Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę uzyskać kartę parkingową?

18.10.2021
Autor: J.

Mam 68 lat. Otrzymałam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 11-I, ale nie spełniam przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Czy mogę uzyskać kartę parkingową. Mam klopoty z chodzeniem. Posiadam samochód.

Szanowna Pani,

od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 orzeczenia), jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – ten symbol został dodany niedawno).

Sam fakt posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie gwarantuje uzyskania wskazania w orzeczeniu w pkt 9 do karty parkingowej – zespół orzekający musi uznać dodatkowo znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

Warto sprawę skonsultować bezpośrednio z prawnikiem, w tym celu można skontaktować się z jednym z Centrów Integracji, których siedziby są w: Gdyni (tel.: 505 606 776), Warszawie (tel.: 505 602 517) i Zielonej Górze (tel.: 570 066 206). Można także skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (jeżeli nie stać Panią na poradę) - w każdym powiecie w Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W załączeniu przesyłam link do odpowiedniej wyszukiwarki ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas