sobota, 16 stycznia 2021 r.
Poradnik centrum
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Poradnik centrum >> Infolinia >> Witamy w infolinii „Sprawni w pracy”
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Witamy w infolinii „Sprawni w pracy”
Autor: Maciej Augustyniak, Koordynator Infolinii, oprac. Magdalena Gajda

1 marca 2007 r. Godzina 6:30. Pracownicy ochrony budynku przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie ze zdziwieniem obserwują grupę osób, która zbiera się przed wejściem. Nie przywykli, aby otwierać drzwi tak wcześnie. Wszystko wyjaśnia notatka w grafiku. Dzisiaj rozpoczyna działalność Infolinia dla pracodawców „Sprawni w pracy”.

konsultancji infolinii
Konsultancji infolinii, fot. P. Stanisławski

Dlaczego Infolinia?

Pomimo licznych kampanii społecznych, pokazujących, jak wartościowymi pracownikami są osoby niepełnosprawne, nadal jeszcze wielu pracodawców - nie tylko prywatnych, ale także z instytucji publicznych - w ogóle nie bierze pod uwagę zaoferowania posady osobie, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Doświadczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz wypowiedzi przedstawicieli biznesu potwierdzają, że postawa ta wynika głównie z braku konkretnych informacji na temat form zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także wynikających z tego faktu korzyści. Właściciele firm, menedżerowie wyższego szczebla, a nawet szefowie działów kadr często nie zdają sobie sprawy, że „kary” wpłacane na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON ) nie są kolejnym, obligatoryjnym podatkiem obciążającym ich budżety. Nie wiedzą, że opłat tych mogliby uniknąć, oferując część stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym. Oto proste wyliczenie kosztów: w firmie, w której jest 100 pracowników, sześciu spośród nich powinno być osobami niepełnosprawnymi. Nie zatrudniając żadnego niepełnosprawnego pracownika, pracodawca zapłaci co miesiąc na rzecz PFRON 6011,30 zł*. W skali roku daje to niebagatelną kwotę 72 135,60 zł. Infolinia „Sprawni w pracy” została uruchomiona m.in. po to, aby w prosty i szybki sposób wskazywać pracodawcom, jakie zalety ma zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Na początku był skrypt

Infolinia dla pracodawców „Sprawni w pracy” działa dzięki środkom Unii Europejskiej uzyskanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także dzięki Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), operatora sieci Era, która zaangażowała się w projekt finansowo, organizacyjnie i technicznie. Na każdym z etapów pomocne dla nas było profesjonalne i rzetelne wsparcie pracowników PTC, dzięki którym uruchomione call center jest ściśle dopasowane do specyfiki naszej organizacji i do problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki odpowiedniemu doborowi narzędzi teleinformatycznych nasi konsultanci, po szeregu szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli PTC, mogą szybko i rzetelnie udzielać informacji o rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Uruchomienie infolinii poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania: rekrutacja pracowników, zakup profesjonalnego sprzętu i oprogramowania zapewniającego obsługę  call center, a przede wszystkim intensywne szkolenia konsultantów obejmujące zarówno zagadnienia merytoryczne (prowadzone przez przedstawicieli PFRON i Centrum Integracja w Warszawie), jak i szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta prze telefon, prowadzone przez trenerów PTC. Po wielu spotkaniach z kandydatami na konsultantów i szczegółowej analizie ich doświadczeń zawodowych oraz zaangażowania w pracę na rzecz środowiska niepełnosprawnych utworzono zespół 10 profesjonalistów. W jego skład wchodzą również osoby niepełnosprawne. Udzielając pracodawcom porad, korzystają często z własnych doświadczeń, co czyni ich słowa bardziej wiarygodnymi. Etap szkoleń dla zespołu infolinii rozpoczął się od zdobywania wiedzy na temat rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych i systematyzowania ogromu nowo pozyskanych informacji poprzez przygotowanie tzw. skryptu, czyli kompendium wiedzy potrzebnej do obsługi klientów infolinii.

W działającym już od czterech lat Centrum Integracja w Warszawie przyszli konsultanci pod okiem pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz prawników poznawali specyfikę pracy przy udzielaniu informacji osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim osobom indywidualnym i instytucjom bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanym ich problemami. Następnie konsultanci przeszli trzydniowy trening obsługi klienta w Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci ERA i Heyah. Właśnie tam mogli przekonać się, jak wygląda praktyczna obsługa narzędzi call center. Na koniec pieczołowicie przygotowywany skrypt został przekształcony w wersję elektroniczną – do bezpośredniego użytku konsultantów.

Istotnym wsparciem dla infolinii „Sprawni w pracy”, stworzonej w ramach projektu: „Zmiana postaw społecznych drogą do zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, jest kampania medialna. Spoty reklamowe dotyczące infolinii emitowane są zarówno w telewizji i radiu publicznym, jak i w stacjach prywatnych, a do najpopularniejszych krajowych tygodników dołączane są ulotki promujące akcję. Wydana została również broszura informacyjna „ABC dla pracodawcy”, która trafi do wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

konsultancji infolinii
Konsultantka infolinii, fot. P. Stanisławski

Dzień jak co dzień

Pierwsza zmiana infolinii przychodzi do pracy bardzo wcześnie. Już o 6.30 wyznaczeni pracownicy muszą stawić się na odprawie. Potem „szybka kawa”, uruchamianie i testowanie sprzętu, a o 7.00 wszyscy czekają na swoich stanowiskach na pierwsze telefony.

Klient dzwoniący na infolinię „Sprawni w pracy” najpierw tonowo wybiera temat rozmowy, a później automatycznie łączony jest z odpowiednim konsultantem. Profesjonalny sprzęt umożliwia prowadzenie statystyk tematów, które cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców. Najczęściej padają pytania o faktyczne korzyści związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i formalności, które w związku z tym należy dopełnić. Po dwóch miesiącach działania infolinii przejęzyczenia wynikające z tremy zdarzają się coraz rzadziej. Podobnie jak gorączkowe konsultacje przy niecodziennych pytaniach. Idea jest jedna – nie pozostawić żadnego problemu bez rozwiązania. Czasem, niestety, wiąże się to z odesłaniem klienta do innej instytucji – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, starosty bądź PFRON.

O godz. 14.15 pojawia się kolejna zmiana. Przez chwilę w pokoju, gdzie mieści się infolinia, robi się tłoczno i gwarnie. Obowiązkowe raporty dzienne mieszają się z innymi sprawami zespołu. Od 14.30 do 22.00 wszystkim zainteresowanym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych profesjonalną pomocą służy druga zmiana.

konsultancji infolinii
Konsultantka infolinii, fot. P. Stanisławski
 
* * *

„Zdecyduj się zatrudnić osobę niepełnosprawną. Często pracodawcy nie wiedzą, jak to zrobić ani nawet, że może to przynieść korzyści. Jako pracownicy nie jesteśmy niepełnosprawni, a nierzadko mamy większe umiejętności niż nasi sprawni koledzy. Dla nas praca jest szansą na społeczną integrację, na normalność”. Cytowany fragment pochodzi z tekstu wykorzystanego w spocie telewizyjnym. Te słowa najlepiej oddają cel pracy konsultantów – przekonanie pracodawców, że niepełnosprawny pracownik może być dla firmy cennym nabytkiem.

Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną, zadzwoń pod numer: 0801 801 015. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00-22.00. Całkowity koszt połączenia: 0,40 zł brutto.

*Podstawa prawna:
1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat pracodawców na PFRON (Dz. U. Nr 86, poz. 547 z późn. zm.)

Infolinia "Sprawni w pracy" już działa!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji