Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna i rodzinna. Czy mogę pracować?

26.07.2016
Autor: Anna

Mam 2 gr., mam rentę z ZUS-u (1/2 renty socjalnej i 1/2 renty rodzinnej), do ręki dostaję 912 zł (bo 300 parę zabiera komornik). Czy mogę dorobić, bo mi nie wystarcza na życie? Kiz z 2002 r., w którym jest że mam całkowity zakaz pracy.

Szanowna Pani,

Wspomniany zakaz w Pani orzeczeniu bądź zapisy podobne: „żadna praca”, „całkowita niezdolność do pracy” wielokrotnie stanowią przyczynę, dla której osoba z niepełnosprawnością nie podejmuje zatrudnienia. Również pracodawcy błędnie odczytują zapis o całkowitej niezdolności do pracy uważając, iż nie mogą zatrudnić osób posiadających taką informację w orzeczeniu. Warto jednak wiedzieć, że to lekarz medycyny pracy ostatecznie decyduje o podjęciu zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy. Pozytywna opinia lekarza medycyny pracy jest kluczowym dokumentem stanowiącym o możliwości objęcia posady na oferowanym przez pracodawcę stanowisku. Dodam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca powinien dostosować stanowisko pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika.

Zatem proszę nie zniechęcać się wspomnianym zapisem o całkowitym zakazie pracy, gdyż w świetle prawa nie przekreśla on możliwości podjęcia przez Panią zatrudnienia.

Osoby otrzymujące rentę z ZUS i jednocześnie pracujące muszą jednak pamiętać, iż wypłata renty może zostać zawieszona w przypadku przekroczenia określonych limitów przychodów w danym miesiącu. Prawo do renty socjalnej zostaje zawieszone w przypadku, gdy zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Graniczna kwota przychodu wpływająca na zawieszenie renty socjalnej w okresie od 1.06.2016 r. do 31.08.2016 r. wynosi 2927,10 zł. W poprzednim kwartale była to kwota 2846,90 zł. W związku z tym proszę pamiętać o sprawdzaniu wysokości tej kwoty na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z uwagi na fakt, że część Pani dochodów zajmuje komornik, istnieje obawa, że gdy podejmie Pani zatrudnienie, wówczas kwota pobierana przez komornika może ulec zwiększeniu. Sugeruję zatem, aby skorzystała Pani z porady prawnej. Proszę zorientować się, gdzie w Pani miejscowości znajdują się nieodpłatne punkty pomocy prawnej (informacja, kto może skorzystać z takiej pomocy) lub organizacje pozarządowe, w których osoby z niepełnosprawnością mogą bezpłatnie skonsultować się z prawnikiem.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas