Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" w Warce

30.04.2007
Autor: Artur Macioszek

Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" w Warce, istnieje od 2005 roku. Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej.

Wszystkie osoby, które poszukują pomocy są zawsze mile widziane w naszych skromnych progach. Stowarzyszenie prowadzi działania rehabilitacyjne, integracyjno-edukacyjno-informacyjne oraz aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne.

W placówkach stowarzyszenia pracuje wykwalifikowany personel gotowy nieść profesjonalną pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Do tej pory działania „Tęczy” objęły gminy Warka, Chynów i Jasieniec. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z pracodawcami poszukującymi pracowników oraz organizacjami pozarządowymi.

Nasze statutowe cele, które realizujemy, to:

  • Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych.
  • Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób niezaradnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, a tym samym osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych.
  • Rozwój i wspieranie różnych form i metod rehabilitacji.
  • Obrona interesów osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.
  • Niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby charytatywnej.
  • Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia.
  • Tworzenie, współtworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i opieki etc. form zgodnych z potrzebami niepełnosprawnych.
  • Realizowanie idei integracji poprzez działalność wydawniczą i organizowanie imprez.

Kontakt:

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Tęcza"
Grójecka 11, 05-660 Warka
tel./fax: 48 667 00 86
e-mail: biuro@wtz-warka.pl
www.wtz-warka.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas