Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenia rodzinne: dobre informacje dla przekraczających kryterium

06.06.2007
Autor: Rafał Kowalski

Prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych trwały w Sejmie kilka miesięcy (od lutego 2007 r.). Jednak dopiero Senat wprowadził przepis dotyczący korzystnego – innego niż stosowany obecnie – sposobu liczenia kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń. Posłowie przyjęli propozycję Senatu. Oznacza to, że więcej rodzin uprawnionych będzie do pomocy.

Zasiłek rodzinny z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest przyznawany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 583 zł. Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wyżej wymienione stawki o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (od 1.09.2006 r. - 48 zł). Musi być jednak spełniony warunek: zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Zmiana, którą wprowadzi nowelizacja ustawy dotyczy sposobu obliczania zwiększonego dochodu. Obecnie liczy się go tak, że kwotę zasiłku (możliwą kwotę przekroczenia kryterium dochodowego) dodaje się do dochodu rodziny tylko raz. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że kwota zasiłku będzie doliczana tyle razy ile jest osób w rodzinie, czyli będzie liczona na osobę w rodzinie. Wyjaśniają to poniższe przykłady i treść zmienianego ustępu 3 w artykule 5.

Nowe brzmienie ustępu 3 w art. 5
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (podkr. red) lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Stare brzmienie ustępu 3 w art. 5
W przypadku gdy dochód rodziny (podkr. red) lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Przykład liczenia dochodu przed wejściem w życie opisywanej nowelizacji
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie nie przysługuje zasiłek, ponieważ przekroczone zostało kryterium dochodowe. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest większa od kwoty 1560 ((504 x 3) + 48). Gdyby dochody tej rodziny nie przekroczyły kwoty 1560 zł, zasiłek przysługiwałby, jeśli rodzina otrzymywała go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Przykład liczenia dochodu po wejściu w życie nowych przepisów
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie przysługuje zasiłek. Nie zostało przekroczone kryterium dochodowe – kryterium liczone w nowy sposób. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest mniejsza od kwoty 1656 ((504 x 3) + (48 x 3)). Dopiero przekroczenie kwoty 1656 pozbawiałoby rodzinę uprawnień do pomocy. Rodzina musi tylko spełnić warunek mówiący o otrzymywaniu zasiłku w poprzednim okresie.

Warto zwrócić uwagę, że dochody rodziny w obu opisanych przykładach są takie same. Rodzina ta dziś (początek czerwca 2007 r.) nie otrzymuje wsparcia, jednak po wejściu w życie nowych przepisów będzie do niego uprawniona.

Sejm przyjął ustawę 24 maja 2007 r. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie będzie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i 14 dni po dniu publikacji jej przepisy wejdą w życie. Prawdopodobnie nastąpi to w lipcu. Możliwe jest więc, że nowy sposób ustalania dochodu będzie stosowany jeszcze w tym okresie zasiłkowym (okres kończy się 31 sierpnia).

Nowelizacja, która czeka teraz na podpis Prezydenta, wprowadza również inne zmiany. Większość z nich ma charakter precyzujący, porządkujący i redakcyjny. Już wkrótce opiszemy te zmiany w kolejnych wiadomościach. Zapraszamy !

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu – serwis internetowy Sejmu)

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn