Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dieta osób niepełnosprawnych 2004

14.03.2007
Autor: opracowanie: Maria Czogała
Źródło: www.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2004 roku badanie: „Stan zdrowia ludności Polski”. Na podstawie danych zebranych podczas tego badania (www.gus.pl) przygotowany został niniejszy raport dotyczący osób niepełnosprawnych.


Wśród osób niepełnosprawnych ponad 28% przebywa na diecie lub stosuje specjalny sposób żywienia. Jest to znacznie więcej w porównaniu z osobami sprawnymi przebywającymi na diecie, których jest zaledwie 10%. W ciągu ostatnich 3 lat aż 15% osób uczestniczących w ankiecie zmieniło sposób żywienia. W grupie osób niepełnosprawnych na zmianę sposobu żywienia zdecydowało się 23% osób niepełnosprawnych, natomiast w grupie osób sprawnych decyzję taką podjęło prawie 13% ankietowanych.
Najczęstszym powodem, dla którego osoby niepełnosprawne decydowały się na zastosowanie diety była choroba lub dolegliwości zdrowotne – powód ten dominował wśród 71% osób niepełnosprawnych. U 14% powodem była nadwaga, 12% zdecydowało się zmienić styl życia na zdrowszy, natomiast zaledwie 3% pragnęła utrzymać wagę ciała.

 
Wykres 30
Osoby niepełnosprawne według powodu zmiany sposobu żywienia KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Inaczej kształtowały się odpowiedzi w grupie osób sprawnych. Chociaż i w tym przypadku najczęstszym powodem podjęcia decyzji o zmianie sposobu żywienia była choroba lub dolegliwości zdrowotne, to jednak powód ten deklarowało zaledwie 33% osób – czyli ponad połowa mniej niż w przypadku osób niepełnosprawnych. Aż u 28% osób sprawnych decyzja wynikała z chęci zmiany stylu życia na zdrowszy, a u 24% z nadwagi. 15% osób sprawnych pragnęło utrzymać aktualną wagę ciała.

 
Wykres 31
Osoby sprawne według powodu zmiany sposobu żywienia KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i sprawnych duży jest odsetek osób palących. Tabela 11 zawiera zestawienie dotyczące procentowej liczby osób niepełnosprawnych oraz sprawnych według palenia tytoniu. W przypadku osób palących obecnie większa jest grupa osób sprawnych: 31,5% w porównaniu z 24,7% osób niepełnosprawnych. Odwrotnie jest w przypadku grupy osób palących w przeszłości – tu osób sprawnych jest 16,6%, natomiast osób niepełnosprawnych aż 24,6%. Odsetek osób niepełnosprawnych niepalących w ogóle jest porównywalny z odsetkiem osób sprawnych niepalących w ogóle – odpowiednio mamy tu prawie 50% i 51,3%.

 
Tabela 11
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według palenia tytoniu

Wśród palących osób niepełnosprawnych około 90% to palący codziennie, pozostali to osoby palące okazjonalnie, natomiast wśród palących osób sprawnych codziennie pali około 86% osób. Wykres 32 przedstawia odsetek palących osób niepełnosprawnych według liczby papierosów wypalanych dziennie.

 
Wykres 32
Palące osoby niepełnosprawne według liczby papierosów wypalanych dziennie KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

 Do picia napojów alkoholowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznało się 79% osób sprawnych oraz ponad 57% osób niepełnosprawnych (Tabela 12).

 

Tabela 12
Osoby niepełnosprawne oraz sprawne według spożywania napojów alkoholowych

Wśród osób niepełnosprawnych uczestniczących w badaniu 2,16% spożywa napoje alkoholowe codziennie, a 1,11% około 5-6 razy w tygodniu. Procent osób niepełnosprawnych spożywających napoje alkoholowe często (co najmniej raz w tygodniu) wynosi 17,71%, natomiast około 82,3% osób niepełnosprawnych spożywa napoje alkoholowe rzadziej - najwyżej 3 razy w miesiącu.

 
Wykres 33
Osoby niepełnosprawne według częstości spożywania napojów alkoholowych KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Najwięcej osób w grupie osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu stwierdziło, że z napoi alkoholowych spożywa jedynie wódkę (34%). Około 22% preferuje tylko wino, natomiast około 21% preferuje tylko piwo (Wykres 34).

 
Wykres 34
Osoby niepełnosprawne według rodzaju spożywanego alkoholu KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas