Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Powrót do Polski

16.01.2015
Autor: Karolina B.

PYTANIE

Witam! Chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądają sprawy dotyczące opieki zdrowotnej, dofinansowanie leków i sprzętu do rehabilitacji po powrocie do Polski. Mój mąż w wyniku wypadku jest osobą niepełnosprawną i jeździ na wózku inwalidzkim, wypadek miał miejsce w Hiszpanii, gdzie mieszkamy od 10-ciu lat, otrzymuje hiszpanską rentę inwalidzką. Z przyczyn osobistych mamy zamiar wrócic do kraju, stąd nasze wątpliwości, nie wiemy, gdzie się zwrócić! Byłabym wdzięczna za każdą pomoc i odpowiedź. Pozdrawiam, Karolina

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami o koordynacji wspólnotowej rent i emerytur, mąż będzie otrzymywał rentę inwalidzką. Natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest ważne jedynie w kraju wydania, zatem Pani mąż po powrocie do Polski powinien uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, które jest wydawane przez Miejski/Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Dopiero po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności będzie mógł korzystać ze wszystkich ulg i uprawnień osoby z niepełnosprawnością, przysługujących osobom z niepełnosprawnością w Polsce. Zakres ulg i uprawnień przysługujących osobie z niepełnosprawnością zależy od stopnia niepełnosprawności. Po uzyskaniu przez Pani męża orzeczenia proponujemy kontakt z naszym Centrum Integracja.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w Polsce mają nie tylko osoby ubezpieczone obowiązkowo, dobrowolnie, lecz również inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie. Zatem prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie Polski.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas