Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa - schorzenia

20.11.2014
Autor: Sylwester

PYTANIE

Czy dla wydania karty parkingowej wystarczającym jest jedno schorzenie - 05R, czy łącznie dwa schorzenia, np: 05-R i 10-N?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

W związku ze zmianą 1 lipca br. przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych, uprawnienia do karty parkingowej zachowały jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia mogą uzyskać kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia. Natomiast pozostałe osoby – jeśli posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca br. – muszą ponownie stawać na komisji, w czasie której będzie ustalone czy osoby mają znaczne trudności w poruszaniu się.

W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i jedną z przyczyn niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas