Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa - decyzja z lat 90-tych

27.04.2015
Autor: monika

Mam kod R i decyzję o niepełnosprawności, wydaną w latach 90-tych. Czy muszę znowu stawać na komisję w związku z wydaniem czy uzyskaniem karty?

Szanowna Pani,

Niestety, nie mamy wszystkich informacji, dotyczących orzeczenia, które Pani posiada, dlatego nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi na Pani pytanie.

Warto jednak wiedzieć, że od 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych. Uprawnienie do wydania karty parkingowej, bez konieczności ponownego orzekania się, zachowały jedynie osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wraz z jednym z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia mogą uzyskać kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Osoby posiadające inne orzeczenia, wydane przed 1 lipca 2014 r., muszą ponownie stawać na komisji. Karta parkingowa obecnie jest wydawana wyłącznie:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, w myśl nowych przepisów, karta parkingowa nie przysługuje.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas