Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rzecznik Ubezpieczonych

27.10.2014
Autor: Magdalena Gajda, współpraca: Centrum Integracja w Zielonej Górze, Centrum Integracja w Warszawie

Zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest reprezentowanie interesów osób ubezpieczonych, ale - uwaga! - nie chodzi tu o ubezpieczenia społeczne! Nie możemy złożyć skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jeśli uznamy, że ZUS niesłusznie odebrał nam rentę lub nie chce przyznać zasiłku. Do Biura Rzecznika możemy się zgłosić, jeśli w jakikolwiek sposób zostaliśmy pokrzywdzeni podczas zawierania lub realizacji umów ubezpieczeniowych: na życie, majątkowych, mieszkań i domów, turystycznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjnych - AC i OC.

Skargi (na piśmie) wpływające do Rzecznika Ubezpieczonych są analizowane przez ekspertów, którzy (również na piśmie!) informują wnioskodawców o krokach podjętych w ich sprawie.

Najczęściej do Rzecznika Ubezpieczonych kierowane są sprawy, w których osobie ubezpieczonej odmówiono uznania roszczeń o odszkodowanie, np. po wypadku, w którym nastąpiło uszkodzenie ciała lub jego efektem jest rozstrój zdrowia. Inne sytuacje to takie, w których poszkodowany uznaje, że przysługuje mu inny rodzaj zadośćuczynienia za szkodę, której doznał.

Do spraw związanych z formalnościami, a nie roszczeniami, należy np. odmowa przesłania kopii umowy przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego - tzw. II filaru ubezpieczeń czy nieterminowe przekazywanie składek przez ZUS lub KRUS do otwartego funduszu emerytalnego.


Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel.: 22 333 73 26, 22 333 73 27 (Recepcja)
fax: 22 333 73 29

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • PZ2017062000921
    Zbigniew Dąbrowski
    02.03.2018, 16:28
    Wnoszę skargę na decyzję z dnia 21.02.2018. podpisaną przez Panią Elżbietę Muszyńska . Decyzja ta po ciężkim złamaniu kości udowej z przemieszczeniem długotrwałym leczeniu lekarz orzecznik przyznał mi 4 % uszczerbku na zdrowiu , uwazam tą decyzje za znacznie zanizoną .
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas