czwartek, 23 października 2014 r.
Prawo
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Prawo >> Aktualności prawne >> KRRiT umorzy zaległości w opłatach za abonament
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych? 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
KRRiT umorzy zaległości w opłatach za abonament
Autor: oprac. redakcja, Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała 28 marca 2007 r. komunikat informujący o możliwości uzyskania przez niektóre osoby starsze i niepełnosprawne umorzenia zaległości w opłatach abonamentowych wraz z odsetkami.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 75. roku życia mogą korzystać ze zwolnienia w opłatach za abonament RTV jedynie w sytuacji, gdy mieszkają z nie więcej niż jedną osobą nieuprawnioną do korzystania z tej ulgi. Zastrzeżenie takie zostało wprowadzone ustawą o opłatach abonamentowych w 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 728 ze zm.). Jednak osoby, które wcześniej korzystały ze zwolnienia z abonamentu mogły zachować prawo do tej ulgi pod warunkiem złożenia do 16 grudnia 2005 r. oświadczenia w tej spawie.

Obecnie osoby, które takiego oświadczenia nie złożyły, ale nie przestały korzystać z ulgi, dostają od Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu wraz z odsetkami. Zgodnie z komunikatem KRRiT, osoby takie mogą ponownie nabyć prawo do zwolnienia z opłat. W tym celu powinny one niezwłocznie złożyć w placówce Poczty Polskiej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia oraz właściwe dokumenty. Dokładne informacje w tym zakresie dostępne są w każdej placówce Poczty Polskiej oraz w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie osoby takie powinny złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie zaległości wraz z odsetkami podając: nr książeczki opłat rtv, okres i kwotę zaległości oraz załączając kserokopię dokumentu, na podstawie którego abonent korzystał ze zwolnienia od opłat abonamentowych, w przypadku osób, które ukończyły
75 lat wystarczy kserokopia dowodu osobistego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie, po otrzymaniu przez Krajową Radę wniosku, zaległości będą umarzane w całości wraz z odsetkami.

Więcej informacji
http://www.krrit.gov.pl/

Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnienia z opłat za abonemnt RTV

Data opublikowania dokumentu: 2007-04-03, 11.48

Skomentuj na forum Wydrukuj

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji