Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rzecznik Praw Pacjenta

27.10.2014
Autor: Redakcja
Źródło: www.bpp.gov.pl

To do Rzecznika Praw Pacjanta trafiają skargi i wnioski pacjentów. Głównym zadaniem Rzecznika jest kontrolowanie, czy prawa pacjenta są w naszym kraju przestrzegane przez NFZ, jego oddziały, a także przez placówki ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ, i podejmowanie działań, gdy są one naruszane.

Do zakresu działania Rzecznika należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: 22 532 82 50
fax: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów w Biurze: poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00.
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00.

Komentarz

 • jak będzie z ulgami
  Krzysztof Świątek
  19.11.2016, 11:16
  Czy jest to prawdą że dla niepełnosprawnych nie będzie od 1 stycznia 2017 ulg dla niepełnosprawnych na pociągi i autobusy daleko bierzne kontakt zemną 514609281

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas