Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie z PFRON-u

08.01.2015
Autor: ania

PYTANIE

Witam serdecznie, mam na imię Anna i mam 30 lat. Studiuję obecnie na 2-gim roku biologię na UW. Od tego roku mieszkam w akademiku. Utrzymuję się tylko z renty socjalnej, mimo, że próbowałam wielokrotnie podjąć jakąkolwiek pracę. Byłam już chyba we wszystkich miejscach pomagających ON podjąć pracę, na bieżąco śledzę też ogłoszenia na ngo.pl i gumtree.pl. Bardzo zależy mi na niezależności, jestem dobrą studentką, jednak największą z moich bolączek jest to, że nikt nie chce dać mi szansy. Jest tak chyba głównie dlatego, że mam kłopoty z mową - mówię wyraźnie, ale bardzo wolno i cicho, przez co, mimo że jestem osobą bardzo inteligentną, bywam postrzegana jako upośledzona umysłowo. W każdym razie jestem przez to postrzegana jako bardziej niesprawna, niż jestem w rzeczywistości. W istocie bowiem jestem bardzo samodzielna, radzę sobie ze wszystkimi czynnościami dnia codziennego. Mam pytanie odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania z PFRON-u na rehabilitację i akademik.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Uprzejmie informujemy, że studenci mogą korzystać z pomocy materialnej przewidzianej przepisami. W ramach sytemu pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
  • zapomogi.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdzie Pani na naszym portalu.

Studenci z niepełnosprawnością mogą także korzystać z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”, moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundację do kosztów wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:

  • opłatę za naukę (czesne);
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dotyczy osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są studentami studiów doktoranckich).

Program „Aktywny samorząd” realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W zależności od zakresu umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zależy, z jakich form wsparcia będzie można skorzystać w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dlatego szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Proponujemy Pani także kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, które działa przy Uniwersytecie Warszawskim.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz przyznanie świadczenia 500 zł osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas