poniedziałek, 20 października 2014 r.
Poradnik centrum
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Poradnik centrum >> Łazienka bez barier
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Łazienka bez barier
Źródło: Sanitec Koło

Przystępując do projektowania łazienki lub toalety przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej stajemy przed wieloma dylematami. Pojawiają się pytania o to, czy wygospodarowane miejsce pozwoli na swobodne poruszanie się w pomieszczeniu, jakie rozwiązania architektoniczne będą najbardziej odpowiadały potrzebom osoby niepełnosprawnej, w jakie dodatkowe akcesoria należy taką łazienkę wyposażyć i w końcu, skąd wziąć środki na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, które ma na celu pomóc w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania. W poradniku prezentujemy ofertę firmy Sanitec KOŁO dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podpowiadamy, na jakie rzeczy zwrócić uwagę podczas planowania pomieszczeń sanitarnych.

Tym, co powinno stale nam towarzyszyć na etapie projektowania łazienki, jest myśl, iż osoby niepełnosprawne oraz starsze potrzebują znacznie więcej miejsca, by móc się w łazience poruszać swobodnie. Szczególnie osoby korzystające z wózka inwalidzkiego powinny mieć możliwość wykonania obrotu w miejscu, bez konieczności opuszczania pomieszczenia. Dlatego niezwykle pomocnym w trakcie projektowania nowej, czy też aranżacji istniejącej łazienki (toalety), jest szkic. Nanosimy na nim zarówno wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, takie jak: miska ustępowa, wanna lub prysznic, jak również elementy dodatkowe, np. pralka czy szafki. Taki szkic pozwoli nam określić przyszły wygląd naszej łazienki, oraz da nam szansę na dodatkowe podniesienie jej funkcjonalności. Na stronach firmowych Sanitec KOŁO, pod adresem: www.kolo.com.pl znajdziecie Państwo specjalny program, który może okazać się bardzo przydatny, gdyż pozwoli Wam w bardzo prosty sposób zaprojektować przyszłą łazienkę.

Projektując pomieszczenia na potrzeby konkretnej osoby zazwyczaj bardzo dobrze znamy nie tylko rodzaj, charakter i stopień schorzenia, ale również poziom samodzielności tej osoby. Ponieważ wybór asortymentu dostępnego w ofercie Sanitec KOŁO, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych jest bardzo szeroki, jesteśmy obecnie w stanie - po uwzględnieniu indywidualnych cech fizycznych (np. wzrost, waga) czy też osobistych preferencji i przyzwyczajeń (np. podejście do muszli klozetowej z prawej bądź lewej strony) oraz rodzaju używanego sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek, kule) - zaprojektować toaletę wyposażoną w elementy w pełni przystosowane do bardzo osobistych potrzeb i wymagań danej osoby.

I tak w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy chodzikach, najistotniejszymi elementami są przede wszystkim odpowiednio rozmieszczone oraz właściwie zamocowane poręcze pozwalające na pewne oraz bezpieczne korzystanie z ustępów, umywalki czy prysznica. Przy korzystaniu podczas czynności higienicznych z wanny, warto pomyśleć o wyposażeniu jej w specjalistyczne siedzisko, które znacząco ułatwia, a czasami wręcz umożliwia korzystanie z niej.

Nie należy również zapominać o zastosowaniu uchwytów na garderobę oraz inne przedmioty – powinny być one umieszczone w łatwo dostępnych miejscach, na wysokości pozwalającej na swobodny do nich dostęp. W przypadku toalet, z których korzystać będą osoby starsze, warto wyznaczyć w nich miejsca, z których opiekunowie będą mogli udzielić pomocy podczas poszczególnych czynności, w sposób niekrępujący dla żadnej ze stron.

Bardzo istotnym z punktu widzenia osób mających problemy z poruszaniem się jest również zachowanie jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach. Występowanie różnic poziomów (stopni czy progów) może znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić poruszanie się (wózek inwalidzki), a także powodować potknięcia i upadki (osoby starsze).

Dla osób mających problemy ze wzrokiem znacznym ułatwieniem w odpowiednim orientowaniu się w pomieszczeniu może być zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych elementów łazienki (np. ciemna deska ustępowa na tle jasnej muszli oraz podłogi). Uzyskany w ten sposób kontrast kolorystyczny stanowi dodatkowy element wpływający na komfort poruszania się w łazience.

Skąd pieniądze na dostosowanie łazienki?

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON prac zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w swoim otoczeniu, w tym w pomieszczeniach sanitarnych. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie może jednak przekraczać kwoty równej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

W celu uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu konieczne jest wypełnienie wniosku o takie dofinansowanie i złożenie go we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wzory takich wniosków znajdują się w ośrodkach PCPR.
Nie jest wymagane osobiste składanie wniosku - może to uczynić przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

Teksty ustaw oraz rozporządzeń są dostępne na stronach internetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: www.pfron.org.pl.

Łazienka dla osób niewidomych i niedowidzących

Toaleta dla osób niepełnosprawnych – prywatna czy publiczna? 

Więcej miejsca w toalecie dla niepełnosprawnych

Łazienka dla osób starszych

Znaczenie poręczy i innych elementów pomocniczych w łazience dla osób niepełnosprawnych

Łazienka bez barier – najczęstsze pytania

Data opublikowania dokumentu: 2007-10-25, 15.31

Skomentuj na forum Wydrukuj

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji