Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy w Polskim Ładzie będzie ulga rehabilitacyjna? Ministerstwo Finansów odpowiada

04.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
biała laska oparta o łóżko

Czy i na jakich zasadach będzie funkcjonował system udzielania ulgi rehabilitacyjnej po wprowadzeniu rozwiązań zapowiadanych w Polskim Ładzie? Takie pytanie zadała posłanka Monika Rosa w interpelacji poselskiej skierowanej do ministra finansów.

„Uprzejmie informuję, iż zapowiedziane zmiany programowe zostaną wprowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych preferencji podatkowych, w tym przysługującej osobom z niepełnosprawnościami – ulgi rehabilitacyjnej, która polega na możliwości odliczenia od dochodu (przed opodatkowaniem) wydatków rehabilitacyjnych oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne” – odpowiada posłance Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Reforma podatku dochodowego

Wyjaśnia on na czym będzie polegać reforma podatku dochodowego zaplanowana w Polskim Ładzie:

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł,
 • podniesienie progu dochodów z 85 528 zł do 120 000 zł, po przekroczeniu którego podatek oblicza się według stawki 32% podatek,
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Jak tłumaczy przedstawiciel resortu finansów, gdy emerytura czy wynagrodzenie w wysokości np. 2 600 zł są jedynym źródłem dochodów, podatnik będzie płacił podatek jedynie od nadwyżki ponad kwotę wolną wynosząca 30 000 zł w skali roku, odpowiednio 2 500 zł dla celów ustalania miesięcznych zaliczek na podatek przez płatników (1/12 z 30 000 zł).

„Od nadwyżki ponad kwotę wolną, która nie przekroczy pierwszego przedziału skali podatkowej (obecnie próg dochodowy to kwota 85 528 zł, a po zmianach 120 000 zł), podatek wyniesie 17%. Od kwoty nadwyżki przekraczającej próg dochodowy określony w skali podatkowej, podatek będzie obliczany według stawki 32% – tłumaczy dalej.

MF szacuje, że na zmianach tych skorzysta 18 mln Polaków, ponad 90 proc. rencistów i emerytów, w tym 2/3 osób z tej grupy nie zapłaci podatku w ogóle.

Ulga rehabilitacyjna poszerzona o nowe kategorie

Jan Sarnowski podkreśla, że nie ulegnie zmianie rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej, a wręcz zostanie rozszerzony katalog możliwych odliczeń. Tutaj wymienia:

 • odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas tylko zabiegi rehabilitacyjne),
 • wypożyczenie (wynajęcie) sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. wypożyczenie koncentratora tlenu),
 • zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 2 280 zł),
 • odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, niezależnie od celu podróży (np. do lekarza),
 • pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, wraz z tą osobą, na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładach rehabilitacji leczniczej,
 • odpłatny przejazd środkami transportu publicznego opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Całą odpowiedź Jana Sarnowskiego można znaleźć na stronie Sejmu

 

Komentarz

 • 500+
  Janko
  04.08.2021, 18:55
  Należy zwiększyć dodatek dla niesamodzielnych tzw. 500+ i waloryzować go corocznie.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas