Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Narodowy Fundusz Zdrowia

27.10.2014
Autor: Magdalena Gajda, współpraca: Centrum Integracja w Zielonej Górze, Centrum Integracja w Warszawie

NFZ działa według zasad określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Głównym zadaniem NFZ jest zapewnienie ubezpieczonym obywatelom - bez względu na miejsce, gdzie przebywają i wysokość ich dochodów - dostępu do określonych świadczeń zdrowotnych.

Lista świadczeń, które pokrywane są ze środków NFZ, dostępna jest na stronie www.nfz.gov.pl. Zamieszczone są tam m.in. informacje o: badaniach i poradach lekarskich, badaniach diagnostycznych, leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym, świadczeniach wysokospecjalistycznych, opiece nad osobami z niepełnosprawnością, leczeniu uzdrowiskowym, rehabilitacji, przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych, transporcie sanitarnym, ratownictwie drogowym oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.

Od momentu powstania NFZ, a właściwie jeszcze od czasów działalności Kasy Chorych, trwa publiczna debata o formule polskiego systemu opieki zdrowotnej. Przedstawiane co jakiś czas nowe idee mają jeden cel: zwiększenie środków na pokrycie działalności placówek publicznej opieki medycznej. Dysponentem tychże środków, jest NFZ, a jego możliwości finansowe wynikają z sumy składek wpłaconych przez ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeń na ubezpieczenie zdrowotne. Środków jest zawsze za mało, a krajowi specjaliści nie znaleźli na razie sposobu, aby powiększyć budżet NFZ.

Do najważniejszych zadań NFZ, takich, które mają bezpośredni wpływ na poziom obsługi pacjentów w placówkach służby zdrowia, należy przeprowadzanie konkursów ofert i wybieranie najkorzystniejszych dla pacjentów, zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, sprawdzanie, czy są realizowane zgodnie z przepisami oraz ich rozliczanie.

Osobom indywidualnym (także z niepełnosprawnością) NFZ poprzez swoje oddziały regionalne może np. dofinansować zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i tzw. środków pomocniczych (np. cewników lub pieluchomajtek), zakwalifikowaniu na wyjazd do sanatorium lub pokryciu kosztów (częściowych lub całościowych) specjalistycznych zabiegów w Polsce lub za granicą.


Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Centrala:
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel. 22 572 60 00, faks: 22 572 63 33


Szczegółowe informacje o bieżącej działalności NFZ, adresy oddziałów wojewódzkich, pliki z dokumentami itd. - dostępne są na stronie: www.nfz.gov.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas