Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dostępnym szlakiem po Dolnym Śląsku

21.05.2014
Źródło: inf. prasowa

„Dolny Śląsk – otwarty dla każdego” to tytuł drugiej już w województwie pozycji ułatwiającej zwiedzanie osobom z niepełnosprawnością.

- Poprzez tę publikację chcemy pokazać miejsca i trasy oraz walory turystyczne regionu Dolnego Śląska. Przewodnik ma inspirować i zachęcać do aktywnego wypoczynku oraz udziału w życiu społecznym – opowiadał Stanisław Francuz, który wraz z córką stworzył przewodnik.

Z różnych względów, wynikających głównie z możliwości lokomocyjnych i kondycyjnych, ludzie mniej sprawni fizycznie nie zawsze mogą docierać do wszystkich miejsc. Z myślą o tej grupie osób wycieczki przedstawione w przewodniku zostały sprawdzone również pod kątem dostępności na wózkach. Przewodnik zawiera 100 tras dla osób z niepełnosprawnością; zaznaczono w nim stopień trudności danego szlaku.

Weryfikacja miejsc i ich dostępności zajęła prawie 6 miesięcy. Liczne wyprawy w teren były konieczne, aby sprawdzić i potwierdzić, czy dana trasa jest przystosowana do potrzeb tej grupy turystów.

Prezentacja możliwości, jakie daje przewodnik, rozpoczęła się na wrocławskim Rynku, z  niego bowiem rozpoczyna się kilka przedstawionych tras po Wrocławiu. Te, w opinii autorów, są najłatwiejsze do pokonania.

Trasy dostępne w przewodniku przetestowali dziennikarze i osoby z dysfunkcjami
Trasy dostępne w przewodniku przetestowali dziennikarze i osoby z dysfunkcjami, fot.: Michał Świderski/Fundacja Metro

Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Radosław Mołoń cieszył się, że wydarzenie rozpoczyna się we Wrocławiu. – Współpracujemy z prezydentem Wrocławia, reprezentowanym dzisiaj przez Bartka Skrzyńskiego, jego rzecznika ds. osób niepełnosprawnych. Poza tym kilka z tych tras sprawdziłem; co ważne, ich dostępność dla osób na wózkach oznacza, że są one także przyjazne dla wielu innych osób, np. seniorów czy rodziców z dziećmi w wózkach. Mam nadzieję, że kiedy Państwo sami sprawdzicie te trasy, opinia z przewodnika się potwierdzi – opowiadał Mołoń.

Okno na świat

Pierwsza studyjna wycieczka prowadziła po wrocławskim Rynku i jego okolicach. Trasę wszyscy pokonali w dobrym tempie i bez większych problemów. Kolejne dni to czas na testy tras turystycznych w regionie: w Rzeczce, Jedlinie, Kowarach, a także podziemiach w Walimiu.

Głównym celem wydania przewodnika „Dolny Śląsk otwarty dla każdego” jest poprawa jakości usług turystycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez upowszechnianie dostępnej dla osób niepełnosprawnych bazy turystycznej, noclegowej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Autorom zależało również na zwiększeniu udziału osób z niepełnosprawnością w turystyce.

– Podróżować to żyć, mówił Hans Christian Andersen, a schody tworzą się w naszych głowach. Spotkamy je w Cannes, Rzymie i Sienie; od nas zależy, czy będziemy chcieli je pokonać – mówił Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych.

Gmina Wrocław wspólnie z Fundacją „Szansa dla niewidomych” wydała także przewodnik po wrocławskiej starówce skierowany do osób niewidomych i niedowidzących. Został on opisany w alfabecie Braille’a i wydany w czarnodruku.


Obywatel, nie beneficjent

– Zwiększenie udziału tej grupy osób w ruchu turystycznym w regionie przyczyni się do wzmocnienia procesów ich integracji społecznej. Wielkie znaczenie ma również promowanie wśród osób niepełnosprawnych aktywnego stylu życia. Dzięki takim działaniom osoby niepełnosprawne przestają być tylko obiektami akcji charytatywnych i pacjentami, a stają się pełnoprawnymi obywatelami aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym  – podsumował wicemarszałek Mołoń.

Projekt został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w gestii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnik w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie Dolnyslask.tv (PDF).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas