Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uprawnienia

14.11.2014
Autor: p.

PYTANIE

Jestem całkowicie niezdolny do pracy - czy mogę pracować i korzystać z L-4?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Zgodnie z art.13 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Tak więc osoba posiadająca orzeczenie o niezdolności do pracy może być zatrudniona. Każdy pracownik przed podjęciem zatrudnienia (umowa o pracę) musi zostać skierowany do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego:

  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
  • przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Pracownik, za którego pracodawca odprowadza wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, korzysta ze wszystkich uprawnień, także do zasiłku chorobowego.

Ważne jest, by pamiętać o kwotach dochodu, które powodują zawieszanie świadczenia rentowego.

Informacje można znaleźć na stronach ZUS.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas