Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PFRON dofinansuje zakup samochodu

13.02.2008
Autor: Łukasz Bednarski
Źródło: CI Warszawa

Od 14 lutego do 31 marca 2008 roku oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą przyjmowały wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”.

W stosunku do ubiegłego roku w zasadach przyznawania dofinansowania pojawiły się zmiany, któe reguluje załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2008 z 18 stycznia 2008 r.

W 2008 roku adresatami programu w obszarze A, czyli dofinansowanie zakupu samochodu osobowego mogą być zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B.

Adresatami programu w obszarze A stają się również zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu. W przypadku przyznania dofinansowania do zakupu samochodu dla więcej niż jednego adresata programu ze wspólnego gospodarstwa domowego możliwe jest łączenie przyznanych kwot dofinansowania celem zakupu jednego samochodu, przy czym wszyscy adresaci programu pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym muszą spełniać wszystkie warunki uczestnictwa w programie, za wyjątkiem wymogu posiadania prawa jazdy kategorii B, który to warunek musi spełniać jeden z adresatów programu.

Zmienia się kwota dofinansowania poprzez zwiększenie wielokrotności najniższego wynagrodzenia. Obecnie wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:

a) w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego – 30,
b) w przypadku zakupu używanego samochodu osobowego – 24,
c) w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego - 9,
d) w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy: dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25.

Kolejna zmiana w Programie „Sprawny dojazd” dotyczy wysokości udziału własnego wnioskodawcy, który w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu wynosi obecnie nie mniej niż 20% ceny zakupu. W przypadku zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni – wkład własny musi stanowić nie mniej niż 25% ceny zakupu. Ostatnia zmiana dotyczy ceny zakupu samochodu. Nie może ona przekroczyć 20 tys. euro.

Więcej na stronach internetowych PFRON

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn