Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niejasne przepisy o wliczaniu do dochodu świadczenia uzupełniającego

28.05.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
kobieta i mężczyzna stoją i rozmawiają na chodniku przy budynku za nimi okno z kratami

Świadczenie uzupełniające tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych nie powinno wliczać się do dochodu przy opłacaniu pobytu w domu pomocy społecznej – twierdzi autor petycji skierowanej do sejmowej Komisji ds. Petycji, która rozpatrywała ją na posiedzeniu 27 maja.

W opinii autora petycji, osoby prywatnej, fakt, że świadczenie uzupełniające wlicza się do dochodu mieszkańca DPS-u i pokrywa część kwoty za jego pobyt w placówce jest dyskryminujący dla tych osób.

Jak przypomniała Anna Prekurat z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenie uzupełniające nie jest wliczane do dochodu wyłącznie w zakresie świadczeń pieniężnych, natomiast jest wliczane do dochodu przy ustalaniu świadczeń niepieniężnych.

Kiedy świadczenie wlicza się do dochodu?

- Jest traktowane przy świadczeniach niepieniężnych podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny. Jeśli chodzi o mieszkańców DPS-ów to, rzeczywiście jest to świadczenie, gdzie jest pobierane 70 proc. odpłatności za pobyt w DPS. Jest to też związane z tym, że będąc w DPS-e mieszkaniec ma zapewniony szereg usług, nie tylko bytowych jak wyżywienie i zakwaterowanie, ale też szereg usług opiekuńczych – wyjaśniała Anna Prekurat.

Podkreśliła, że możliwe jest ubieganie się o zwolnienie z odpłatności za pobyt w DPS-e w całości lub częściowo. Decyzję taką wydaje gmina, która w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia indywidualnego przypadku, pokrywa koszt pobytu tej osoby w placówce.

„Brak spójności”

Autor petycji zauważa, że w przepisach o świadczeniu uzupełniającym brak jest spójności i logiki, gdyż w sytuacji, gdy osobą zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej jest jego małżonek lub jego zstępni, mający uprawnienie do pobierania świadczenia uzupełniającego, wtedy nie wlicza się ono do ich dochodu. Dlatego też w jego opinii, jest to bardzo krzywdzące i dyskryminujące wobec mieszkańców DPS-ów.

Argument ten zauważa także dr hab. Małgorzata Szczepańska, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Podkreśla, że ustawodawca ma prawo określania zasad finansowania pobytu w DPS, a w szczególności określania składników dochodu, z którego pobierana jest opłata za pobyt.

W jej opinii podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie, czego także domaga się autor petycji, mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu.

Niejasne przepisy

Poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Petycji uznał, że faktycznie przepisy w omawianym zakresie są niejasne i niejednoznaczne.

W związku z tym członkowie komisji zadecydowali o wystosowaniu dezyderatu, pisma z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Obecnie kwota progu uprawniającego do świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1772,08 zł.

Więcej o świadczeniu na stronie ZUS.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas