Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca chałupnicza a ubezpieczenie z PUP

14.12.2015
Autor: henryk

Mam st. niepełnospr. 07, jestem zarejestrowany w PUP. Mam pytanie, co po podjeciu pracy, np. chałupniczej, z ubezpieczeniem zdrowotnym? Proszę o odp.

Szanowny Panie,

Osoby bezrobotne podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

O podjęciu pracy nakładczej musi Pan poinformować urząd pracy. Niestety, wiąże się to z utratą statusu osoby bezrobotnej, co wiąże się również z utratą ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednakże prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby bezrobotnej trwa od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu.

Po podpisaniu umowy o pracę nakładczą, powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a dokładniej od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Ubezpieczenia społeczne wykonawców obejmują: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, i chorobowe. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla tzw. pracownika chałupniczego są obowiązkowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne. Decyzja o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu należy do wykonawcy. Nie podlega on ubezpieczeniu wypadkowemu.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas