Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Refundacja składek także po opóźnionej wpłacie

23.07.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Andrzej Dymiński, poruszający się na wózku przedsiębiorca, opłacał do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne do 15. dnia każdego miesiąca, gdyż tak słownie umówił się z pracownikiem Zakładu. Po kilku latach okazało się, że za kilkudniowe opóźnienia ma on do spłaty wraz z odsetkami ok. 25 tys. zł.

W podobnej sytuacji znajduje się obecnie w Polsce ok. 250 osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą. W tej chwili przepisy pozwalają na sytuację, w której prowadzący działalność gospodarczą opłaca składki w ZUS z dopuszczalnym opóźnieniem kilku dni. Otrzymuje on zaświadczenie, że opłacił składki i ZUS nie zgłasza zastrzeżeń. Jednak PFRON zobowiązany jest przepisami do ścisłego przestrzegania daty regulowania płatności – do 10. dnia każdego miesiąca – w związku z czym rozpoczyna postępowanie wobec takiego pracodawcy o zwrot zwróconych przez Fundusz składek na ubezpieczenie społeczne.
 
22 lipca br. senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej podczas pierwszego czytania przegłosowała komisyjny projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji, który wprowadza możliwość ubiegania się o refundowanie składek na ubezpieczenie społecznego po opłaceniu ich w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą. Do tej pory było to możliwe jedynie po ich terminowym wpłaceniu w całości.
 
– Ponieważ na poprzednim posiedzeniu pojawiły się wątpliwości, czy przepis nie będzie nadużywany, skontaktowałem się z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i zgłaszam autopoprawkę dotyczącą kręgu osób uprawnionych, tzn. osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – mówił wnioskodawca senator Jan Filip Libicki.
Raty lub umorzenie
Kolejna przyjęta autopoprawka dotyczyła organizacji pozarządowych będących pracodawcami. – Organizacje te będą mogły rozłożyć odsetki na raty lub je umorzyć, gdyż mamy takie przypadki, że wysokość odsetek uniemożliwia im prowadzenie działalności – argumentował senator Libicki. Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, zwróciła uwagę, że poprawki te mają jedynie charakter doprecyzowujący.
 
Pełnomocnik Andrzeja Dymińskiego Paweł Buczek uznał proponowane zmiany za niesatysfakcjonujące; domagał się obligatoryjnego umorzenia składek dla osób, które znalazły się w przedstawionej sytuacji. Sprzeciwił się temu pomysłowi wnioskodawca noweli. – Celem zmiany jest umożliwienie umarzania, w części lub w całości, należności pieniężnych, rozkładanie na raty spłaty tych należności lub odraczanie terminu ich płatności – podkreślił Libicki.
 
Poparcie dla poprawek proponowanych przez senatora Libickiego wyraził natomiast minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie powyższych zmian, ma także zrównać pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, które mają 14-dniowy margines opóźnienia się ze zobowiązaniami, i prowadzących działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • RZAD iPOSLANKI i POSŁOWIE PO -PSLLAMIA KONSTYUCJE OKRADAJA INWALIDÓW
    inwalida 1 grupy
    08.08.2014, 16:32
    CO STAŁO PROJEKTEM WNIESONE SKASOWANIE PODATKU OD <NAJBIEDNIESZYCH WNOSEK ZŁOZYŁ A LEPER WYRZUCIŁA PROJEKT PRZEZ P. KOPACZ WCALE NIEZAPOZNAŁA SIE WNOSKAMI KTÓRE SKŁADAŁ MARSZAŁEK KOMOROSKI I BYŁ PRZECIWNIEGLOSOWAŁ PRZECIW TERAZ INWALIDZI WRAZ RODZINAMI MAJ ASKRESLENI APOLITYKÓW PO-PSL . ORAZ SAMORZADY I WYBORY PREZYDETA CO NIE WALCZYŁ PODIESENIE JAK TO ZROBILA SŁOWACJA I CZECHY TYLKO POLSCE OCZYMUJA OCHLAPY PODYSZKI JAK PRZER Z 6 LAT RZADÓW PO DOATEK PIELEGNACYJNY WRUSŁ 28.40 zł ZA PiS WYNOSIŁ !74.10ZŁ TERAZ WYNOSI 203.50 zł =49ERO NANISZY DODATEK PIELEGNACYJNY CAŁEJ UNI POSŁOWIE DBAJA SWOJE DOCHODY I RÓZNE NAGRODY KOSZTEM NAJBIEDNIESZYCH CO NIEWIEDZ ACZY KUPIC NADROSZE LEKI CAŁEJ UNI SA POLSCE TAK DYSKMINUJA NIEPEŁNOSPRAWNEJ i OPIEKUNÓW
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas