Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kandydaci z niepełnosprawnością

15.05.2014
Autor: Redakcja
Źródło: inf. od kandydatów, pkw.gov.pl

25 maja 2014 r. to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na naszym portalu prezentujemy sylwetki kandydatów z niepełnosprawnością, niezależnie od ich przynależności partyjnej. Poznaj ich poglądy!

Oto sylwetki kandydatów nadesłane do redakcji portalu www.niepelnosprawni.pl (kolejność alfabetyczna wg nazwisk):

 

Katarzyna Galasiewicz

Bezpartyjna (Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch), okręg wyborczy nr 5 w Warszawie II, lista nr 5, pozycja 8.

Katarzyna Galasiewicz

Informacja o niepełnosprawności
Jestem osobą niesłyszącą od urodzenia, mam niesłyszących rodziców. Posługuję się językiem migowym, potrafię także czytać z ust.

Dlaczego kandyduje Pani do Parlamentu Europejskiego?
Zawsze chciałam działać, od lat wspieram ludzi Głuchych w ich w walce o godne życie i równe traktowanie w społeczeństwie. Propozycja kandydowania do PE przyszła w odpowiednim momencie.

Co jest Pani priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Chciałabym podejmować działania na rzecz ludzi niepełnosprawnych, zwłaszcza Głuchych i niedosłyszących w kwestii przystosowania i dostępności różnych aspektów życia. W Parlamencie Europejskim zamierzam przeciwdziałać dyskryminacji niepełnosprawnych na rynku pracy. Chcę, żeby mieli prawo do swobodnego poszukiwania zatrudnienia w różnych zawodach, bo nadal w Polsce nie ma takiej możliwości. Chcę walczyć o to, aby niepełnosprawni mieli wsparcie w miejscu pracy zarówno pracodawców, jak i współpracowników oraz trenerów pracy.
Chcę walczyć o pokonywanie barier komunikacyjnych, zmianę edukacji na dwujęzyczną w przedszkolach, szkołach i w rodzinach, dostępność tłumaczy języka migowego, jak również zwiększenie liczby programów TV zawierających napisy.

Jakie są Pani trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Od lat współpracuję z Miss i Mister Niesłyszących Świata (non profit) jako koordynator międzynarodowy, dyrektor marketingu. Dzięki częstym podróżom poznałam różnorodne warunki życia ludzi Głuchych, co jeszcze bardziej uwrażliwiło mnie na ich potrzeby. Byłam doradcą ds. osób z niepełnosprawnością przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, wspomagając tworzenie zasad obsługi i współpracy z osobami Głuchymi.


Joanna Krzysztofik

Kongres Nowej Prawicy (Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke), okręg wyborczy nr 4 w Warszawie, lista nr 7, pozycja 6.

Zdjęcie twarzy Joanny Krzysztofik

Informacja o niepełnosprawności
Niepełnosprawność narządu wzroku w stopniu znacznym: degeneracja siatkówki.

Dlaczego kandyduje Pani do Parlamentu Europejskiego?
Jestem prawicowcem: konserwatystką w sferze obyczajowej i liberałem gospodarczym. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, by pomóc w szerzeniu owych idei i postulatów. Unia Europejska nakłada na nas dodatkową porcję wysokich podatków i biurokracji, czego i tak mamy wystarczająco dużo w Polsce. I to blokuje nasz rozwój. Ponadto unijni urzędnicy próbują wtrącać się w wychowanie naszych dzieci. Chcę pomóc rozebrać ten cały system od środka.

Co jest Pani priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Chcę działać w przeciwnym kierunku niż obecna klasa polityczna. Lewicowy system, który panuje w Polsce i w ogóle w całej Unii, szkodzi m.in. inwalidom, gdyż powoduje następujące skutki:
1. Najczęściej pieniądze czy innego rodzaju świadczenia dostają ci, którzy najlepiej wypełnią odpowiednie podanie. Część biorców wcale nie potrzebuje owego wsparcia, a chce je po prostu wyłudzić, bo dzięki temu może łatwo podwyższyć swój standard życiowy.
2. Urzędnicy od rozdziału pieniędzy na te świadczenia dostają za to pensje. Część z nich – zwłaszcza tych na wysokich stanowiskach – kradnie jakąś część pieniędzy nie wliczających się w ich pensje.
3. Taki system niesie za sobą ogromne koszty.
Przez to nie starcza dla tych, którzy autentycznie potrzebują pomocy.
Jako europosłanka będę tłumaczyć, jakie kroki trzeba podjąć, by życie inwalidów było łatwiejsze.

Jakie są Pani trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Moja działalność na tym polu ograniczała się do działalności publicystycznej. Innymi słowy, do pisania tekstów obrazujących wady obecnego systemu, które uderzają w inwalidów, oraz jak konkretnie należy te problemy rozwiązać.


Marek Plura

Platforma Obywatelska RP (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP), okręg wyborczy nr 11 w Katowicach, lista nr 8, pozycja 5.

Marek Plura

Informacja o niepełnosprawności
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Dlaczego kandyduje Pan do Parlamentu Europejskiego?
Pozycja europarlamentarzysty pozwala na tworzenie prawa przyjaznego osobom z niepełnosprawnością, jak i na promocję unijnych standardów we własnym kraju. Wielu europejskich rozwiązań wciąż nie widać w naszym życiu, mimo iż Polska jest zobowiązana do ich stosowania. Wystarczy przyjrzeć się sytuacji na kolei czy ocenić dostępność budynków publicznych albo rozwiązań teleinformatycznych – nie jest dobrze, to nie jest europejski poziom. Jest lepiej niż było, ale większe i szybsze zmiany wymagają nowego impulsu. Mam nadzieję, że będzie on moim udziałem.

Co jest Pańskim priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Mamy całkiem sporo dobrych, polskich rozwiązań, które warto upowszechnić, jako obowiązujące w całej Unii. Z pewnością należy do nich pakiet udogodnień wyborczych, ustawa o języku migowym czy nowe zasady dotyczące karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. Jednak aby stały się one powszechną zasadą, muszą mieć wpierw w Europarlamencie swojego promotora – wierzę w to, że nim będę. Chciałbym też doprowadzić do zwieńczenia, po ośmiu latach!, prac nad europejską kartą mobilności, która potwierdzałaby stopień niesamodzielności jej posiadacza. Pozwoliłoby to również Polakom na korzystanie z przywilejów i ulg w tych krajach, które nie ograniczają tych rozwiązań wyłącznie na rzecz własnych obywateli.

Jakie są Pańskie trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością?
W mojej ocenie miejsce na podium zajmują: ustawa o języku migowym, podwyższenie limitu zarobkowego dla rencistów socjalnych oraz stworzenie z parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych aktywnego elementu dialogu społecznego.


Mateusz Pucek

Kongres Nowej Prawicy (Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke), okręg wyborczy nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim, lista nr 7, pozycja 8.

Mateusz Pucek

Informacja o niepełnosprawności
Niepełnosprawność narządu ruchu w stopniu znacznym: dysplazja diastroficzna.

Dlaczego kandyduje Pan do Parlamentu Europejskiego?
Mam 24 lata, jestem studentem z Zielonej Góry. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego głównie w celu wsparcia idei i postulatów, za którymi się opowiadam. Dostrzegam wiele zła i niebezpieczeństwa, jakie płynie z istnienia Unii Europejskiej w jej obecnej formie. Chciałbym mieć swój udział w tym, aby te niebezpieczne tendencje powstrzymać. Czuję się Europejczykiem, jednak jestem przeciwny Unii Europejskiej, gdyż uważam, iż jej działalność stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi, na których została oparta nasza cywilizacja. Kongres Nowej Prawicy, z którego list startuję w wyborach, jest największą liczącą się siłą polityczną, która jest przeciwna integracji z UE.

Co jest Pańskim priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Paradoksalnie zamierzam działać w przeciwną stronę, aniżeli czyni to większa część klasy politycznej. Zamiast wykazywania roszczeniowej postawy, wymuszania i wywalczania kolejnych przywilejów i dotacji, zwiększania świadczeń, opowiadam się za jak największym poszerzeniem wolności gospodarczej, deregulacją, obniżką podatków i wydatków publicznych. Mniej pieniędzy zrabowanych obywatelom to więcej pieniędzy w ich kieszeniach. Mniej szkodliwych i krępujących przepisów to więcej swobody działania, szybszy rozwój gospodarczy, większa produktywność i obniżka cen towarów i usług. Uważam, że zmiany w tym kierunku najlepiej przysłużą się osobom niepełnosprawnym. Jestem przeciwnikiem aktywnej polityki społecznej prowadzonej za państwowe pieniądze i uważam, że tę funkcję powinny przejąć podmioty prywatne. Zaangażowanie państwa w rozwiązywanie problemów społecznych prowadzi jedynie do ogromnego marnotrawstwa, złodziejstwa, wzrostu kosztów i nieefektywności.

Jakie są Pańskie trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Moja dotychczasowa działalność na rzecz osób niepełnosprawnych sprowadza się głównie do działalności w lokalnych organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających te osoby.


Katarzyna Rogowiec

Bezpartyjna (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP), okręg wyborczy nr 1 w Gdańsku, lista nr 8, pozycja 8.

Katarzyna Rogowiec

Informacja o niepełnosprawności
Brak części kończyn górnych (amputacja pourazowa na wysokości łokci po wypadku ze sprzętem żniwnym), uszkodzenia kolan oraz mięśni czworogłowych ud).

Dlaczego kandyduje Pani do Parlamentu Europejskiego?
Z moich doświadczeń życiowych wynika, że aby dokonać zmiany jakościowej w każdym z życiowych obszarów, nie ma innej drogi, jak wkroczyć do miejsca, gdzie stanowione jest prawo. Dlatego zdecydowałam się kandydować do Parlamentu Europejskiego, tam chcę zająć się tym, w czym czuję się najlepiej.
1. Rynek pracy – zależy mi na tym, by polskie prawo faktycznie wspierało przedsiębiorców, pracowników, ale też dawało szansę na aktywne życie zawodowe osobom z niepełnosprawnością.
2. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością – potrzebne jest uproszczenie ram prawnych i wykorzystanie w Polsce najlepszych wzorców, które funkcjonują w świecie.
3. Sport – chciałabym, żebyśmy mogli odkrywać młode sportowe talenty i dawać im szansę na rozwój. Ale do tego potrzebny jest sprawny system zarządzania finansami i zasobami. To już działa w Europie, chciałabym, żeby działało też w Polsce.

Co jest Pani priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Poprawa jakości aktywności zawodowej, w tym edukacji i zdrowia, ok. 2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, z którymi powiązane są ich rodziny. Przyjęte w Polsce rozwiązania, mające polepszyć ich trudną sytuację, w tym działania PFRON, pozostawiają wiele do życzenia.
Z działaniami w obszarze zatrudnienia wiążą się rozwiązania funkcjonujące w pomocy społecznej, które trzeba uporządkować i wykorzystać mechanizmy, które już funkcjonują w innych krajach Unii, np. ulgi podatkowe stosowane w Hiszpanii czy formy zatrudniania osób z upośledzeniem umysłowym w Wielkiej Brytanii.

Jakie są Pani trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością?
1. Przyczynienie się do zmiany świadomości społeczeństwa o osobach z niepełnosprawnością, o naszej wartości i godności, poprzez aktywne uczestnictwo w wielu inicjatywach, w tym godne reprezentowanie Polski na arenach sportowych, udział w zmianach prawnych.
2. Przyczynienie się do zatrudniania osób z niepełnosprawnością przez pracodawców, tworzenie miejsc pracy.
3. Pozyskanie sprzętu i wsparcia finansowego na przygotowania do Igrzysk dla reprezentantów Polski i osób uprawiających sport, poprzez działania Fundacji Avanti.


Alicja Tysiąc

Niezrzeszona (startuje z listy SLD, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy), okręg wyborczy nr 4 w Warszawie I, lista nr 3, pozycja 4.

Alicja Tysiąc

Informacja o niepełnosprawności
Jestem osobą niepełnosprawną od 16. roku życia z powodu krótkowzroczności obu oczu -26 dioptrii. Obecnie inwalidka w stopniu znacznym, stopień znaczny mam przyznany na stałe.

Dlaczego kandyduje Pani do Parlamentu Europejskiego?
Od lat pomagam ludziom, których często w majestacie prawa pozbawiono możliwości godnego życia. Chcę, aby godne życie każdego z nas było jednym z obowiązków naszego Państwa.

Co jest Pani priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Dlatego w Parlamencie Europejskim pragnęłabym zajmować się przede wszystkim prawami człowieka, prawami osób niepełnosprawnych i ubogich.
Nie zapominam o prawach kobiet. Przemoc wobec kobiet, brak dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, brak dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji – tak nie powinno być w kraju, który chce nadawać ton Unii Europejskiej.

Jakie są Pani trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością?
Obecnie jestem radną Kadencji 2010-2014 w Radzie m.st. Warszawy z ramienia SLD. W Radzie działam w Komisjach: Zdrowia, Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom.
Jeśli wyborcy pozwolą mi na pełnienie tak ważnej funkcji w PE, swoje obowiązki będę wykonywać rzetelnie, sumiennie, bezkompromisowo, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro obywatela.

 

* * *

 

Jeśli wśród kandydatek lub kandydatów do Parlamentu Europejskiego są osoby z niepełnosprawnością, redakcja prosi o kontakt - przedstawimy Czytelnikom portalu ich sylwetki i programy. Prezentacje kandydatek lub kandydatów należy przesyłać na adres: redakcja@niepelnosprawni.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. ugrupowanie polityczne,
3. okręg wyborczy,
4. informację o niepełnosprawności,
5. tekst prezentacji (1500 znaków ze spacjami), zawierający odpowiedź na trzy pytania:

  • dlaczego kandyduje Pani/Pan do Parlamentu Europejskiego,
  • co jest Pani/Pana priorytetem na następną kadencję PE w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  • jakie są Pani/Pana trzy największe osiągnięcia w dotychczasowej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością,

6. zdjęcie w rozmiarze minimum 800x600 pikseli (opcjonalnie).

W przypadku przysłania prezentacji dłuższej niż 1500 znaków redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia tekstu.
UWAGA! informacje o kandydatach zbieramy do czwartku 22 maja, do godz. 16:00!

AKTUALIZACJA (dodanie jednej z sylwetek) - 19.05.2014

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas