Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ws. emerytur EWK

02.12.2021
Autor: PAP, fot. pixabay.com
zamyślona starsza kobieta, jadąca tramwajem.

Sejm odrzucił w czwartek, 2 grudnia, wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji podwyższającej emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Senatorowie proponowali między innymi poszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego.

Czy prezydent podpisze?

Uchwalona przez Sejm pod koniec października ustawa przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.

W minionym tygodniu Senat opowiedział się za wprowadzeniem do ustawy kilku poprawek. Główna z nich zakładała rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Według propozycji byłyby to wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Sejm w głosowaniu 1 grudnia zdecydował o odrzuceniu poprawek. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawa regulująca problem tzw. emerytur EWK została przygotowana przez posłów Kukiz'15.

Emerytura EWK 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1989 r. umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) – bez względu na wiek – jednemu z rodziców mającemu wymagany okres zatrudnienia, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. Przepis ten utracił moc w 1999 r., jednak osoby, które do tego czasu spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury.

Obecnie rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono jednak tym, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Oznacza to, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby pobierające emeryturę EWK. Tymczasem wysokości tych świadczeń znacznie się różnią – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.

Zgodnie z ustawą świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, który należy złożyć do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 r. podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r.

W razie złożenia wniosku w terminie świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 stycznia 2022 r. i jest wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

Świadczenie wyrównawcze ma przysługiwać miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Wypłata świadczenia wyrównawczego będzie następować wraz z emeryturą EWK. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Informacja od Redakcji portalu Niepelnosprawni.pl
  Redakcja
  17.12.2021, 15:39
  Szanowni Państwo, pod tekstem pojawiły się pytania. Jeśli przy pisaniu pytań w komentarzach zostawili Państwo również swoje e-maile (które są jedynie do wglądu redakcji), to otrzymają Państwo odpowiedzi na podane przez Państwa adresy mailowe. Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom bezpośrednio przez zakładkę Zapytaj doradcę: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203748. Odpowiedzi zostaną przysłane na podane adresy mailowe, będą również do wglądu w podanym wyżej linku w dziale Najnowsze porady. Po nowym roku na portalu Niepelnosprawni.pl przewidujemy materiał na temat świadczeń EWK z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się zapytania, które otrzymujemy. Pozdrawiamy, Redakcja portalu
  odpowiedz na komentarz
 • (NIE) równe traktowanie
  Józef Bogdaszewski
  06.12.2021, 13:25
  Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza ustawowe dzielenie rodziców-emerytów na lepszych i gorszych. Stanowi przykład prawnego dyskryminowania jednych rodziców wobec innych tożsamych rodziców. Sprawa podziału rodziców nie może się tak zakończyć, gdyż nie opiera się o zasadę konstytucyjnej sprawiedliwości i równego traktowania takich samych grup wspólnych rodziców z niepełnosprawnym od urodzenia dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • Szkoda
  ERick
  03.12.2021, 09:54
  Szkoda że renty socjalnej nie chcą podnieść do świadczenia pielęgnacyjnego.
  odpowiedz na komentarz
 • Kiedyś miałam EWK
  Elżbieta
  02.12.2021, 20:29
  Po 20 latach pracy przeszłam na EWK, opiekując się niepełnosprawnym synem od urodzenia. Od osiągnięcia wieku emerytalnego jestem na normalnej emeryturze, aktualnie 1303.- zł.( mam ukończone 74 l.). Syn ma już 43 lata, a od śmierci ojca otrzymuje po nim rentę rodzinną. Czy mnie dot. świadczenie wyrównawcze ?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas