Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana stopnia umiarkowanego na lekki a strata pracy

30.11.2014
Autor: Paweł D.

PYTANIE

Czy pracodawca /Zakład Pracy Chronionej/ z powodu zmiany stopnia niepełnosprawności z umarkowanego na lekki może mnie zwolnić i z jakim okresem wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Zmiana stopnia niepełnosprawności nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić przez jedną z następujących czynności prawnych:

  1. porozumienie stron,
  2. wypowiedzenie,
  3. rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Do rozwiązania stosunku pracy może też doprowadzić wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, jeżeli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków.

W drodze wypowiedzenia można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony oraz umowy na okres próbny i na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony przewidziały wcześniej taką możliwość.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

W opisanej sytuacji proponujemy konsultacje z prawnikiem lub z Państwową Inspekcją Pracy.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas