Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stypendia specjalne

09.10.2007
Autor: oprac.:Halina Woźnicka–Lech, Anna Piechocka, Justyna Cuże, Ewa Szymczuk, Anna Dobkowska
Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Na wielu uczelniach wyższych w październiku mija termin składania podań o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznaje studentom niepełnosprawnym prawo do otrzymywania stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
To specjalne stypendium przyznawane jest w związku z ponoszeniem przez studenta dodatkowych kosztów z tytułu swej niepełnosprawności. Szczegółowe informacje przyznawania tej formy pomocy niepełnosprawnym żakom regulują wewnętrzne rozporządzenia poszczególnych uczelni.

województwo dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel.: 071 375 22 15, 3752011
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 071 320 26 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel.: 071 356 16 26
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo kujawsko-pomorskie

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
tel.: 056 611 40 10
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: 081 537 51 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Rolnicza w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel.: 081 445 66 22
faks: 081 533 37 52
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo lubuskie

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel.: 068 328 20 00, 328 32 81, 328 31 83
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 03
Szczegółowe informacje o stypendium 

Łużycka Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy
ul. 9 - Maja 11, 68-200  Żary
tel.: 068 363 00 55      
faks: 068 374 20 40
Szczegółowe informacje o stypendium

Collegium Polonicum w Słubicach
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
tel.: 095 7592 400
faks: 095 7592 455
Szczegółowe informacje o stypendium 

województwo łódzkie

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel.: 042 635 40 00
faks: 042 665 57 71, 635 40 43
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel.: 042 636 55 22
faks: 042 636 56 15
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo małopolskie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel.: 012 683 24 00
faks: 012 683 24 14
Szczegółowe informacje o stypendium

Krakowska Szkoła wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków,
tel. 012 433 99 000
Szczegółowe informacje o stypendium

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków
Szczegółowe informacje o stypendium

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel.: 012 293 52 00
faks: 012 293 50 17
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 012 617 22 22, 617 32 61, 634 17 04
Szczegółowe informacje o stypendium: Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności (http://www.zsn.agh.edu.pl)

 1. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może otrzymywać stypendium specjalne na każdym z nich.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. Jeżeli w trakcie roku akademickiego orzeczenie straci ważność, wstrzymuje się wypłatę stypendium. Jeśli student stara się o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności wypłatę stypendium wznawia się, a świadczenie może zostać wyrównane maksymalnie do 3 miesięcy wstecz, lecz nie dłużej niż za okres ważności orzeczenia.
 4. W przypadku zmiany orzeczenia o niepełnosprawności student zobowiązany jest do przedłożenia go w Dziekanacie.

Termin składania wniosków: można składać w ciągu całego roku akademickiego, wówczas stypendium jest przyznawane od następnego miesiąca

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel.: 012 662 60 00, 662 60 01
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 012 662 42 74
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Al. Jana Pawła II, 31-571 Kraków
tel.: 012 683 10 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 012 628 20 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 018 443 45 45
faks: 018 443 46 08
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
tel.: 014 631 66 20
faks: 014 631 66 00
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo mazowieckie

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: 022 55 24 222, 55 20 277, 55 24 224
Szczegółowe informacje o stypendium
Termin składania wniosków: 10 października 2007 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.: 022 561 88 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel.: 022 234 72 11
Szczegółowe informacje o stypendium

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: 022 564 60 00
faks: 022 849 53 12
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel.: 022 589 36 00, 658 00 69
faks: 022 658 11 18
Szczegółowe informacje o stypendium

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.: 022 593 10 00
faks: 022 593 10 87, 593 10 89
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
tel.: 022 834 04 31
Szczegółowe informacje o stypendium (dział Studenci / Pomoc materialna)

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
tel.: 022 831 95 97,
faks: 022 635 95 44,
http://chat.edu.pl/start.htm

Politechnika Radomska
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel.: 048 361 70 31
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo opolskie

Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel.: 077 541 60 63
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Opolska
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 077 400 60 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Grodzka 19, 48-300 Nysa
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo podkarpackie

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola
tel.: 015 844 65 43
faks: 015 844 54 88
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania Przemyśl - Rzeszów
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów
tel.: 017 86 70 400
faks: 017 86 70 499

ul. Wybrzeże Jana Pawła II 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 016 679 13 30
faks: 016 677 90 50
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel.: 017 866 13 03
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce
tel.: 017 866 04 30
faks: 017 866 04 30
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
tel.: 013 437 55 00
faks: 013 437 55 11
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu
ul. Żołnierzy I Armii WP 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 016 678 94 59
Szczegółowe informacje o stypendium:
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium to jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego na wydziale udokumentowanego:
a. zaświadczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub,
b. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub,
c. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
Studenci niepełnosprawni studiujący na więcej niż jednym kierunku, mogą otrzymywać powyższe stypendium na każdym ze studiowanych kierunków.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
tel.: 013 465 59 52
faks: 013 465 59 59
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel.: 016 621 02 04
faks: 016 624 46 50
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego. Łukasiewicza
ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel.: 017 865 11 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Uniwersytet Rzeszowski
ul. al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel.: 017 872 10 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Gospodarcza
ul. Stawowa 27, 37-700 Przemyśl
tel.: 016 672 02 31
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Zarządzania
ul. Mickiewicza 1, 35-064 Rzeszów
tel.: 017 852 61 53
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
ul. H. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
tel.: 015 822 90 15
faks: 015 823 57 88
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo podlaskie

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel.: 085 745 70 00
faks.: 085 745 70 73
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel.: 085 746 90 00 do 09
faks: 085 746 90 15
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Podlaska w Siedlcach
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo pomorskie

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel.: 058 523 28 99 wew. 28 99
faks: 58 552 03 11
Szczegółowe informacje o stypendium (pytania dotyczące przyznania / wysokości stypendiów należy kierować do Wydziałowej Komisji Stypendialnej (w dziekanacie) na danym wydziale)

Akademia Medyczna w Gdańsku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
tel.: 058 349 22 22, 349 10 37, 349 10 69
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
tel.: 058 6901 426
Szczegółowe informacje o stypendium: wnioski można składać w poszczególnych dziekanatach, warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie ważnego orzeczenia niepełnosprawności

województwo śląskie

Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
tel.: 032 291 83 81
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
tel.: 032 36 31 206, 36 31 210
faks: 032 36 31 207
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel.: 033 8279 349 lub 350
Szczegółowe informacje o stypendium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
tel.: 032 415 50 20
faks: 032 415 50 02
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel.: 034 325 52 11
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel.: 034 378 41 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Śląska Akademia Medyczna
ul. Poniatowskiego 15, 40-952 Katowice
tel.: 032 208 36 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel.: 032 237 10 00, 237 21 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
tel.: 032 255 40 17
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice
tel.: 032 251 40 66
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
tel.: 032 202 50 34
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice
tel.: 032 20 79 200 do 201
faks: 032 20 79 213
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel.: 032 257 70 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
tel.: 032 251 21 32
faks: 032 257 23 54
Szczegółowe informacje o stypendium

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel.: 032 207 30 70, 207 30 80
faks: 032 207 30 74
Szczegółowe informacje o stypendium

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 032 255 34 17, 252 40 84
faks: 032 209 02 99
Szczegółowe informacje o stypendium
Termin składania wniosków: 20 października 2007

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 032 262 28 05, 295 93 10
faks: 032 295 93 44
Szczegółowe informacje o stypendium


województwo świętokrzyskie

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego
ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce
tel.: 041 331 74 10
faks: 041 368 51 29
Szczegółowe informacje o stypendium

Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 041 344 20 11
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel.: 041 342 44 44
Szczegółowe informacje o stypendium

województwo wielkopolskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel.: 061 829 40 00
Szczegółowe informacje o stypendium

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel.: 061 665 36 39, 833 28 33,
faks: 061 665 36 35
Szczegółowe informacje o stypendium  

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel.: 061 655 33 33
faks: 061 655 32 27
Szczegółowe informacje o stypendium: Studenci niepełnosprawni ubiegający się o stypendium specjalne zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół orzekający. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr.
Studenci WSB mogą pobrać wnioski w dziekanacie lub ze strony internetowej uczelni logując się do wewnętrznej sieci „Extranet”. http://www.wsb.poznan.pl/wwwPoznan/default.xml

województwo zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin,
tel.: 091 444 10 23, 444 11 60
Szczegółowe informacje o stypendium

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • styprndia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
  Ania
  12.08.2016, 11:17
  Witam, Wykaz aktualnych stypendiów oraz zasady ich przyznawania w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach znajdują się na http://www.wst.com.pl/strefa/stypendia
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas