Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oczekiwanie na komisję

14.02.2015
Autor: ELŻBIETA

Mam pytanie w sprawie terminu oczekiwania na komisję w sprawie wydania orzeczenia. Córka skończyła 16 lat 22.12.2014 r. Pełną dokumentację wysłałam 2.12.2014 r. celem wyznaczenia daty na komisję w sprawie wydania dalszego orzeczenia. Pani przysłała pismo z informacją, że komisja odbędzie się z terminem 27.02.2015 r. Mam teraz problem, ponieważ nie mając ważnego orzeczenia muszę kupować całe bilety, jadąc z córką do lekarza lub na rehabilitację, rehabilitacja też nie może się odbyć bez orzeczenia i składanie dokumentacji na turnus czy do fundacji o dofinansowanie też nie może się odbyć bez orzeczenia. Zostanę także pozbawiona środków do życia przez te 2 miesiące. Pani powiedziała, że nie może mi wydać żadnego zaświadczenia. Proszę o radę, co mam robić w tej sprawie. Dziękuję

Szanowna Pani,

Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw, wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach Powiatowy Zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Termin wyznaczenia komisji orzekającej może nieco się wydłużać ze względu na liczbę składanych wniosków.

Przedłużenie terminu postępowania orzeczniczego nie wpływa na ważność wydanego orzeczenia, tj. nie powoduje jego nieważności!

Z poważaniem,

Anna Dobkowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas