Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Projekt „Rodzic - Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego”

05.12.2007
Źródło: Projekt "Rodzic - Pracownik"

"Rodzic - Pracownik - rozwój rodziców podczas urlopu wychowawczego" to projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal.

W ramach projektu realizowana jest kampania skierowana do pracowników (w szczególności młodych rodziców) i pracodawców, promująca nowoczesne spojrzenie na kwestię zatrudniania oraz udzielenie wsparcia dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem elastycznych form zatrudnienia (EFZ).

Jednak cel projektu to dużo więcej, niż skuteczna kampania informacyjna o możliwościach elastycznego zatrudnienia. Dzięki współpracy ze znanymi specjalistami, zostały wypracowane konkretne narzędzia, które w praktyce umożliwią jednoczesne pogodzenie pracy i wychowania dziecka.

Obecnie został również wypracowany apel do parlamentarzystów, w którym postulujemy by rekomendacje wypracowane przez ekspertów projektu były wdrożone przez sejm w kodeks pracy. O podpis pod apelem zwróciliśmy się do: Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, znanej polskiej dziennikarki Ewy Drzyzgi, scenarzystki Ilony Łepkowskiej, Dyrektor Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirelli Panek, Dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Lesława Nawackiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Kardynała Stanisława Dziwisza Księdza Roberta Nęcka.

Ekspertem Projektu jest dr Michał Boni, znany specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Nasze rekomendacje powstały w odpowiedzi na przedstawiony przez Minister Kluzik-Rostkowską zarys „Polityki rodzinnej 2007-2014".

Elastyczne formy zatrudnienia

Wśród elastycznych form zatrudnienia warto zwrócić uwagę na:

TELEPRACĘ - umożliwia ona wykonywanie pracownikowi swoich obowiązków nie przebywając jednocześnie na terenie firmy. Telepraca to idealne rozwiązanie dla rodziców, które pozwala pogodzić pracę na rzecz swojej firmy z opieką nad dzieckiem.
JOB SHARING - elastyczne zatrudnienie w formule job sharing - „dzielenia pracy" (ang, job sharing, fr. partage de poste, niem. job sharing) to forma pracy polegająca na tym, że dwóch pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dzieli między siebie jedno stanowisko pracując np. po 4 godziny dziennie.
ZADANIOWY CZAS PRACY - taka metoda świadczenia pracy również posiada wiele zalet, które umożliwiają pracodawcy rozliczenie pracownika 

Do kogo skierowane są Elastyczne Formy Zatrudnienia:

 • do kobiet, które planują macierzyństwo, ale odwlekają swoją decyzję z obawy, iż utracą pracę,
 • do kobiet myślących o kolejnym dziecku, ale wstrzymujących się ze względu na koszty finansowe związane z wychowaniem oraz niechęcią do kolejnej przerwy z racji urlopu wychowawczego,
 • do ojców myślących o podjęciu urlopów „tacierzyńskich", bez przymusu całkowitego rezygnowania z dalszej aktywności zawodowej,
 • do osób, które sprawują ciągłą lub tymczasową opiekę nad osobami zależnymi,
 • do samotnych kobiet, które zostały opuszczone przez ojca dziecka w czasie, gdy były w ciąży i zmuszone są samotnie wychowywać dziecko i jednocześnie pracować,
 • do wszystkich, którym sytuacja materialna nie pozwala zrezygnować z całkowicie z pracy,
 • do tych, którzy nie mogą z powodów zdrowotnych pracować w biurze lub na pełnym etacie,
 • do wszystkich, których sytuacja życiowa uległa diametralnej zmianie i muszą np. ze względu na chorobę osoby bliskiej pracować w domu,
 • do pracodawców chcących zatrzymać najlepszych specjalistów i tworzyć nowoczesne firmy przejmujące sprawdzone wzorce z innych krajów Unii Europejskiej.

Korzyści, wynikające z wprowadzenia do kodeksu pracy i stosowania w praktyce innowacyjnych form zatrudnienia zmian są ewidentne:

 • Pozwalają połączyć funkcje zawodowe z rodzinnymi.
 • Wspierają podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, nie dyskwalifikując pozycji i przydatności rodziców w pracy podczas okresu urlopu wychowawczego.
 • Dają poczucie stabilizacji i pewności pracy.
 • Zachęcają do posiadania kolejnych dzieci.
 • Umożliwiają stały rozwój zawodowy.
 • Pozwalają młodej mamie zachować poczucie wartości swojej osoby na rynku pracowników.
 • Wspierają i promują polską rodzinę jako rodzinę partnerską, na równi przypisując kobiecie i mężczyźnie rolę rodziców i pracowników.
 • Umożliwiają podjęcie młodym ojcom decyzji o aktywnym wychowaniu dziecka i skorzystania z urlopu „tacierzyńskiego".

Jak pomagamy wszystkim pracownikom i pracodawcom zainteresowanym elastycznymi formami zatrudnienia?

 1. Powstał specjalny portal internetowy www.portalrodzic-pracownik.pl, na którym wszyscy zainteresowany znajdą:
  1. poradniki, jak wdrażać elastyczne formy zatrudnienia
  2. metodologie wsparcia psychologicznego dla osób, które chcą pracować, a jednocześnie muszą się opiekować chorym bliskimi
  3. wzory umów elastycznych form zatrudnienia
  4. porady ekspertów
  5. ciekawe artykuły na temat elastycznych form zatrudnienia
  6. forum internetowe
  7. społeczny apel do parlamentarzystów
  8. metodologie szkoleń promujących elastyczne formy zatrudnienia
  9. rekomendacje zmian w prawie pracy
 2. Organizujemy panele i konferencje, na których prezentujemy elastyczne formy zatrudnienia
 3. Prowadzimy kampanię w mediach informującą o elastycznych formach zatrudnienia
 4. Został opracowany społeczny apel do parlamentarzystów, w którym postulujemy by rekomendacje wypracowane przez ekspertów projektu były wdrożone przez sejm w kodeks prawa pracy. O podpis pod apelem zwróciliśmy się do:  Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, znanej polskiej dziennikarki Ewy Drzyzgi, scenarzystki Ilony Łepkowskiej, Dyrektor Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirelli Panek, Dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Lesława Nawackiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Kardynała Stanisława Dziwisza Księdza Roberta Nęcka.

Kontakt
Koordynator merytoryczny projektu Wojciech Sury, tel. 0501 497 746
Specjalista ds. PR projektu Marta Tybora, tel. 0500 111 072
www.portal.rodzic-pracownik.pl

Materiały przygotowane w ramach projektu:

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy - metodologia

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy - poradnik dla uczestników warsztatów

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy - szkolenie trenerów

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy - materiały pomocnicze dla uczestników warsztatów

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy - materiały pomocnicze dla trenerów

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas