicznego w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, a w latach 1983-1986 – nauczycielką w szkole podstawowej. Była też kierownikiem Zakładu Poligraficznego, a w latach 1993-1996 dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku. W późniejszych latach pełniła też funkcję zastępcy dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a także stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Została wybrana do Rady Miasta Białegostoku na dwie kolejne kadencje (1990-1998).

Harcmistrzyni, przez wiele lat związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, instruktorka ZHP od wczesnych lat 70. W latach 1987-88 była komendantką Hufca Białystok, zaś w latach 1990-1999 komendantką Chorągwi Białostockiej. Od 2000 r. była zastępczynią Naczelnika, a w latach 2005-2007 Naczelnikiem ZHP. Jest również członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Od 2005 r. członkini Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, obecnie jest jej wiceprzewodniczącą. Wieloletnia członkini, w tym także współprzewodnicząca, Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Od 15 marca 2010 r. Teresa Hernik była dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • 24 stycznia 1994 P. Teresa Hernik jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku przyjmowała mnie do pracy na stanowisko ds domów pomocy społecznej, gdzie organizowałam to stanowisko, bo miasto otrzymało zadania w tym zakresie..
  bożena Gorczyńska/ kiedyś Marrouch/
  02.10.2015, 20:02
  P. T. Hernik była w stosunku do pracowników Osobą taktowną, z ogromnym poczuciem empatii, uczciwym i z szacunkiem traktowała ludzi / pracowników i podopiecznych/. Doceniała profesjonalizm, zapewniała pracownikom możliwość rozwoju zawodowego. Nie pomijała możliwości pomocy w sprawach nie związanych ze sferą pozazawodową. Była dla nas życzliwą i pomocną. Sprawy podopiecznych były załatwiane w myśl zasady pomocy drugiemu. Jestem na emeryturze. Okres pracy z P. T. Hernik wspominam z satysfakcją. I nie jestem jedyną w takiej ocenie jakości ogromnego serca dla ludzi. Tak trzymać. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Powodzenia.
  odpowiedz na komentarz
 • Dobre Rozwiązanie?
  pracownik zpchr
  13.03.2014, 08:34
  Oczywiście,otwarty rynek dostanie tyle samo dofinansowania co zpchr, tylko nie mówi się tak samo głośno o tym, że to wyrównanie jest kosztem zpchr - otwarty rynek nie dostanie więcej, tylko zpchr mniej, dużo mniej, bo dla I grupy o 900,00 zł na osobę, dla II o 375,00 zł i dla II o 150,00 zł na osobę - miesięcznie!
  odpowiedz na komentarz
 • Jak to?
  11.03.2014, 16:24
  Wszyscy tak pięknie mówią lae jak to przecież ta instytucja ma działać do końca roku to opłaca się zmieniać prezesa na rok? Ale też nie rozumiem tego zrównania. Myślałem że to otwarty rynek zrównają do ZPCH atu ZPCH do otwartego runku a nawet i tą kwote obcięto???
  odpowiedz na komentarz
 • PRACA, PRACA, PRACA dla niepełnosprawnych....
  Agnieszka
  10.03.2014, 14:14
  Praca i uświadamianie pracodawców, da nam to tyle, że w większości nie będziemy potrzebować zbyt dużo łaski.....Jest już tylu niepełnosprawnych z wyższym, że na rynku istnieją bariery mentalne i archtektoniczne, które uniemożliwiają nam pracę. Dzięki wszechobecnym schodom, niepełnosprawni nie moga dostać się do biur i wykonywać tego co nam utrudnia dostęp do pracy, a nie po to się kształcimy, żeby mieć papier.
  odpowiedz na komentarz
 • nowy prezes
  Zbigniew Łagiewski
  10.03.2014, 10:11
  obawiam się, że ta Pani nie do końca rozumie różnicę pomiędzy rynkiem otwartym, a ZPChr-ami. Bo jeśli uważa, ze zrównanie dofinansowań pomiędzy rynkiem otwartym a chronionym jest właściwe, to należałoby zmniejszyć obciążenia dla ZPChr-ów. A tak obawiam się , ze PFRON będzie nas dociskał i dociskał ( ZPChr-y )gnębił i ograniczał. A w 1600 ZPChr-ach pracuje ponad 200.000 niepełnosprawnych zaś 20 kilku tysiącach firm rynku otwartego zaledwie niespełna 60 tyś. Więc o co tu chodzi ? ta Pani jest rzecznikiem rynku otwartego, który jednak nie spełnia oczekiwań , a mimo to jest preferowany ze szkodą dla ZPChr-ów
  odpowiedz na komentarz
 • Nie te kompetencje...
  Kulawa
  08.03.2014, 16:09
  Z zasady - boję się ludzi związanych tak mocno z ZHP itp. . Pani Hernik jest ok, ale w innym wymiarze działań - PFRON wymaga wyjścia poza ramy lokalnego myślenia, które p. Hernik prezentuje i w jej wieku już tego nie zmieni. Dlaczego nie dać tej fuchy prawdziwemu menadżerowi...? Toć to ogromna odpowiedzialność i potrzeba prowadzenia przez osobę odważną na tyle, aby sprawy rewolucyjnie zmieniać a nie rzucać beneficjentom ochłapy...
  odpowiedz na komentarz
 • Na wózek 600 zł. A na nagrody w warszawskim ratuszu 340 milionów
  janka
  07.03.2014, 14:19
  Ot uczciwość władzy. BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ (po)
  odpowiedz na komentarz
 • Czy PO uratuje PFRON
  Jacek
  07.03.2014, 12:43
  Zaufajmy władzy po raz kolejny. BYLE NIE PIS.
  odpowiedz na komentarz
 • sprzęt kosztem pracy ON
  rd
  07.03.2014, 12:32
  OD: Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” zs. w Jaśle; www.son.org.pl DO: Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan” zs. w Warszawie Szanowni Państwo, Po analizie Waszego projektu z dn.14.02.2014 r. dot. noweli art. 22 ustawy o rehabilitacji (Dz. U. 2011 r. Nr 127, Poz. 721., z późn. zm.) polegającej na ograniczeniu możliwości obniżenia obowiązkowej wpłaty na PFRON do 30% kwoty netto określonej na fakturze dot. zakupu produkcji lub usługi u uprawnionych sprzedawców, z przerażeniem konstatujemy, że Lewiatan po raz kolejny działa na rzecz zwalniania z pracy ON z najcięższymi schorzeniami i przeciwko ich pracodawcom prowadzącym Zakłady Pracy Chronionej (bo to one są obecnie największym podmiotem udzielającym ulg we wpłatach na PFRON). Powyższy projekt, a szczególnie jego uzasadnienie, uważamy za wyjątkowo obłudne, gdyż np.: a/ nieprawdą jest podana tam informacja, że ulgi mogą być udzielane w nieograniczonej wysokości, bo tylko teoretycznie mogą sięgać 94% wynagrodzeń osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pomniejszonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne b/ nieprawdą jest, że to zakłóca wolną konkurencję, bo każdy pracodawca może takowych ulg udzielać jeśli tylko zatrudni min. 30 % ON z najcięższymi schorzeniami; c/ brak tam wyjaśnienia, że sumaryczna kwota ulg, czyli obniżeń obowiązkowych wpłat na PFRON jakie może udzielić uprawniony sprzedawca jest proporcjonalna do płac zatrudnionych w danej firmie ON z najcięższymi schorzeniami, a więc i do zatrudnienia tych osób, i nigdy nie przekroczy płac pomniejszonych o 6%, (proporcjonalność odpisu i zatrudnienia oznacza, że jak zmniejszymy odpis to zmniejszymy zatrudnienie ON!!!). Szczytem obłudy jest podanie w uzasadnieniu, że obniżenie poziomu ulg do 30% da PFRON oszczędności w wysokości 300 mln na rok, zaś kwotę tą będzie można przeznaczyć na rehabilitację ON, gdyż taką kwotę można zaoszczędzić jedynie poprzez zwolnienie z pracy ok. 19 tys. ON ze znacznym i umiarkowanym st. niep. – po cóż nam wózki, turnusy, szkolenia jeśli stracimy pracę?! Szanowny Lewiatanie, z najwyższym zdumieniem przeczytaliśmy w mediach, że Wasz projekt popiera POPON – wszak organizacja ta jeszcze do niedawna opowiadała się za wspieraniem ZPCH i zatrudniania ON – vide: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/781252,pracodawcy-chca-zmian-w-udzielani u-ulg-na-pfron.html Reasumując: jeśli naprawdę zależy Wam na dobru pracujących ON i dobru finansów PFRON to uprzejmie prosimy o lobbing na rzecz: a/ wprowadzenia dla wszystkich pracodawców obligatoryjnego obowiązku zapewnienia pełnych dostosowań bez wzgl. na charakter schorzeń zatrudnionych ON (tak jak ma to miejsce w odniesieniu do ZPCH); b/ wprowadzenia wobec Pracodawców z rynku otwartego obowiązku wykupienia dla zatrudnionych ON dodatkowych (poza systemem NFZ) ubezpieczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych (skoro pracodawcom z R.O. przysługują takie same dofinansowania co ZPCH); c/ objęcia systemem obowiązkowych wpłat na PFRON – o których mówi art. 21 ustawy o rehabilitacji (wpłaty pełne lub częściowe), wszystkich (lub części) firm i instytucji zatrudniających od 1 do 24 pracowników (wszak sektor ten korzysta ze wszelkich wsparć typu: dofinansowania do wynagrodzeń ON, refundacja kosztów zatrudnienia asystenta ON, refundacja wyposażenia stanowisk pracy ON itp. , a nie łoży na Fundusz ani grosza!!!). Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc we wdrożeniu ww. wniosków. Z poważaniem Ryszard Dzik,
  odpowiedz na komentarz
 • więcej na sprzęt trzeba
  Jolanta
  07.03.2014, 09:20
  Byłam kiedyś na konferencji gdzie się pani hernik wypowiadała. Sensownie mowiła. Zobaczymy jak w działaniu będzie, przydałoby sie więcej pieniędzy pefron na sprzet reh.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas