Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kto wystawia kartę o niepełnosprawności?

14.12.2015
Autor: zbigniew

Karta o niepełnosprawności. Kto wystawia?

Szanowny Panie,

Osoby niepełnosprawne mogą posiadać kilka dokumentów, tj. kart czy też legitymacji. Postaram się Panu przybliżyć kilka z nich.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Potwierdza posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności. Dokument ten może zawierać informację nt. daty jej ważności, symbol przyczyny niepełnosprawności, który jest wpisywany na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, stopień niepełnosprawności. Legitymacja uprawnia do korzystania z ulg i uprawnień.

Dokument ten jest wydawany po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności. Gdy już posiadamy takie orzeczenie, możemy złożyć stosowny wniosek w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po złożeniu wniosku starosta lub inny właściwy organ wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.

Karta parkingowa

Wydawana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w tym drugim przypadku z kodami w orzeczeniu 04-O lub/i 05-R lub/i 10-N), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Należy pamiętać, że jest ona odpłatna – obecnie jej koszt to 21 zł.

Więcej informacji o uzyskiwaniu karty parkingowej znajdzie Pan na naszym portalu.

Legitymacja emeryta-rencisty

Jest wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskujemy ją w przypadku uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas