sobota, 25 października 2014 r.
Centra Integracja
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Centra Integracja >> Gdynia >> Poradnik Centrum Gdynia >> Organizacje pozarządowe - Gdynia
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Organizacje pozarządowe - Gdynia
Autor: oprac.: Martyna Lemańczyk, Źródło: www.gdynia.pl, www.ngo.pl

Fundacja Ochrony Praw Dziecka
ul. Białowieska 1, 81 – 179 Gdynia
tel: 0 58 625 00 87
faks: 0 58 349 62 37
e-mail:
www.republika.pl/fopd

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia
tel: 0 58 620 42 15
e-mail:
www.pfpd.org

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”
ul. Kapitańska 37, 81 – 249 Gdynia
tel: 0 58 621 65 00
faks: 0 58 621 83 16
e-mail:
www.gsa.eko.org.pl

Fundacja „Pomoc dla Seniora im. dr Jadwigi Titz – Kosko”
ul. Chwarznieńska 136/138 m.616, 81-602 Gdynia
tel: 0 58 624 48 99, 0 58 624 49 56

Fundacja Magis
ul. Tatrzańska 35, 81 – 313 Gdynia
tel: 0 58 661 65 56
e-mail:
www.fundacjamagis.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”
ul. Tatarczana 1a/21, 81-591 Gdynia
tel: 0 58 629 36 05, 0 58 690 40 35, 0 58 624 89 11, 0 58 726 82 17

Gdyńska Fundacja Dobroczynności
ul. 3-ego Maja 21/4, 81-363 Gdynia
tel: 0 58 621 04 49
faks: 0 58 621 04 49

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym
ul. Władysława IV 56, 81-364 Gdynia
tel: 0 58 620 01 44
faks: 0 58 620 01 44

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Gdański z Siedzibą w Gdyni
ul. Serdecznikowa 3b/14, 81-587 Gdynia
tel: 0 58 550 64 03, 0 603 229 928
e-mail:

Stowarzyszenie na Rzecz Poszanowania Prawa Dziecka i Rodziny „Ojcowie Trójmiasta”
ul. Legionów 57/2, 81-404 Gdynia
tel: 0 660 005 002, 0 58 699 33 50
e-mail:
www.ojcowie.pl

Stowarzyszenie Teatralno – Edukacyjne „Wybrzeżak”
Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia
tel: 0 58 305 22 63
faks: 0 58 721 12 98
e-mail:
www.wybrzezak.org

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy
ul. Polska 25, 81-301 Gdynia
tel: 0 58 620 47 07

Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
ul. Fleszarowej – Muskat 25/8, 81-589 Gdynia
tel: 0 58 629 19 56
faks: 0 58 629 19 56
e-mail:
www.dommarzen.org.pl

Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca
ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia
tel: 0 58 661 55 52

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
ul. Płocka 5a, 81-535 Gdynia
tel: 0 58 663 81 41
faks: 0 58 663 81 41
e-mail:
www.fundacjapomozity.sprint.pl

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „ Podaruj Uśmiech”
ul. Płocka 5a, 81-535 Gdynia
tel: 0 58 664 06 42
faks: 0 58 664 06 42
e-mail:
www.fundacja.podaruj.usmiech.sprint.pl

Fundacja „Szlachetne Zdrowie”
ul. Morska 43, 81-323 Gdynia
tel: 0 58 699 04 40
faks: 0 58 699 04 40
e-mail:
www.fundacjaszlachetnezdrowie.pl

Fundacja Dogtor
ul. Deszczowa 10, 81-577 Gdynia
tel: 0 692 566 755
e-mail:
www.dogtor.iq.pl

Fundacja „Pomoc dla Absolwenta”
ul Morska 174/8, 81-225 Gdynia
tel: 0 58 699 33 11

Fundacja Rehabilitacyjna „Pomoc i Partnerstwo”
ul. Chwarznieńska 136/138, 81-602 Gdynia
tel: 0 58 624 06 78

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Terenowy
ul. Bławatna 11e/4, 81-075 Gdynia
tel: 0 58 623 85 60
faks: 0 58 301 02 62
e-mail:
www.ptsr-gdansk.rdn.org.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Radość”
ul. Płk Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia

Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków „Pomorze”
ul. Rokitnikowa 8, 81-589 Gdynia

Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
ul. Rymarska 40, 81-168 Gdynia

Związek Ociemniałych Żołnierzy RP – Oddział Terenowy
ul. Jana z Kolna 6/8, 81-348 Gdynia

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia
ul. Starowiejska 47, 81-363 Gdynia
tel: 0 58 620 55 99
faks: 0 58 620 55 99
e-mail:
www.inter-alia.pl

Centrum Współpracy Młodzieży
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
tel: 0 58 620 24 80
faks: 0 58 660 64 45
e-mail:
www.cwm.org.pl

Stowarzyszenie Ovum
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel: 0 58 661 31 56
faks: 0 58 661 31 56
www.ovum.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom”
ul. Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia
tel: 0 58 620 97 23, 0 601 286 245
faks: 0 58 620 97 23
e-mail:
www.marfan.pl

Stowarzyszenie „Razem”
ul. Leszczyki 177, 81-200 Gdynia
tel: 0 58 667 20 92
faks: 0 58 669 52 22
e-mail:
www.razem.org

Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Porażeniem Mózgowym
ul. Witomińska 25-27, 81-311 Gdynia
tel: 0 58 620 75 25

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate
ul. Morska 53A/1, 81-107 Gdynia
tel: 0 58 661 49 91
e-mail:
www.dzieci.bci.pl/strony/stowarzyszeniestwguz/index.html

Hospicjum Stacjonarne
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel: 0 58 665 66 55, 0 58 665 99 44
e-mail: ,
www.hospicjum.gdynia.pl

Centrum Pomocowe Caritas Im. Ojca Pio
ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia
tel: 0 58 667 81 83
faks: 0 58 667 81 85
e-mail:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Świętojańska 5/7, 81-368 Gdynia
tel: 0 58 621 84 25

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii Szpitala Morskiego
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
tel: 0 58 622 00 51, 0 58 622 25 00
e-mail:
www.trojmiasto.pl/amazonki

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA
ul. 3-ego Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel: 0 58 620 99 59
faks: 0 58 620 99 59
e-mail:

Fundacja „Słoneczna Jesień”
ul. Legionów 121, 81-47 Gdynia
tel: 0 697 060 429
faks: 0 58 622 06 24
e-mail:

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8, 81-351 Gdynia
tel: 0 58 699 77 08

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA
ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
tel: 0 58 622 88 61
faks: 0 58 622 88 61
e-mail:
www.cisza.org.pl

Fundacja PATMOS
ul. Legionów 67, 81-404 Gdynia
tel: 0 58 662 24 46, 0 501 61 85 16
faks: 0 58 662 24 46
e-mail:
www.patmos.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
tel: 0 58 622 07 48
faks: 0 58 622 07 48
e-mail:

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”
ul. Maciejewicza 11, 81-189 Gdynia
tel: 0 58 782 76 09
faks: 0 58 782 76 10

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Gdynia
ul. Armii Krajowej 44, 81-366 Gdynia
tel: 0 695 621 421

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 28
ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia
tel: 0 58 665 84 62
faks: 0 58 665 84 62
e-mail:

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
ul. Chwarznieńska 136/138, 81-602 Gdynia
tel: 0 58 624 33 62
e-mail:

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Gdyni
ul. Władysława IV 51, 81-348 Gdynia
tel: 0 58 620 22 91

Stowarzyszenie Turystyka Bez Barier
ul. Zbożowa 7/87, 81-020 Gdynia

Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona i Ich Rodzin z Siedzibą w Gdyni
ul. 3-ego Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel: 0 58 621 65 79, 0 508 272 392
e-mail:
www.stowarzyszenie.jaqb.int.pl

Data opublikowania dokumentu: 2007-03-15, 14.23

Skomentuj na forum Wydrukuj
Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji