Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa dla 04-O

23.03.2015
Autor: Krzysztof

Posiadam orzeczenie w stopniu umiarkowanym, stopień kodu 04-O, niepełnosprawność istnieje od urodzenia. Czy należą mi się z tego tytułu wszystkie obowiązujące ulgi, w tym karta parkingowa? Pytam dlatego, gdyż do obecnej chwili próbują wszystko mataczyć, jak również pomijają mi na siłe art. 8 ust. 3a pkt 1 z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. Proszę o wyjaśnienie mi definicji z kodu 04-O - co oznacza treść "należy przyjąć, iż określenie osób z dysfunkcją narządu wzroku, wyrażone w przedmiotowym przepisie za pomocą potocznego sformułowania „osoba niewidoma”, obejmuje swoim zakresem osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym".

Szanowny Panie,

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą, to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zatem jeśli posiada Pan orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, wydane po 1 lipca 2014 r. wraz z odpowiednimi zapisami: symbolem niepełnosprawności (w Pana przypadku 04-O) wraz ze wskazaniem pkt. 9, karta parkingowa Panu przysługuje.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas