Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna i ulga MZK

13.02.2015
Autor: Robert

PYTANIE

Witam. Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości: czy dowożąc dziecko niepełnosprawne samochodem na terapię, która odbywa się w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin, mogę taki dojazd odliczyć od podatku jako ulga rehabilitacyjna? Czy można wliczyć do ulgi rehabilitacyjnej zakup zabawek oraz książeczek potrzebnych do rehabilitacji dla dziecka (3-latek) niepełnosprawnego? Ulgi MZK należą się: pełnoletniemu opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, który podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej. Czy to oznacza, że ulga nie przysługuje na przejazd na terapie odbywające się poza obiektami oświatowymi? Z góry bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami, w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom, mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zatem jeśli zajęcia, w których uczestniczy Pana dziecko, są zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi oraz posiada Pan dokument potwierdzający uczestniczenie w nich dziecka, może Pan skorzystać z odliczenia. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł.

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy, dlatego mogą być różne w poszczególnych miejscowościach. Uchwały precyzują także, jakie dokumenty są niezbędne do potwierdzenia uprawniania. Ponieważ nie wiemy, w jakim mieście Pan mieszka, nie mamy możliwości zapoznania się z treścią uchwały, dotyczącą ulg w komunikacji, nie możemy odpowiedzieć na Pana pytanie.

Proponujemy kontakt z naszym Centrum Integracja w Warszawie, nr tel.: 22 831 85 82.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas