Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie kupna mieszkania

20.02.2015
Autor: Małgorzata

PYTANIE

Witam. Jestem osobą niepełnosprawwną, umiarkowany stopnień ze względu na wzrok. W chwili obecnej samotnie wychowuję 2 dzieci, mieszkam na wsi pod Toruniem wspólnie z rodzicami, pracuję w Toruniu. Planuję kupić mieszkanie w Toruniu. Czy są programy, projekty które wspierają, pomagają, dofinansowują (np. umorzenie części odsetek) kupno mieszkania?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Dla każdego człowieka dom, mieszkanie jest dobrem najważniejszym, jest naszym miejscem na ziemi. Natomiast prawo do mieszkania jest jednym z podstawowych praw człowieka i nie podlega to żadnej dyskusji. Doskonale rozumiem potrzebę posiadania własnego domu, jednak mieszkanie w naszym kraju jest w dalszym ciągu towarem deficytowym. I nie ma tu znaczenia, czy posiadamy niepełnosprawność, czy też nie, czy mówimy o mieszkaniu kupowanym na własność na wolnym rynku, czy wynajmowanym. Zakup mieszkania na wolnym rynku wymaga od nas wkładu finansowego lub wieloletniego zobowiązania do spłaty zaciągniętego na ten cel kredytu. Nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, ponieważ banki wymagają tzw. stabilizacji materialnej, czyli stałego, odpowiedniego dochodu, który gwarantuje comiesięczne spłaty rat.

Nie jest mi znany żaden program, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania dla osoby, która posiada niepełnosprawność, ani preferencyjne warunki kredytowe czy program dofinansowujący wskazany zakup z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Myślę, że warto byłoby skierować indywidualnie zapytanie do banków, czy mają w swojej ofercie preferencyjne warunki kredytowe, które mogliby zaproponować w Pani sytuacji.

Tym osobom, których nie stać na własne mieszkanie, powinno pomagać państwo. Nie ma ogólnopolskich zasad przyznawania lokali z zasobu gminy. Obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych należy do zadań każdej z gmin, która jest zobowiązana do zapewnienia osobom o niskich dochodach lokali socjalnych i zamiennych. Niestety uzyskanie takiego mieszkania nie jest łatwe. Gminy przeważnie posiadają niewielką liczbę mieszkań, a chętnych na ich uzyskanie jest dużo. Starając się o lokal powinniśmy spełnić określone warunki, a procedury są niestety uciążliwe.

Zasady przyznawania mieszkań z zasobów gminnych są określone w uchwałach poszczególnych miast/gmin. Jeśli więc zamierzamy ubiegać się o taki lokal, powinniśmy zapoznać się z uchwałą, która opisuje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów gminy.

W Toruniu wnioski o wynajęcie lokali z zasobów gminy przyjmowane są w siedzibie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZGM, pokój nr 4 od stycznia do końca czerwca każdego roku.

Można również skontaktować się z Działem Gospodarki i Zasobów, Toruń, ul. Grudziądzka 159B

pokój nr 4

tel. 56 65 77 531

tel. 56 65 77 532

e-mail: dzial.lokalowy@zgm.torun.pl

pokój nr 8

tel. 56 65 77 533

tel. 56 65 77 534

e-mail: eksploatacja@zgm.torun.pl

Jeśli staramy się o lokal socjalny, musimy spełnić dwa podstawowe warunki:

  • Nie możemy posiadać tytułu prawnego do innego lokalu.
  • Nasze dochody nie mogą przekroczyć wysokości tzw. kryterium dochodowego, którego wysokość jest określona w uchwale rady gminy.

Stan prawny:

  • http://www.zgm.torun.pl/strona-74-akty_prawne.html
  • uchwała Nr 1129/2006 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. (ze zmianami) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń
  • uchwała Nr 777/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2010 r. (ze zmianami) w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010-2014
  • uchwała Nr 414/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
  • uchwała Nr 411/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców
  • uchwała Nr 73/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
  • uchwała Nr 443/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Toruń lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas