Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek pielęgnacyjny

28.10.2014
Autor: oprac.: Ewa Szymczuk
Źródło: Aktualizacja 21.05.2021

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem bardzo często mylonym z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można pobierać tych dwóch świadczeń równocześnie.

AKTUALIZACJA: 21.05.2021

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • osobie, która ukończyła 75. rok życia i otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe.

Komu dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Od zasady tej jest wyjątek – gdy uprawniony do świadczeń i dodatku przebywa poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu – wtedy dodatek przysługuje.

Jak zdobyć dodatek pielęgnacyjny?

W celu ustalenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku do oddziału ZUS. Dodatek jest przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z przepisami za osobę całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy.

Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Zatem osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny musi zostać uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji i powinna wykazać, że w zaspokajaniu codziennych funkcji życiowych niezbędny jest współudział innych osób.

UWAGA! Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (z 27 kwietnia 2000 r., sygn. akt III AUa 190/00, OSA 2001/12/44) niezbędne czynności życiowe to nie tylko tzw. czynności samoobsługowe, np. spożywanie posiłków, mycie czy ubieranie się, ale także możliwość zakupu żywności, utrzymania porządku itp.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika w sprawie ustalenia niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Wymaganymi dokumentami do ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny są:

Natomiast osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe są zwolnione z obowiązku składania wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, otrzymają go z urzędu.

Jaka jest kwota dodatku pielęgnacyjnego?

Obecnie kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 229,91 zł.

Kwotę dodatku pielęgnacyjnego podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118

AKTUALIZACJA: 21.05.2021

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • alez skad! obecnie po waloryzacji kwota dodatku pielegnacyjnego wynosi 238 z groszami.
  ULA.U.
  14.04.2021, 19:01
  ALEZ SKAD! OBECNIE po rewaloryzacji kwota dodatku pielegnacyjnego wynosi 238 z groszami ,po zaokragleniu 239zl.
  odpowiedz na komentarz
 • Andrzej Gackiewicz
  Andrzej Gackiewicz
  23.06.2020, 11:30
  Czy jest dostępny wzór wniosku do ZUS o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego
  odpowiedz na komentarz
 • potracenia
  Marcus
  16.12.2019, 16:34
  czy z dodatku pilegnacyjnego można potraca 70% na oplate DPS
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek pielęgnacyjny
  Kemfert Elżbieta
  28.06.2019, 17:25
  Czy dodatek pielęgnacyjny włączany jest do emerytury, mam pzydzieloną pomóc, mam znaczny stopień niepelnosprawnosci i mam płacić za opiekunkę 10 %
  odpowiedz na komentarz
 • dodatek pielęgnacyjny
  Nieckarz Tadeusz
  31.08.2018, 16:00
  Żona jest na emeryturze i zachorowałą na nowotwora. Lekarz orzecznik zus-u orzekł że żona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Obecnie pobiera chemioterapię "czerwona"W orzeczeniu stwierdził że jest osłabiona, z bólami i drętwieniami kończyn i wymaga opieki i pomocy osób drugich. Stan zaawansowania schorzenia w znacznym stopniu uposledza sprawność organizmu. Czy żona może zatrudnić osobę do opieki i pomocy. Czy może to być także mąż. czy z tego tytułu nalezy sie jakies świadczenie lub inna forma wynagrodzenia
  odpowiedz na komentarz
 • co przysługuje przy dodatku pielęgnacyjnym
  Plich Maria
  17.06.2018, 17:23
  do czego ma uprawnienia posiadacz dodatku pielęgnacyjnego
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek pielęgnacyjny do renty
  Agnieszka
  19.02.2018, 23:53
  Moja teściowa przebywa na rencie z krusu, zachorowała na raka... Stawala na komisji w Krusie ,został jej przyznany dodatek pielęgnacyjny ,który pobierała do października tego roku. I nagle przestała go brać... Od października zmieniły się przepisy co do rent. Czy w tym przypadku teściowa powinna złożyć jakiś wniosek do KRUS o wznowienie pielęgnacyjnego?
  odpowiedz na komentarz
 • Niepracująca
  jamniuk
  02.02.2018, 18:17
  Moja mama ma 74 lata .Z powodu chorób nigdy nie pracowała/Posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe obecnie staramy się o znaczny stopień z powodu dużego pogorszenia stanu zdrowia.Czy w wieku 75 lat będzie jej przysługiwał dodatek pielęgnacyjny. Mama jest na utrzymaniu męża
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie biegłego sądowego o znacznym stopniu niepelnosprawności
  Anna
  03.01.2018, 12:27
  biegły sądowy w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych uchylił orzeczenie Wojewódzkiego zespołu orzekania o niepełnosprawności i przyznał mi niepełnosprawność w stopniu znacznym na stale. pobieram emeryturę (mam 69 lat). z orzeczenia wynika iz przysługuje mi zasiłek - jaka jest dalsza kolejność działań? minęły już dwa miesiące od wydania orzeczenia przez biegłego
  odpowiedz na komentarz
 • pobyt w ZOL
  Andzia
  24.05.2017, 16:47
  Witam Czy moja babcia,która przebywa od lutego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym pobierająca rentę z KRUS powinna mieć zabrany ten dodatek?(babcia ma 96 lat,do chwili obecnej przychodzi renta wraz z dodatkiem ale boję się że krus się dopatrzy i będzie prosił o zwrot dodatku od miesiąca luty)
  odpowiedz na komentarz
 • dodatek
  edyta
  23.05.2017, 11:24
  czy jest gdzieś dostępny wzór wniosku o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego ?
  odpowiedz na komentarz
 • potracenia z dodatku pielegnacyjnego
  rudzinski
  07.04.2017, 15:43
  czy od dodatku pielegnacyjnego potraca sie skladke zdrowotna skoro juz jest potracona z emerytury
  odpowiedz na komentarz
 • dodatek pielęgnacyjny do renty z tyt. całkowitej niezdolności
  Krystyna
  02.03.2017, 09:14
  W przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy przez komisje przy ZUS na 1.5 roku czy przysługuje ten dodatek ? /w orzeczeniu nie napisano: całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lecz tylko całkowita niezdolność do pracy/ i czy tylko na wniosek czy też z automatu?
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek pielęgnacyjny
  Ola
  17.01.2017, 11:39
  Mam syna niepełnosprawnego, kilka lat temu MOPS przejął wypłatę dodatku pielęgnacyjnego, który jest niezmienny i wynosi 173 zł. Na jakiej podstawie MOPS zarządza tymi środkami i dlaczego ich nie rewaloryzuje? Czy przysługuje mi wyrównanie emerytury (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) do kwoty jaką otrzymują osoby bez prawa do wcześniejszej emerytury, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi i otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.
  odpowiedz na komentarz
 • nie adekwatna kwota do potrzeb
  bk
  07.08.2016, 13:49
  nie adekwatna kwota do potrzeb O/N
  odpowiedz na komentarz
 • Uprawnienia- dodatek pielęgnacyjny
  Grażyna
  27.02.2015, 14:01
  Witam, Mój ojciec przebywa w prywatnym zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym , ponosi całkowite koszty pobytu , czy jest uprawniony do pobierania dodatku pielęgnacyjnego , jest całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji , ma 83 lata. pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas