Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

KRRiT umorzy zaległości w opłatach za abonament

03.04.2007
Autor: oprac. redakcja
Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała 28 marca 2007 r. komunikat informujący o możliwości uzyskania przez niektóre osoby starsze i niepełnosprawne umorzenia zaległości w opłatach abonamentowych wraz z odsetkami.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 75. roku życia mogą korzystać ze zwolnienia w opłatach za abonament RTV jedynie w sytuacji, gdy mieszkają z nie więcej niż jedną osobą nieuprawnioną do korzystania z tej ulgi. Zastrzeżenie takie zostało wprowadzone ustawą o opłatach abonamentowych w 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 728 ze zm.). Jednak osoby, które wcześniej korzystały ze zwolnienia z abonamentu mogły zachować prawo do tej ulgi pod warunkiem złożenia do 16 grudnia 2005 r. oświadczenia w tej spawie.

Obecnie osoby, które takiego oświadczenia nie złożyły, ale nie przestały korzystać z ulgi, dostają od Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu wraz z odsetkami. Zgodnie z komunikatem KRRiT, osoby takie mogą ponownie nabyć prawo do zwolnienia z opłat. W tym celu powinny one niezwłocznie złożyć w placówce Poczty Polskiej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia oraz właściwe dokumenty. Dokładne informacje w tym zakresie dostępne są w każdej placówce Poczty Polskiej oraz w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie osoby takie powinny złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie zaległości wraz z odsetkami podając: nr książeczki opłat rtv, okres i kwotę zaległości oraz załączając kserokopię dokumentu, na podstawie którego abonent korzystał ze zwolnienia od opłat abonamentowych, w przypadku osób, które ukończyły
75 lat wystarczy kserokopia dowodu osobistego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie, po otrzymaniu przez Krajową Radę wniosku, zaległości będą umarzane w całości wraz z odsetkami.

Więcej informacji
http://www.krrit.gov.pl/

Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnienia z opłat za abonemnt RTV

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn