Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie rentowe – brak zgody

16.12.2015
Autor: Klaudia

Proszę o pomoc – walczę z ZUS-em o rentę, mam epilepsję, cukrzycę, wrzodziejące zapalenie jelit – leczenie jest lekooporne. A ZUS stwierdza, że nie jestem całkowicie niezdolna do pracy. Choruję od dziecka.

Szanowna Pani,

Jeżeli lekarz orzecznik orzekł, iż Pani nie jest całkowicie niezdolna do pracy, a nie zgadza sie Pani z tym orzeczeniem, to należy złożyć sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS. Jeśli Komisja Lekarska ZUS w dalszym ciągu nie uzna Pani za całkowicie niezdolną do pracy, to od decyzji odmownej, która zostanie wydana na postawie orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS, należy złożyć odwołanie do sądu za pośrednictwem ZUS, zgodnie z pouczeniem, które znajduje się na decyzji. W odwołaniu powinna Pani wnosić o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych lekarzy o specjalnościach takich samych, jakie mają lekarze leczący Panią na co dzień. Postępowanie przed sądem w pierwszej instancji jest wolne od opłat.

Zgodnie z art. 477 ze znaczkiem 10. Kodeksu postępowania cywilnego, odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością, prawnik w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas