Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny

14.09.2021
Autor: U.

Dlaczego nie uwzględniono osób urodzonych w latach 60.? W tamtym okresie prawie nikt nie miał orzeczenia o niepełnosprawności... Chore to chore wyrośnie... Mając powyżej 50 lat i mając umiarkowany stopień, nie dostaniesz zasiłku, bo nie posiada się orzeczenia „przed ukończeniem 21. roku życia”... To jest paradoks albo niedokończone prawo w tej kwestii.

Szanowna Pani,

zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w art. 16 stanowi, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Przepisy określają więc warunki otrzymania zasiłku w Pani przypadku. Niestety, warunkiem przyznania zasiłku jest potwierdzenie, że niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Pomocne byłoby odnalezienie potwierdzenia leczenia, na przykład w przychodni specjalistycznej. W przeciwnym wypadku zasiłek nie zostanie przyznany.  

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas