Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych 2004

14.03.2007
Autor: opracowanie: Maria Czogała
Źródło: www.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2004 roku badanie: „Stan zdrowia ludności Polski”. Na podstawie danych zebranych podczas tego badania (www.gus.pl) przygotowany został niniejszy raport dotyczący osób niepełnosprawnych.

Wyniki analizy oceny dotychczasowego życia osób niepełnosprawnych pokazują, że prawie 60% osób niepełnosprawnych ocenia swoje dotychczasowe życie jako dobre lub bardzo dobre, około 34% uważa, że nie jest ono ani dobre ani złe, natomiast zaledwie około 6% ocenia swoje dotychczasowe życie jako złe lub bardzo złe. W przypadku osób sprawnych prawie 80% osób uważa, że ich dotychczasowe życie jest dobre lub bardzo dobre, natomiast zaledwie niecałe 2% uważa, że jest ono złe lub bardzo złe (Wykres 16). 

 
Wykres 16
Porównanie oceny dotychczasowego życia przez osoby niepełnosprawne i sprawne KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Ocena życia rodzinnego przez osoby niepełnosprawne dała następujące wyniki: około 73% osób niepełnosprawnych ocenia swoje życie rodzinne jako dobre lub bardzo dobre, prawie 5% uważa, że jest ono złe lub bardzo złe, natomiast prawie 22% twierdzi, że nie jest ono ani dobre, ani złe. W porównaniu z osobami sprawnymi mniej osób niepełnosprawnych dobrze ocenia swoje życie rodzinne (86,5% osób sprawnych ocenia swoje życie rodzinne jako dobre), natomiast więcej osób niepełnosprawnych źle ocenia swoje życie (około 4,5% osób niepełnosprawnych w porównaniu z około 2% osób sprawnych).

 
Wykres 17
Porównanie oceny życia rodzinnego przez osoby niepełnosprawne i sprawne KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Podobne wyniki otrzymano w przypadku analizy oceny kontaktów z przyjaciółmi oraz znajomymi. Mniej osób niepełnosprawnych w porównaniu z osobami sprawnymi (74% osób niepełnosprawnych oraz prawie 86% osób sprawnych) ocenia kontakty z przyjaciółmi jako dobre lub bardzo dobre. Więcej natomiast osób niepełnosprawnych (około 3% w porównaniu z 1% osób sprawnych) ocenia kontakty ze znajomymi jako złe lub bardzo złe.

 
Wykres 18
Porównanie oceny kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi przez osoby niepełnosprawne i sprawne KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Również w przypadku oceny własnych warunków mieszkaniowych przez osoby niepełnosprawne i sprawne zauważyć można, że jako dobre lub bardzo dobre ocenia swoje warunki mieszkaniowe więcej osób sprawnych (prawie 80% w porównaniu z 74% osób niepełnosprawnych), natomiast jako złe lub bardzo złe ocenia warunki mieszkaniowe więcej osób niepełnosprawnych (ponad 7% w porównaniu z prawie 6% osób sprawnych).

 
Wykres 19
Porównanie oceny własnych warunków mieszkaniowych przez osoby niepełnosprawne i sprawne KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

W przypadku oceny środowiska zamieszkania wyniki otrzymane z jego oceny przez osoby niepełnosprawne i sprawne były podobne. 76% osób niepełnosprawnych i 77% osób sprawnych ocenia swoje środowisko zamieszkania jako dobre lub bardzo dobre, natomiast około 4,5% osób niepełnosprawnych i około 4% osób sprawnych ocenia je jako złe lub bardzo złe.

 
Wykres 20
Porównanie oceny środowiska zamieszkania przez osoby niepełnosprawne i sprawne KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Analizy porównawcze dotyczące oceny różnych aspektów życia dokonywane przez osoby niepełnosprawne i sprawne pokazują, że we wszystkich przypadkach więcej jest osób sprawnych oceniających daną sytuację jako dobrą, natomiast zazwyczaj więcej osób niepełnosprawnych niż sprawnych ocenia sytuację jako złą.

Kolejną ciekawą grupą zagadnień jest ocena możliwości zwrócenia się o pomoc w przypadku różnych problemów do różnych osób lub instytucji.
W przypadku pojawiających się problemów ze zdrowiem ponad połowa osób niepełnosprawnych zwraca się o pomoc do domowników, natomiast 32% do rodziny. Kolejną grupą do której zwracają się osoby niepełnosprawne w przypadkach problemów zdrowotnych to przyjaciele, sąsiedzi i znajomi. 2% osób niepełnosprawnych nie ma się do kogo zwrócić, natomiast zaledwie 3% zwraca się do różnych instytucji i organizacji.

 
Wykres 21
Ocena możliwości zwrócenia się o pomoc w przypadku problemów ze zdrowiem przez osoby niepełnosprawne
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Również w przypadku problemów finansowych osoby niepełnosprawne najczęściej zwracają się do domowników (39%) oraz rodziny (36%), a 10% zwraca się do przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Aż 12% osób niepełnosprawnych nie ma się do kogo zwrócić w sytuacji kłopotów finansowych (Wykres 22).

 
Wykres 22
Ocena możliwości zwrócenia się o pomoc w przypadku problemów finansowych przez osoby niepełnosprawne
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

W przypadku potrzeby porady lub wsparcia duchowego ponownie najwięcej osób niepełnosprawnych zwraca się do domowników oraz rodziny. Zdecydowanie większy jednak jest tutaj udział pomocy kościoła lub związku wyznaniowego (8%). 14% osób niepełnosprawnych udaje się po pomoc do przyjaciół, sąsiadów lub znajomych, natomiast 6% nie ma się do kogo zwrócić.

 
Wykres 23
Ocena możliwości zwrócenia się o pomoc w przypadku potrzeby porady lub wsparcia duchowego przez osoby niepełnosprawne

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas