Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny

28.10.2014
Autor: oprac.: Ewa Szymczuk, AKTUALIZACJA: 5.11.2019

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

AKTUALIZACJA: 5.11.2019

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć oryginał orzeczenia),
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku osób poniżej 16. roku życia odpis aktu urodzenia.

Jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby pełnoletniej, należy wówczas przedłożyć upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku. Natomiast gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym osoby, w imieniu której składa wniosek, nie musi takiego upoważnienia przedstawiać.

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni.

UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Warto pamiętać o powyższym zapisie ustawy w przypadku ubiegania się o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jeśli nawet jest bowiem luka pomiędzy datą wydania nowego orzeczenia a datą wygaśnięcia ważności poprzedniego orzeczenia, decydująca jest data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest:

 • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • na czas nieokreślony, gdy orzeczenie wydane jest na stałe,
 • na czas nieokreślony, gdy świadczenie przyznane jest osobie, która ukończyła 75 lat.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jaka jest kwota zasiłku pielęgnacyjnego?

Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był w kwocie 184,42 zł miesięcznie.

Wcześniej, przez 12 lat, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegała zmianie i wynosiła 153 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Irena
  Irena
  05.08.2020, 23:05
  Pierwszy zasiłek przyznany został mi na okres 5 lat zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku z kończącym się orzeczeniem złożyłam wniosek o ponowne przyznanie mi orzeczenia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie..Niestety nie złożyłam wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, nikt też mnie nie poinformował, że od momentu otrzymania orzeczenia mam 3 miesiące na złożenie tego wniosku. Czy przysługuje mi przyznanie wstecz zasiłku??? Bardzo proszę o pilną odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • Protest krrzywdzaca ustawa dla niepel nosprawnych ze stopniem umiarkowanym niezdolnym d pracy po 25 roku pracy
  Maria
  11.05.2020, 10:04
  Niepelno sprawnosc powstala po44 r zycia . Dlaczego taka ustawa dyskrymi uje takich ludzi czy niepel osprawnosc inaczej dotyka ludzi w wieku kiedy ona powstala tego nie rozumiem. Chyba taki zsilekma pomagac w egzystencji i leczeniu poniewaz koszty utrzymania bardzo w, rastaja o maja pomagac w pokonowywaniu ich???????????
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga rechabilitacyjna
  Ryszard Przęczek
  01.05.2020, 16:17
  Mam 73 lata. Jestem inwalidą od dzieciństwa, żeby się poruszać w miarę sprawnie potrzebna mi jest rehabilitacja. Czy w związku z tym przysługuje mi ulga rehabilitacyjna ?
  odpowiedz na komentarz
 • Niesprawiedliwe przepisy
  PATI
  14.04.2020, 14:56
  osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, A ja zachorowałam mając 27 lat to juz nic mi nie przysługuje to ja mam sobie wybierać kiedy będę chora przecież to jest niemożliwe kiedy się te głupie I bardzo niesprawiedliwe przepisy zmienią
  odpowiedz na komentarz
 • Konczaca sie grupa
  Kasia K.
  07.04.2020, 22:07
  Co z zasiłkiem jeżeli grupa się kończy 31.03.2020, czy w związku z wydłuzeniem ważności orzeczeń zasiłek będzie wypłacany?
  odpowiedz na komentarz
 • Zawieszenie
  Stasiak Krzysztof
  02.03.2020, 06:50
  Witam. Ja chciałem się spytać co gdy złożyłem wniosek o kolejne orzeczenie w roku 2018 po czym zawiesiłem postępowanie na okres 2 lat i teraz w 2020 dokończyłem
  odpowiedz na komentarz
 • CZY NALEZY MI SIĘ ULGA REHABILITACYJNA
  Alicja
  14.02.2020, 18:05
  Mam 78 lat. Grupa inwalidzka stopien umiarkowany, Ile mogę odpisac od podatku
  odpowiedz na komentarz
 • Mam emeryturę netto 6¹14 zł
  Grażyna Małczuk-Oleba
  06.02.2020, 18:58
  Mam od 2003 stopień umiarkowany C!zy coś mi przysułguje
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień umiarkowany na stałe
  Grażyna Oleba
  24.01.2020, 13:37
  MAM emeryturę wysokości 614 zł netto i stopień umiarkowany 2003r na stałe czy należy mi zasiłek pielęgnacyjny mam 6e Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny stopień umiarkowany ma. Na stałe pobieram emeryturę wysokości 6q 614 zł netto
  odpowiedz na komentarz
 • Emerytura a stopień umiarkowany co daje
  Alina
  21.01.2020, 22:30
  Witam serdecznie, mam emeryturę oraz druga grupę inwalidzka powiatowa, na tą w trakcie życia. Czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny. Rocznik 1955 Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • MAM emeryturę w kwocie 614 zł netto posiadam stopień umiarkowany od 2003r mam 63 lata stopień umiarkowany posiadam na stałe czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny.
  GRAŻNA MAŁCZUK-OLEBA
  18.01.2020, 18:16
  Oprócz tego mam brata w stopniu znacznym nie starcza nam na chleb chory brat z bólami śpi na podłodze nie stać nas kupić łóżka co mam w takiej sytuacji robić OPS nie chce nam pomóc czy skierować sprawę do UWAGI w telewizji jestem załamana pogadamy już w depresję bo nie ma nikogo aby nam pomógł może teraz po tym komentarzu ktoś zajmie się nasza tak ciężką sytuacją.
  odpowiedz na komentarz
 • Alina Ksiazkiewicz
  Alina
  08.01.2020, 18:59
  Zasiłek pielęgnacyjny na emeryturze. Plus grupa inwalidzka 2 na stale powiatowa. Tutaj w tym temacie jednak należy się z tego co jest napisane, osobie mającej 2 grupę inwalidzka nabyta w trakcie życia. Podawane też było iż wnioskować można do sądu, a sąd może dać upoważnienie do zasiłki pielęgnacyjne go. Proszę dobrze rozważyć i poczytać. Zasiłek pielęgnacyjny winem być wypłacany w obecnej podniesione kwocie, tam gdzie są wypłacane zasiłki rodzinne. Proszę o ustosunkowanie się do żadnego przeze mnie pytania.? Nie są rozważane zasiłki pielęgnacyjne do 2 grupy powiatowej i wojewódzkiej. Te które są nabyte w trakcie życia, a mowa o nich także jest. Lecz trzeba dobrze zrozumieć przepisy. Zasiłki pielęgnacyjne dla takich osób są. Bo niby dlaczego być nie mogą, gdyż mowa o nich jest. Jest to bez dodatku pielęgnacyjne go, w 75 roku życia, gdzie wypłaca ZUS. Proszę o odpowiedź, Alina
  odpowiedz na komentarz
 • ZASILEK PIELEGNACJNY
  MIECZYSLAW SZWEDZKI
  05.12.2019, 07:01
  JESTEM EMERYTEM MAM NIEPELNOSPRAWNOC UMIARKOWANOM -05R MAM66LAT MOJA EMERYTURA WYNOSI 2065ZL. WRAZ Z DODATKIEM TYTULU WYPADKIEM W PRACY.CZY PRZYSLUGUIE MI ZASILE PIELEGNACJNY
  odpowiedz na komentarz
 • zapytanie
  7216999
  07.11.2019, 09:59
  czy kwote zasiłku wpisuje do rozliczenia PIT za dany rok jeśli chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej proszę o odpowiedz
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień umiarkowany
  Angela
  16.10.2019, 08:25
  Witam mam 35 lat jestem po wypadku dostałam orzeczenie w stopniu umiarkowanym czy mi przysługuje jakiś zasiłek czy ni nie?
  odpowiedz na komentarz
 • 24,09,2019r Dostałem Stopień Niepełnosprawności ! ZNACZNY ! Mieszkam w DPS, W biurze powiedzieli ze będą mi zabierac z kwoty która mi przysługuje , Czy to zgodne z Prawem ???
  Antoni Kądziola
  08.10.2019, 20:21
  Mając stopień niepełnosprawnosci Umiarkowany od 2005rokuna stale , 24,o9,2019 roku przyznano mi stopień niepelnosprawny ZNACZNY , Z tej kwoty chcami zabierać 70% jak dochód , Pytam się dlaczego to jest zgodne z Prawem , Inni tak nie mają , Proszę o pomoc i odpowiedż ,Jakie dokumenty będa potrzebne to Doślę ,Bardzo dziękuje ,Z Poważaniem Antoni Kądziola ,DPS Łężeczki 40 / 64_412 Chrzypsko Wielkie , woj, Wielkopolskie
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Kasia
  01.10.2019, 19:56
  Witam serdecznie. Chciałbym zapytać jakie dokumenty muszę złożyć o zasiłek jeśli chce znowu go otrzymywać na Syna synek w zeszłym roku miał orzczeczenie o niepełnosprawnosci w stopniu umiarkowany i Tu brzmi moje pytnie co mam zrobi lub jakie dokumenty mam złożyć aby otrzymywać dalej zasiłek
  odpowiedz na komentarz
 • jestem emerytem .mam niepelnosprawmnisc umiarkowanom 03L i 02P czy moge starac sie o jakis zasilek czy dodatek do emerytury
  lila
  06.09.2019, 21:49
  dodatek di niepelnosprawnosci umiarkowanej
  odpowiedz na komentarz
 • chwilowa niepełnosprawność
  Teresa
  11.07.2019, 17:25
  Jestem po operacji biodra (endoproteza). Mieszkam sama i po wyjściu ze szpitala przynajmniej przez 3 miesiące trudności z samoobsługą, przemieszczaniem się itp.. Czy istnieje możliwość na ten czas jakiejś pomocy Państwa, jestem już na emeryturze.
  odpowiedz na komentarz
 • a co z zasiłkiem pielęgnacyjnym skoro w orzeczeniu o niepełnosprawności stwierdza się , że da się ustalić istnienia niepełnosprawności
  FAJERFOX
  01.07.2019, 20:24
  czy można w takiej sytuacji ubiegać się o taki zasiłek
  odpowiedz na komentarz
 • Emerytura a grupa inwalidzka
  Alina Ksiazkiewicz
  21.06.2019, 21:49
  Witam serdecznie, mam najnizsza emeryture 1100zl. Oraz grupe inwalidzka na stale stopien umiarkowany 05R. Czy nalezy mi sie z tego tytulu dofinansowanie i od kogo. Jestem.osoba samotna, i mieszkam samotnie. Prosze o odpowiedz? Pozdrawiam Alina
  odpowiedz na komentarz
 • Grupa inwalidzka, druga a emerytura najnizsza 1100 zl.
  Alina Ksiazkiewicz
  21.06.2019, 21:43
  Witam serdecznie, mam emeryture gdzie z renty przeszlam.na emeryture. Posiadam takze stopien umiarkowany 05r. Czy nalezy mi sie jakis dodatek pielegnacyjny do emerytury. Jestem osoba samotna, inwalidztwo powstalo po 28roku zycie. Lecz w orzeczeniu nie napisane. Pozdrawiam Alina Bardzo prosze o odpowiedz?
  odpowiedz na komentarz
 • mam 88lat , mam grupe inwal. o znacznym stopniu niepelnosprawnosci na stale.
  danuta szkwarek
  08.06.2019, 11:31
  czy przysluguje mi zasilek pielegnacyjny w wysokosci 184,42 zl
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Grażyna OLEBA
  16.05.2019, 16:33
  Mam e.eryturę wyzokośći 614żł.posiadam zgopień umiarkowany na stałe nie moģę podjąc żadnej pracy.czy przysułvuje mi jakiś zaśilek pielegnacyjny.
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek pielęgnacyjny
  Krzysztof Kwasek
  14.02.2019, 19:58
  od 2008r. miałem znaczny stopień niepełnosprawności a teraz w 2019 zmienili mi na umiarkowany czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny ?
  odpowiedz na komentarz
 • Specjalny zasilek opiekunczy
  karasinska
  12.02.2019, 16:32
  Opiekuje się mama ma 95 lat jest osoba leząca z demencja alzheimerem z tego powodu zrezygnowałam z pracy przyznano mi specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 600 zł jak mam żyć za taka kwotę . czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny i jakie dokumenty muszę złożyć i gdzie
  odpowiedz na komentarz
 • Od 13 LAT CHORUJĘ NA STWARDNIENIE ROZSIANE MAM CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY JESTEM NA RENCIE CHOROBOWEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚ UMIARKOWANĄ NA STAŁE
  Jolanta Stasiak - Pawlak
  13.01.2019, 18:03
  tydzień temu czytałam w gazecie ,że renciści z niesprawnością umiarkowaną wszyscy dostaną dodatek w kwocie 184,42 zł w czwartek mój 23letni syn był w MOPSIE aby złożyć moje dokumenty ,to powiedziano mu ,że mnie się nie należy ale dlaczego jeżeli wszystkie wymogi sprawdzam
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek
  Xxx
  01.01.2019, 19:15
  Czy aby złożyć wniosek o zasilek trzeba przedstawić orzeczenie z miejskiego ośrodka ds. orzekania o niepełnosprawności? Czy można dostarczyć orzeczenie z ZUS?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny a stypendium
  Kasia
  12.12.2018, 21:47
  Czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny (stopień umiarkowany, powstały przed 16 rokiem życia) jeżeli pobieram stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na uczelni?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały
  Dariusz Książek
  27.10.2018, 10:42
  Od kilku miesięcy dostaję zasiłek pielęgnacyjny, ale e zamian odtrącana jest jego większą część z zasiłku stałego w efekcie zyskuję tylko ok 30 zł. Dlaczego tak jest słyszał że inni w innych miastach otrzymują pełen N zasiłek stały i pielęgnacyjny.mam znaczny stopień niepełnosprawności.wdzięczny. Bym był za oświecenie mnie czy wynika to z jakiś przepisów czy wymysł OPS w Pomiechówku
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek
  czech1000
  03.10.2018, 18:01
  NAJCHĘTNIEJ TO PISOWCY BY SOBIE DALI ZASIŁKI PO 153 tyś zł NIEPEŁNOSPRAWNYCH TO ONI OLEWAJĄ NIE GŁOSUJ NA OSZUSTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek
  czech1000
  03.10.2018, 17:55
  Gdzie jest ten obiecany zasiłek 180 zł Rząd Polski to OSZUŚCI !!!! NIE IDZ NA WYBORY OLAĆ OSZUSTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Data istnienia niepełnosprawności
  Sławek
  27.09.2018, 20:44
  Witam co w przypadku gdy na orzeczeniu jest napisane że nie da się ustalić od kiedy istnieje niepełnosprawność ! Czy taka osoba może starać się o zasiłek pielęgnacyjny?
  odpowiedz na komentarz
 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
  marcin
  24.08.2018, 10:50
  Mam orzeczenie o zaliczeniu mnie do pierwszej grupy inwalidzkiej, inwalidztwo jest trwałe oraz całkowicie niezdolnej do pracy i dostałem odmowę o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego. Dlaczego ?
  odpowiedz na komentarz
 • Daniel Zaleski
  Daniel Zaleski
  18.08.2018, 08:03
  chciałbym się ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne posiadam drugą grupę niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym
  odpowiedz na komentarz
 • opłaty sądowe
  kazimierz Kowalkowski
  01.07.2018, 09:58
  Dzień dobry . Posiadam znaczny stopień niepełnosprawości .Pytanie moje brzmi czy składając pozew do sądu opłacam koszty sądowe lub adwokackie .
  odpowiedz na komentarz
 • Anna Frączek
  Anka
  10.03.2018, 12:28
  Zasiłek pielęgnacyjny na stałe dostanę podwyżkę?
  odpowiedz na komentarz
 • 153
  Borzoi
  22.06.2017, 22:59
  Zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł miesięcznie - Komu staracie się ubliżać.
  odpowiedz na komentarz
 • naczyniak
  aga
  07.04.2017, 15:04
  Dzis dostalam decyzje ze moja corka ktora ma naczyniaka olbrzymiego na twarzy i bierze tabletki 3 razy dziennie i ciagle jezdze z nia na kontrol do poznania co 2 MIESIACE I co miesiac do lekarza rodzinnego a ma 14 miesiecy dostalam na nia 135 zl zasilku pielegnacyjnego.
  odpowiedz na komentarz
 • XXX
  XXX
  04.02.2017, 17:51
  153 zł...???....czy ktoś zastanawiał się nad ta sumą w tych czasach...politycy milony biora a chorzy grosze.
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawność - II grupa inwalidzka
  Paweł
  05.01.2017, 21:59
  kto otrzymuje dodatek a kto zasiłek nadmienię że miałem zgnieconą lewą nogę kto ustala tą różnicę
  odpowiedz na komentarz
 • dot. zasiłku pielęgnacyjnego
  anwik
  25.12.2016, 19:08
  W m - cu sierpniu 2017 r, kończę 74 lata. Posiadam kolejny umiarkowany stopień niepełnosprawności ,który istnieje od 32 - go roku życia , otrzymany podczas kolejnego badaniaw listopadzie 2014r. - orzeczenie wydane na stałe. Ponadto w miesiącu marcu 2016 r. jako emeryt wojskowy stanąłem po raz drugi do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej która po wnikliwym przebadaniu mnię po raz drugi zaliczyła mój stan zdrowia do II - giej grupy inwalidzkiej w związku ze służbą wojskową. Pierwszy raz taką samą grupę inwalidzką otrzymałem w grudniu 2001 r.Ciekawe czy te dwa orzeczenia kwalifikują mnię do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, Proszę o rzeczowe ustosunkowanie się do mojego komentarzu. Pozdrawia anwik,
  odpowiedz na komentarz
 • opiekun
  justyna
  07.11.2016, 17:06
  trochę śmieszna ta kwota, czynsz wynosi 189 zł czyli niedopłata 36 zł a na leki i jedzenie to co ?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek
  Niepełnosprawni
  06.11.2016, 17:24
  Zasilek pielęgnacyjny powinien wynosić 1400zl anie 153zl
  odpowiedz na komentarz
 • Ewelina
  Ewelina
  08.10.2016, 21:37
  Jestem osobom umieszczone od urodzenia i czogle jeszcze po lekarza
  odpowiedz na komentarz
 • przysługuje
  mama
  03.10.2016, 22:35
  Witam. Mam dziecko ktore w orzeczeniu ma stwierdzona niepelnosprawnosc intelektualna w stopniu umiarkowanym. Czy przysluguje nam zasilek
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  dariusz
  30.09.2016, 09:29
  mam 44 l,osobą samotną czy przysługuje w/w zasiłek?
  odpowiedz na komentarz
 • komu zasiłek?
  MARIUSZ
  29.08.2016, 16:46
  witam mam stopień niepełnosprawności umiarkowany chciałem z gminy zasiłek pielęgnacyjny a w odp usłyszałem -pan i żona pracujecie więc się nie należy....Dziwne skoro w podstawie prawnej wyraźnie pisze że ---- nie obowiązuje kryterium dochodowe Kto ma więc racje?
  odpowiedz na komentarz
 • Eh zasiłek
  Lucius
  20.04.2016, 16:36
  Biorąc rzecz pod uwagę. Powiem tylko tyle że nie wszystkim te 153zł starcza na życie, a jeśli już to nawet nie wszystkim starcza na zakup baterii do aparatów słuchowych, leków czy sprzętów rehabilitacyjnych. Jedno pytanko, na co nam tylko te 153zł?
  odpowiedz na komentarz
 • 153zł? ??
  Andrzej
  21.11.2015, 09:17
  Ja bym chciał żeby ktoś wziął tę marne 153zł do renty i przeżył cały miesiąc. Razem ze wszystkimi opłatami za mieszkanie oraz wszystkimi mediami.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas