Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Powstały mapy Poznania dla osób niewidomych

06.03.2007
Autor: Dorota Potejko – z-ca Dyrektora WZiSS, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Marek Jakubowski - autor technologii map dla niewidomych, konsultant Głównego Geodety Kraju ds. map dla niewidomych, Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych „Być potrzebnym”

Poznań, jako pierwszy w Europie, zadbał o mapy komunikacyjne dla swych niewidomych i słabo widzących mieszkańców.

Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych „Być potrzebnym” w Owińskach zakończyło finansowane przez Miasto Poznań prace nad Planem Komunikacyjnym Poznania dla niewidomych i słabo widzących. Plan składa się z 11 pełnokolorowych plansz formatu A3 drukowanych w sposób dostępny dotykowo w nowoczesnej technologii lakieru lanego.
Odbiorcami i użytkownikami Planu Komunikacyjnego Poznania będą niewidomi i słabo widzący mieszkańcy miasta Poznania. Plan został wydany w nakładzie 700 egzemplarzy.

prace komisji ds. planu Poznania

Pomysł został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu miasta. Na projekt opracowania map wypukłych zostało przeznaczone z budżetu 100 000 zł. Pieniądze pochodziły z nagrody otrzymanej za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Równe szanse, równy dostęp 2005” na najlepszy program działań realizowany przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nakład będzie dystrybuowany według wskazań Polskiego Związku Niewidomych - okręgu wielkopolskiego oraz organizacji i instytucji Miasta Poznania zrzeszających mieszkańców miasta z dysfunkcjami wzroku.
Użytkownikami Planu Komunikacyjnego będą też niewidome dzieci i młodzież z Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach. Warunkiem bezpłatnego otrzymania Planu Komunikacyjnego będzie uczestnictwo w kursie posługiwania się nim, organizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach przez Stowarzyszenie Być Potrzebnym.
Stowarzyszenie bardzo prosi o kontakt pod adresem biuro@niewidomi.org.pl wszystkich zainteresowanych otrzymaniem Planu Komunikacyjnego.

prace komisji ds. planu Poznania

Na początku 2006 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad opracowaniem i wydaniem Planu Komunikacyjnego Poznania dla Niewidomych i Słabo Widzących. Ideą było stworzenie z grupy osób z dysfunkcjami wzroku zespołu konsultacyjnego, który pod kierunkiem autorów technologii wytwarzania map dla niewidomych (konsultantów Głównego Geodety Kraju), nauczycieli orientacji przestrzennej oraz kartografów, stworzy Plan Komunikacyjny Poznania. Celem tego Planu miało być dostarczenie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji z zakresu infrastruktury głównych ciągów komunikacyjnych miasta.
Polski Związek Niewidomych (okręg wielkopolski), stowarzyszenia i instytucje zrzeszające osoby niewidome i słabo widzące w Poznaniu oraz Ośrodek dla Niewidomych w Owińskach wydelegowały do prac nad projektem swoich przedstawicieli. Prace nad projektem trwały rok i zakończyły się wydaniem Planu w nakładzie większym niż pierwotnie planowano. W trakcie prac opracowano także nowatorską technologię druku wypukłego pozwalającą obniżyć koszty druku w stosunku do technologii dotychczas stosowanej. Dzięki temu zamiast planowanych uprzednio 422 egzemplarzy składających się z 7 plansz udało się wydać Plan Komunikacyjny w nakładzie 700 egzemplarzy, w skład których wchodzi aż 11 plansz formatu A3.

Plan powstał na bazie podkładów kartograficznych zakupionych przez Stowarzyszenie, a opracowanych tyflokartograficznie i tyflograficznie przez autorów technologii map dla niewidomych Alinę Talukder i Marka Jakubowskiego, będących konsultantami Głównego Geodety Kraju ds. map dla niewidomych.
W trakcie prac odbywały się regularne spotkania powołanego przez Stowarzyszenie zespołu ds. Planu Poznania. Podczas spotkań roboczych każdorazowo prezentowane były tyflokartograficzne wersje poszczególnych plansz planu i nanoszone zasygnalizowane przez niewidomych użytkowników poprawki.

Do tej pory w Polsce wykonano w wersji dla niewidomych plan Warszawy – była to wersja testowa (20 sztuk) w technologii papieru puchnącego.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co przede wszystkim powinien zrobić nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego dla osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas