Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdynia, Kartuzy, Tczew: inwestycje nie w pełni dostępne

02.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: nik.gov.pl
deptak w Kartuzach latem

Pomimo inwestycji w infrastrukturę miejską nie zapewniono w pełni dostępu do niej osobom z trudnościami w poruszaniu się. NIK zbadał pod tym względem trzy miasta: Gdynię, Kartuzy i Tczew.

Chodzi o inwestycje podejmowane od 1 stycznia 2014 do 30 września 2020 r. NIK dokładnie badał czy modernizacja obiektów infrastruktury miejskiej i ich otoczenie zapewniła osobom z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej zdolności poruszania się dostęp do tych obiektów. Zwracano także uwagę, czy na etapie przygotowania inwestycji uwzględniano potrzeby tych osób.

Kontrola NIK wykazała, że większość podejmowanych inwestycji – 58 proc. – miała na celu poprawę dostępności dla osób z utrudnionym poruszaniem się. Miasto Gdynia jako jedyne opracowało „Standardy dostępności dla Miasta Gdyni”, jednak na etapie realizacji odstąpiono od wytycznych w sposób nieuzasadniony.

Nie bez błędów

W każdym z trzech wybranych miast zbadano po jednej inwestycji i żadna nie była wolna od pewnych niedogodności takich jak: bariery uniemożliwiające wysiadanie z samochodu bezpośrednio na chodnik na parkingu w Kartuzach; wystający krawężnik i nie zrealizowany ciąg boczny łącznika w Tczewie, brak znaczącej poprawy dostępności przy rozbudowie skrzyżowania w Gdyni.

NIK zaznacza, że Gdynia konsultowała projekty inwestycji z ekspertem ds. dostępności miasta Gdyni, a Tczew i Kartuzy konsultowały projekty z grupami reprezentującymi osoby z utrudnionym poruszaniem się. Wszystkie trzy miasta uchwaliły wieloletnie programy, które dotyczyły osób niepełnosprawnych i powołały koordynatorów ds. dostępności zgodnie z ustawą o dostępności.

Zbadane przez NIK inwestycje przygotowano zgodnie z projektami, jednak wszystkie miały utrudnienia dla osób z ograniczoną mobilnością.

„Na parkingu w Kartuzach występowały bariery (donice i betonowe słupki) uniemożliwiające wysiadanie z samochodu bezpośrednio na chodnik, a na łączniku w Tczewie – wystający krawężnik i nie zrealizowany ciąg boczny. Wynikało to głównie z niedokładnej realizacji zadania (Tczew) oraz braku okresowych przeglądów użytkowanych inwestycji (Kartuzy). Rozbudowa skrzyżowania w Gdyni nie zniwelowała niedogodności dla osób z utrudnionym poruszaniem (m.in. nie uwzględniono: kontrastowego oznakowania skrajnych stopni schodów terenowych, separatorów ruchu na kładce pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd, zastosowania materiałów nawierzchniowych stopni schodów terenowych zapewniających ich równość oraz wyposażenia balustrad schodów terenowych w pochwyty na dwóch wysokościach), gdyż bez uzasadnienia odstąpiono od zastosowania przywołanych wyżej Standardów dostępności i to pomimo faktycznej możliwości ich zastosowania” – podaje NIK.

Bez „koperty”

Przy budowie parkingu na ul. Tetmajera w Tczewie nastąpiła rozbieżność w liczbie miejsc parkingowych.

„Dokumentacja przetargowa przewidywała wykonanie ośmiu miejsc, a dokumentacja projektowa – ośmiu, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Wykonano dziewięć miejsc postojowych bez miejsca dla osób niepełnosprawnych” – raportuje NIK.

Szczegółowe informacje o wynikach kontroli w raporcie NIK.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas