Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Minimalne wynagrodzenie w 2008 roku

21.08.2007
Autor: na podst. inf. pras. Rafał Kowalski

Rząd proponuje na 2008 rok minimalne wynagrodzenie w wysokości 1126 zł. To skokowy wzrost wynagrodzenia, które w 2007 r. wynosi 936 zł i przez ostatnie lata rosło o kilkanaście złotych rocznie (w tempie inflacji). Ponieważ czerwcowa propozycja złożona Komisji Trójstronnej mówiła o 1000 zł, formalnie wskaźnik może jeszcze zatrzymać się na tej wysokości.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej. Pierwszą propozycję Rada Ministrów musi przedstawić do 15 czerwca. To ważny moment, ponieważ w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w Komisji przyszłe minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które zawierała pierwsza propozycja. W dniu 14 czerwca 2007 r. Rada Ministrów zaproponowała Trójstronnej Komisji podwyższenie minimalnego wynagrodzenia z 936 zł - do 1000 zł, tj. o 6,8%. Jednak od początku sierpnia rząd mówi już o kwocie 1126 zł. Taki wskaźnik zawiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. Ostateczna decyzja musi zostać podjęta do 15 września 2007 r.

Kwota minimalnego wynagrodzenia jest nie tylko narzuconą pracodawcom granicą zarobków. To również wskaźnik ważny dla wielu form wsparcia socjalnego - szczególnie na rynku pracy. Od wysokości minimalnego wynagrodzenia uzależniona jest wysokość dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Minimalne wynagrodzenie jest też m.in. punktem odniesienia dla: dodatku aktywizacyjnego, dofinansowania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu kosztów przejazdu lub kosztów zakwaterowania dla bezrobotnych kierowanych przez urząd pracy do zatrudnienia czy przeszkolenia poza miejscem zamieszkania.

Jak przyznają ekonomiści, skokowy wzrost minimalnego wynagrodzenia możliwy jest przy dobrej koniunkturze gospodarczej (tzn. nie powinien zaszkodzić gospodarce, drastycznie zwiększyć bezrobocia itp.). Wydaje się jednak, że rząd przedstawiając uzasadnienie i wyliczenie kosztów wzrostu tego wskaźnika, zbadał tylko najbardziej oczywiste konsekwencje. Nie wiadomo natomiast, jak propozycja wpłynie na różne formy wsparcia socjalnego powiązane z minimalnym wynagrodzeniem.

Więcej:
Wzrost płacy minimalnej podniesie inne wynagrodzenia”, Bartosz Marczuk, Justyna Wojteczek, Gazeta Prawna, 13 sierpnia 2007 r.
„Minimalna płaca, wysoki koszt”, Elżbieta Glapiek, Tomasz Zalewski, Rzeczpospolita, 9 sierpnia 2007 r.
„Kosztowny dla gospodarki wzrost płacy minimalnej”, Elżbieta Glapiek, Tomasz Zalewski, Rzeczpospolita, 9 sierpnia 2007 r.
(artykuły z Rzeczpospolitej dostępne w płatnym archiwum)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (prawo >>> projekty aktów prawnych)

***

Komentarz:
W uzasadnieniu załączonym do projektu rozporządzenia, wyliczono koszty, jakie poniesie budżet w związku ze wzrostem wskaźnika. W komentarzach prasowych znajdujemy informacje, że to nawet nie 1/20 możliwych kosztów. Ale nawet tymi kosztami nikt specjalnie się nie przejmuje. Największe obciążenie, związane z dofinansowaniem do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, przyjdzie dopiero w 2009 r., a do tego czasu można np. zmienić zasady pomocy. Część świadczeń, choć uzależnione od minimalnego wynagrodzenia, nie jest świadczeniami obligatoryjnymi - kiedy pieniądze się kończą, po prostu przestaje się je wypłacać. Taki charakter mają np. aktywne formy pomocy na rynku pracy jak dodatki aktywizacyjne czy prace interwencyjne. Skokowe podniesienie najniższego wynagrodzenia jest więc ryzykowne, ponieważ tak naprawdę nikt dobrze nie przyjrzał się wszystkim możliwym konsekwencjom. Prawdopodobnie Rada Ministrów zostanie jednak przy swojej sierpniowej propozycji 1126 zł. Będzie się przecież czym chwalić... Można się jedynie pocieszyć, że nie poddano się presji części związków zawodowych, które postulowały jak najszybsze podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 50% średniej krajowej, czyli do blisko 1400 zł.

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn