Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowania do działalności

10.03.2015
Autor: Jakub

PYTANIE

Witam, czy jeśli jestem osobą niepełnosprawną po wypadku komunikacyjnym; 2011-13; stopień znaczny, później już umiarkowany, a w czerwcu założyłem działalność, czy mogę starać się na nią o jakieś dofinansowanie?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Jako osoba z niepełnosprawnością, wykonującą działalność gospodarczą, można starać się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dofinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej. Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc składa się w PFRON. Szczegóły można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie odsetek od kredytów, zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, o ile:

  • nie korzystała z pożyczki z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczka została spłacona lub w całości umorzona,
  • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Tam też można udać się po szczegółowe informacje na ten temat.

Na podstawie umowy zawartej ze starostą można ubiegać się o dofinansowanie do 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej. Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

Z poważaniem,

Zespół Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas