Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

03.11.2014
Autor: oprac. Ewa Szymczuk

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu, który pozwoli na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.

AKTUALIZACJA: 17.02.2015

Czym są te bariery?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Zakup sprzętu musi być uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Nie ma zamkniętego katalogu sprzętu, który może być dofinansowany w ramach tych środków. Może to być zakup np. specjalistycznej sygnalizacji świetlnej, budzików świetlnych, wideotelefonu, laryngofonu, syntezatora mowy, materiałów elektrooptycznych, podnośnika wannowego czy systemu automatycznego otwierania drzwi garażowych.

Jakie są warunki przyznania dofinansowania?

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej aktualnym zaświadczeniem lekarskim (jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu).

Gdzie składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Druki dostępne są w PCPR lub w wersji elektronicznej - na stronach PCPR).

UWAGA! Obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi ono:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Co musi zawierać wniosek?

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz montażem),
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł (w przypadku, gdy takie występują),
 • zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego (jeżeli taka zgoda jest wymagana).

Jak duże może być dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższa kwota jest maksymalna. Przy dużej ilości potrzeb różnych osób (złożonych wniosków) PCPR może ustalić, że w danym roku kwota maksymalnego dofinansowania nie może być wyższa niż np. 60 proc. kosztów zakupów. Konieczne jest posiadanie wkładu własnego do zakupu. Pozostałą kwotę należy więc pokryć ze środków własnych.

Kiedy można liczyć na dofinansowanie?

Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.

Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych z PFRON na dany rok kalendarzowy. Zwykle w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wnioski, które z powodu wyczerpania środków na dany rok nie uzyskały dofinansowania, przechodzą na następny rok.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON z osobą z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.) z późniejszymi zmianami

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dofinansowanie do podjazdu zamiast schodow
  Bożena Grabowska-Jara
  07.05.2021, 21:34
  Czy 94 letniej osobie, nie chodzącej samodzielnie z Parkinsonem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie do wybudowania podjazdu na wózek inwalidzki?Moja mama jest w takiej sytuacji ponieważ nie może już chodzić po schodach.Jestem jej córka i prawnym pełnomocnikiem.
  odpowiedz na komentarz
 • Przystosowanie łazienki dla dziecka
  Marlena
  05.11.2020, 13:37
  Przyjaciel, samotny tata niepełnosprawnej całkowicie córki, niechodzącej, pieluchowanej ma w łazience wannę. Kąpiel dziewczynki jest utrudniona. Chciał przebudować łazienkę, żeby zrobić prysznic bez brodzika, odpływ w posadzce, żeby wózkiem wjechać, wykąpać na siedząco, bez strachu o dziecko. PFRON we Włocławku odmówił, bo dziecko nie chodzi... No właśnie. Trzeba ją zanieść, włożyć do wanny, wyjąć. Jest coraz cięższa. Taki natrysk ułatwiłby sprawę. Dlaczego osoba niepełnosprawna chodząca może dostać takie dofinansowanie a osoba całkowicie niepełnosprawna ruchowo nie otrzyma wsparcia?? Tata dziewczynki nie pracuje, wiadomo, jakie ma środki.. Nie stać go na przebudowę łazienki i wymianę drzwi na szersze. Gdzie szukać pomocy??
  odpowiedz na komentarz
 • Krystyna Kowalczyk
  krystyna kowalczyk
  12.05.2020, 12:36
  Jestem neurologopedą. Mam zapytanie w sprawie mojego ucznia czy można w chwili obecnej składać wniosek o dofinansowanie do komunikatora Mówik?
  odpowiedz na komentarz
 • Aparat sluchowy
  Renata
  02.12.2019, 12:31
  Jestem osobą z stopniem niepełnosprawnością umiarkowanym z symbolem 03-L.zesluchem o HTL-78 BCL66 prawe a lewe całkowicie głuche. Chciałam się dowiedzieć czy mogę się starać o dofinansowanie z programu Łamanie Barier na aparat słuchowt
  odpowiedz na komentarz
 • Rower
  Barbara
  22.08.2019, 11:31
  Jestem osobą niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym symbol 05R . Mam pytanie czy istnieje możliwość dofinansowania do zakupu roweru elektrycznego . Niestety nie daje rady jeździć na zwykłym rowerze. Rower jest dla mnie świetną  rehabilitacją.
  odpowiedz na komentarz
 • Stefania
  Stenia
  24.05.2019, 14:07
  Dzień dobry mam pytanie, czy moja córka 19 lat studentka z zespołem Aspergera może ubiegać się o dofinansowanie na zakup komputera jako likwidację bariery w komunikowaniu się. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności jest zamknięta w sobie , z powodu problemu nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
  odpowiedz na komentarz
 • pomoc
  Monika
  18.02.2019, 18:30
  witam mam takie pytanie. mam ojca po amputacji obydwu kończyn. w lipcu 2018 roku tata miał amputowaną drugą nogę. do tej pory nie ubiegaliśmy się o żadne dofinansowanie o likwidacje barier jadnak sytuacja sie zmieniła mamy w domu wannę i tata nie jest w stanie sam sie umyć. na początku chciałam się starać o podnośnik kąpielowy jednak po prezentacji takiego sprzętu tatowi było ciężko więc odeszliśmy od tego pomusłu. jedynym sposobem na to by tata mógł sam się umyć jest wyrzucenie wanny i delikatne przerobienie łazięki. neistety nie stać nas na to. mieszkam z tatą sama i dużo rzeczy sama robię. nie wiem czy mogę sie starac o takie dofinansowanie ponieważ nie dawno dowiedziałam się ze przyznano mi specjalny zasiłek opiekuńczy i boje sie ze przekroczy nam dochód. proszę o rady będę bardzo wdzięczna za pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  Andrzej.
  22.01.2019, 13:09
  Dlaczego na tej stronie, niema wzorów wniosków do pobrania? chcę wydrukować wniosek i niema tu, a specjalnie osoby niepełnosprawne z grupą I muszą wychodzić z domu? trochę ta strona nie za bardzo jest przydatna.
  odpowiedz na komentarz
 • MAGDALENA KURMIN
  Magdalena Kurmin
  04.11.2018, 11:58
  Witam mam orzeczenie dla dziecka o niepełnosprawności ze względu na zespół aspergera czy mogę starać się o dofinansowanie do laptopa dla dziecka
  odpowiedz na komentarz
 • dofinasowanie do komputera
  marta
  03.07.2018, 13:44
  Witam jestem mamą 16 lat dziewczyny niepelnosprawnej ruchowo cztery lata ubiegałm się o dofinasowaniez programu Aktywny Samorząt o laptopa do szkoly mojej corki i dostalam teraz chcialabym zeby córka miala w domu komuter stacjonalny pod wieloma czynnikami jest on bardzo przydatny kiedy spedza ona czas w domu .Moje pytanie czy moge się ubiegać o komputer stacjonarny czy raczej sprawa jest przegrana .Bardzo proszę o odp .pozdrawiam Marta.
  odpowiedz na komentarz
 • pomoc o wyjaśnienie
  RR
  28.06.2018, 21:03
  Proszę o wyjaśnienie w pewnej sprawie.Mój syn ukończył właśnie 16lat jest niepełnosprawny ze stopniem umiarkowanym.Pytałam w Pefron o dofinansowanie zakupu komputera i jest taka możliwość Ale tylko wtedy jeśli syn miałby znaczny stopień niepełnosprawnosci.Znaczny stopień niepełnosprawnosci jest tym ostatnim czyli syn musiał by chyba w 90% nie widzieć na oczy.Po co nam wtedy komputer.Już teraz lekarz zaleca jak najmniej czasu korzystać z komputera A że znacznym stopniem niepełnosprawności to już w ogóle nie można narażać oczu na szkodliwe korzystania z komputera.W orzeczeniu syn ma wpisane ze tzw.środki pomocnicze (czyli takie dofinansowanie do zakupu komputera)należy mu się stosownie do potrzeb.Dlatego nie rozumie tego przepisu kto ustala zasady bo na jednym dokumencie piszę że możemy się o takie dofinansowanie starać A w rzeczywistości jednak nie możemy.Czy ktoś jest w podobnej sytuacji?
  odpowiedz na komentarz
 • pomoc, czy walka o pomoc...
  niesmak
  05.06.2018, 10:08
  złożyliśmy stosowny "pakiet" wymaganych dokumentów, na zakup sprzętu dla nastolatka przed ukończeniem 16 roku życia. Odpowiedź jest, pozytywna, ale... Wymaga się od nas uzasadnienia, udokumentowania, potwierdzenia, a nawet, wręcz udowodnienia takiej potrzeby, gdzie dziecko ma niepełnosprawność sprzężoną, więc dostarczamy zaświadczenie od lekarza specjalisty i rodzinnego, wskazującego taką potrzebę, dostarczamy opinię psychologa, który również wskazuje na konieczność korzystania z takiego sprzętu, pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, oni też opiniują o potrzebie korzystania z takiego sprzętu i nie tylko w kwestii komunikowania się, jak głosi nazwa programu, ale również celem ułatwienia bycia uczniem, odrabiania lekcji (zaburzona grafomotoryka). Następnie żąda się od nas dołączenia do zestawu dokumentów oferty handlowej lub f-ry proforma, określającej cenę sprzętu, gdzie na koniec i tak ceny chyba sprawdzają pracownicy z PCPR w sobie znany sposób ustalają ceny na dofinansowanie zakupu. Oczywiście zupełnie odmienne od przedstawionych, zapisując w przygotowanej już umowie kwotę w wysokości 95% przyjętych do dofinansowania, lecz nie więcej jednak niż... i tu właśnie pada kwota (magiczna). Kolejną kwestią jest sam sprzęt. Kupując laptopa, który nie jest wyposażony w napęd optyczny, co ma również wpływ na jego cenę, zewnętrzny napęd (wartość około 100 zł) nie podlega już dofinansowaniu ?!? Torba / plecak na ten komputer, również nie (no bo taki ktoś na wózku ma przecież kolana wolne i może to sobie na kolanach wozić, chyba). Jako taki katalog sprzętu, który podlega dofinansowaniu, również nie istnieje, więc skąd urzędnicy biorą takie wnioski i decydują o tym, co wchodzi, a co nie wchodzi w zakres dofinansowania? Kolejna wielka ściema... Wniosek - cokolwiek byście tam wpisali, jakąkolwiek wykażecie potrzebę i wartość (pieniężną) POTRZEBNEGO sprzętu i tak wszechmocne sito urzędnicze zrobi po swojemu...
  odpowiedz na komentarz
 • opis do uzasadnienia
  bbbb
  13.04.2018, 20:42
  czy nie uważają państwo jako jednostka zajmująca się osobami niepełnosprawnymi, że taki opis , uzasadnienie to koncert życzeń i upokarzania się swoim życiem przed innymi. Każdy powinien wiedzieć , że takie osoby mają taki problem, a nie wymagać od nich jeszcze obnażania takich problemów. Mam zamiar wytoczyć proces w tej sprawie.
  odpowiedz na komentarz
 • pies....
  siostra
  23.08.2017, 20:22
  Witam, Czy w sytuacji dziecka niepełno sprawnego (z autyzmem) jest możliwość uzyskania ulgi w opłaceniu podatku za psa(przynajmniej w części)? Jak wiadomo takie dzieci maja problem z komunikacją a dogoterapia oraz innych zwierząt dziala stymulująco na takie dzieci, uspokaja je a przede wszystkim w kontakcie z nimi usiłuja nawiązać komunikacje.
  odpowiedz na komentarz
 • Dotacje ulgi zniżki
  prawo rynku
  02.08.2017, 13:47
  Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych... - A kryteria to dochód !!! W jakim celu, Czy dochód jest jakimkolwiek wyznacznikiem kto ma i jakie problemy w komunikowaniu się? Tak jak czytam te wszystkie dotacje dodatki ulgi Są że żeby pokazać że chce się pomóc ale żeby broń boże nie pomóc. np. Ulgi w komunikacji miejskiej.... niepełnosprawny umiarkowany (poza rentowe) ma 50% ulgi A niepełnosprawny w rozumieniu ZUS (ten sam stopień) (rentowe) 100% - A niepełnosprawny umiarkowany jak jest tak jest. Wydaje mi się tak z dalszej perspektywy że niepełnosprawnych chce się skusić na prace (reaktywować) a potem wąskimi tunelikami pozbawić świadczeń lecz finalnie tak czy siak niepełnosprawny zostanie niepełnosprawnym i potrzebuje pomocy której po reaktywacji po prostu go pozbawiają. W wiadomo tym starsi tym ciężej idzie.
  odpowiedz na komentarz
 • Komputer dla niepełnosprawnych
  Matka
  05.07.2017, 19:18
  W całym necie szukam, wszędzie ktoś pisze poradniki, informatory na zasadzie kopiuj , wklej z małą modyfikacją. Żadnych konkretów, jak wypełnić taki wniosek jakie kwoty. Przychodzimy do lekarzy a oni się nas rodziców pytają co mają wpisać. Gdzie my żyjemy , po co te dotacje skoro tak ciężko się o nie wystarać , człowiek musi się ulatać , upraszać i tak na koniec odmowa. Przecież jak będzie nas stać kupić , to nie będziemy latać po zaświadczenia i inne śmoje boje. Lekarze nie chcą tych zaświadczeń wypisywać , bo twierdzą , że mają dość swojej roboty a nie udowadniać coś o czym rodzic wie najlepiej. Samo orzeczenie powinno być podstawą i to że dziecko się uczy. Żaden z tych poradników mi w niczym nie pomógł. Powielane masło maślane.
  odpowiedz na komentarz
 • Komputer dla niepelnosprawnego
  Poudarowiec
  17.03.2017, 14:13
  Czy komputer należy się osobie z obiema rękoma niewladnymi? Ja po udarze mózgu mam lewą rękę niewladna
  odpowiedz na komentarz
 • ODWOŁANIE OD DECYZJI PCPR
  misza
  27.01.2017, 16:58
  Zwyczajowo PCPR odpowiada takim pismem : (...) informuję, ze wniosek o którym mowa został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak środków finansowych (...). Takie pismo jest decyzją administracyjną od którego przysługuje odwołanie. Ponieważ w piśmie nie ma pouczenia, to odwołanie przysługuje nawet po kilku latach od jego otrzymania. Dariusz Miszalski
  odpowiedz na komentarz
 • ODWOŁANIA OD DECYZJI PCPR
  misza
  27.01.2017, 16:54
  Nie można zgodzić się z poglądem Pani Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja, że od decyzji PCPR nie przysługuje odwołanie. Oczywistym jest, że od rozstrzygnięć PCPR przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dariusz Miszalski
  odpowiedz na komentarz
 • PEFRON-owska fikcja
  Jerzy
  21.10.2016, 08:40
  Zgodnie z rozporządzeniem złożyłem wszystkie dokumenty - jestem osobą po amputacjii prawej nogi na wysokości uda - znaczny stopień niepełnosprawności chodziło o komputer stary padł. Wniosek przyjęto pani łaskawie zaznaczyła do realizacji na kwotę do 2000 PLN ale!!! mam 66 lat i "wie pan w starych ludzi nie inwestujemy" . Czy p. decydentka o życiu i śmierci zdaje sobie sprawę że może ją spotkać podobna sytuacja i że też będzie stara i odrzucona .Może jestem upierdliwy ale życzę jej takiego samego traktowania w każdej innej instytucji.
  odpowiedz na komentarz
 • dofinansowanie???
  ona
  20.07.2016, 22:07
  Witam Mój lekarz jako,że nie wychodzę z domu kazał złożyć mi wniosek do prfonu o komputer dofinansowanie.Mogłabym dużo rzeczy załatwić ale w Katowicach stwierdzono,że nie spełniam warunków.Siedzi tam nadęte babsko i nie ma pojęcia o tym co robi.Nie zna człowieka a wydaje opinie ,mimo,że opinia lekarza była zupełnie odmienna
  odpowiedz na komentarz
 • znow decyduje dochod,o100zl przekracza przepis,ktory winien byc zmieniony!!!
  bk
  07.04.2016, 19:34
  nie moze decydowac dochod!!!
  odpowiedz na komentarz
 • kryterium dochodowe
  Ignacy Majewski
  26.12.2015, 14:55
  Pani Ewo! Czy tak trudno wejść Pani na właściwą stronę w internecie i podać dopuszczalną kwotę dochodu? Jeśli Pani trudno, to co ma powiedzieć osoba niepełnosprawna? Niby napisała Pani artykuł, ale tak na prawdę to tylko do połowy. Dziękuję i za to. Lepszy rydz niż nic.
  odpowiedz na komentarz
 • Taka pomoc...
  wesolych swiat w modlitwie
  22.12.2015, 22:06
  Niestety to jest wielka ściema. Jestem na rencie asocjalnej 643zl nie wystarczajacej na podstawowe potrzeby, w PCPR mi zawsze mowia, ze nie ma pieniedzy. Znalazlam fundacje w Szczecinie "HUsar"zeby odbyc jakies szkolenie jakie reklamuja i znalesc prace odpowiednia-co okazalo sie tez sciema a jako ze maja moj email to wyslali mi jakis numer konta, zebym wplacila pieniadze bo ktos tam w UK zostal okradziony . Po prostu bezczelnosc. Nic od zadnej instytucji nigdy nie dostalam. Kazdy tylko chce oszwabic. Nic tylko czekac i modlic sie smierc....tych ktorzy sa winni takiej sytuacji chorych ludzi w Polsce!
  odpowiedz na komentarz
 • łózko rehabilitacyjne
  Krystyna Horodyska
  05.07.2015, 12:43
  OD 2012 r mąż jest po udarze mózgu,łózko wypożyczyłam koszt już przekroczył zakup,złożony wniosek na dofinansowanie przewiduje termin 2017 jak będą środki finansowe,myślę o zakupie na raty ,czy mogę liczyc na zwrot i dofinansowanie poniesionych kosztów
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas