Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Fundusz Dostępności. Można spłacić mniej, niż się pożyczyło

24.09.2021
Autor: Mateusz Różański, konsultacja: Bank Gospodarstwa Krajowego, fot. pexels.com
palec przyciska klawisze kalkulatora w komórce

Likwidacja barier architektonicznych wiąże się często z poważnymi kosztami, którą mogą być sporą barierą – zwłaszcza dla mniejszych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego też oprócz niskiego oprocentowania, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje możliwość częściowego umorzenia kapitału pożyczki udzielanej w ramach Funduszu Dostępności.

Instytucje publiczne, ale też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które chcą uzyskać pożyczkę na likwidację barier architektonicznych w ramach Funduszu Dostępności BGK mają możliwość umorzenia do 40% spłaty kapitału pożyczki. Kapitał pożyczki to całkowita kwota, po jaką zgłosiliśmy się do banku. 

Kto, kiedy i ile 

Uprawnienie do umorzenia pożyczkobiorca nabywa w chwili zawarcia z BGK umowy pożyczki. Umorzenie pożyczki odbywa się po tym, jak zostanie ona w całości przekazana do pożyczkobiorcy i gdy ten zrealizuje inwestycję, na którą została ona wzięta.

Procent umorzenie pożyczki oblicza się według trzech kryteriów i podlega sumowaniu do 40 procent. 

 • 1. kryterium terytorialne (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy): 
 • 10% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi 80,00 i więcej
 • 8% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi od 50,00 do 79,99; 
 • 5% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi od 30,00 do 49,99; 
 • 0% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi poniżej 30,00;
 • 2. kryterium przeznaczenia budynku: 
 • 30 proc. umorzenia dla budynków użyteczności publicznej
 • 10 proc. umorzenia dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 • 3. kryterium społeczne (dotyczy tylko wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Jest ono przyznawane w zależności od tego jaki procent mieszkańców budynku stanowią osoby od 60. roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawni opiekunowie, a także osoby z niepełnosprawnością.
 • 20 proc. umorzenia, gdy ich udział stanowi powyżej 60 proc.,
 • 10 proc. umorzenia, gdy ich udział stanowi od 40 proc. do 60 proc.,
 • 0 proc. umorzenia, gdy ich udział stanowi poniżej 40 proc.

Nie trudno wyliczyć, że przy oprocentowaniu 0,15 rocznie istnieje duża szansa, że pożyczkobiorca finalnie spłaci mniej, niż pożyczył z Funduszu Dostępności. 


Poradnik dotyczący korzystania z Fundusz Dostępności przeczytasz na naszym portalu.


Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Funduszu Dostępności w ramach Programu Dostępność Plus

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas