Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Wyprawka szkolna” dla uczniów z niepełnosprawnością

29.08.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

W 2014 roku dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą otrzymać nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ponadto o dofinansowanie do podręczników mogą starać się uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub dodatkowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Muszą oni uczęszczać do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Dwójka dzieci siedzi w ławce szkolnej
Według MEN w tym roku z programu „Wyprawka szkolna” skorzysta ok. 121 tys. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, fot. sxc.hu

Należy też pamiętać, że uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub dodatkowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi może otrzymać dofinansowanie nie tylko do podręczników, ale także do materiałów edukacyjnych. Należą do nich m.in. książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej. Jednocześnie uczniowie ci, chodzący do klasy pierwszej szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

121 tys. dzieci z „Wyprawką szkolną”

Uczniów z niepełnosprawnością starających się o dofinansowanie nie obowiązuje kryterium dochodowe. W pierwszym tygodniu września (w szkole, do której dziecko uczęszcza należy uściślić termin złożenia dokumentów) muszą oni złożyć podanie o dofinansowanie do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Należy pamiętać, że podstawą do zwrotu pieniędzy wydanych na podręczniki jest oryginał dowodu ich zakupu (faktura, paragon lub rachunek).

Dokładne kwoty dofinansowania wymieniono na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ( plik PDF).

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 roku z programu „Wyprawka szkolna” skorzysta ok. 121 tys. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Cała kwota zaplanowana w programie na ten rok to 156 mln zł.


Zobacz informator dla rodziców „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością” ( plik PDF).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • wyprawka
    Trojanowska
    15.06.2015, 09:52
    we wrześniu 2014roku,w skutek złej informacji ze szkoły naraziłam się na stratę ponad 300 złotych kupując synowi rożnego rodzaju rzeczy szkolne(typu-dresy,zeszyty,kredki,flamastry czy buty sportowe),które nie zostały zaliczone jako pomoce szkolne czy przedmioty dydaktyczne. nadmieniam że syn jest w klasie 6tej. Czujemy się oszukani.
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas