Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnością na uczelniach

25.08.2008
Autor: Karina Jankowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok. C - pok. 1A
tel. (052) 346 11 75
e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl
dyżur: wtorek, czwartek, piątek, sobota* 10.00–14.00, środa 15.00-19.00
*Biuro w okresie wakacyjnym nie pełni dyżurów w soboty

Uniwersytet Gdański

Pełnomocnik Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
mgr Anna Kobylańska
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel. (058) 523 42 73 (w sieci uczelnianej 4273)
e-mail: pedak@ug.gda.pl

Politechnika Śląska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Anna Nogieć
ul. Akademicka 16 (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), pokój nr 14,
44-100 Gliwice
tel. (032) 237 23 50
e-mail: bon@polsl.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
mgr Mirosława Krasicka
ul. Piotra Skargi 5, pok. 022
67-200 Głogów
tel: (76)832 04 27
e-mail: m.krasicka@pwsz.glogow.pl
www: niepelnosprawni.pwsz.glogow.pl

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Dorota Przybylska
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
dyżury: środa od godz. 15.15.do 16.15 - bud. nr 3, III p., gab. 307, tel: (075) 64 53 387
poniedziałek-piątek od 9.00 do 14.00 -bud nr 1, I p., gab. 103, tel: (075) 64 53 356
e-mail: Dorota.Przybylska@kpswjg.pl

Politechnika Koszalińska

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Agata Agusiak
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. (094) 347 86 12
e-mail: agau@tu.koszalin.pl

Uniwersytet Jagielloński

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych UJ
http://www.bon.uj.edu.pl/
Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych
Ireneusz Białek
ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków
tel. (012) 424 29 50
e-mail: ireneusz.bialek@uj.edu.pl

Uniwersytet Pedagogiczny

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Trojańska
ul. Ingardena 4, pokój 107, 30-060 Kraków
tel. (012) 662 66 35
e-mail: mtroj@up.krakow.pl

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Pełnomocnik Rektora AE ds. Osób Niepełnosprawnych
dr hab. Janina Filek
ul. Rakowiecka 27, 31-510 Kraków
tel. 695 418 581, 695 608 630
e-mail: bon@uek.krakow.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Agnieszka Misiuk
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek C, pokój nr 053, 30-705 Kraków
tel. (012) 252 45 12
e-mail: pelnomocnik@afm.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.zsn.agh.edu.pl/

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH

http://www.zsn.agh.edu.pl/

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Wójtowicz
ul. Reymonta 17, Dom Studenta nr. 4, pokój 108, 31-917 Kraków
tel. (012) 622 26 04
e-mail:  bon@agh.edu.pl

Politechnika Krakowska

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Jan Ortyl
ul. Skarżyńskiego 9, pok. (601), 31-866 Kraków
tel./fax. (012) 628 37 22
e-mail: ortylj@interia.pl lub bonpk@interia.pl

Uniwersytet Śląski

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://bon.us.edu.pl

Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych

Gabriela Wilczyńska
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 98
e-mail: bon@us.edu.pl lub gabriela.wilczynska@us.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.kul.lublin.pl/art_1566.html

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych

Bogusław Marek
Kolegium Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (081) 445 32 03
e-mail: bpsn@kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

http://www.umcs.lublin.pl/niepelnosprawni
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych UMCS
Dom Studencki AMOR
ul. Radziszewskiego 18, pok. 213 (drugie piętro)
tel. (081) 537 58 90
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
mgr Monika Szczepanik
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. (081) 740 84 10; faks: (081) 740 84 13
e-mail: m.szczepanik@wspa.pl
Rektorat pok. 301, III piętro, pon.-pt. 7.30 - 15.30

Uniwersytet Łódzki

http://www.uni.lodz.pl/zycie/infopelnomocnika
ul. Lindleya 3, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 41 99

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Anna Sobczak
dyżur: wtorek, 10.00-11.00
e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Diana Müller
pon.-pt. 9.00-14.00
e-mail: dmuller@uni.lodz.pl

Politechnika Łódzka

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz
Al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź
e-mail: giercuszkiewicz@p.lodz.pl
www.bon.p.lodz.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierownik Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych
mgr Marta Andrzejczyk
ul. Licznerskiego 4D, p.8, Olsztyn,
tel. 608 641 642
marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl

Politechnika Opolska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Krystyna Słodczyk
dyżur: czwartek, godz. 11.00-13.00
Zespół Dydaktyczny "Łącznik", ul. Mikolajczyka 16, pok. 118, 45-047 Opole
e-mail: niepelnosprawni@po.opole.pl lub k.slodczyk@po.opole.pl
W sprawach bardzo pilnych należy dzwonić do Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej
tel. (077) 400 62 97, (077) 453 04 72 w. 37

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM
dyżury: poniedziałek, środa, piątek, godz. 10.00-11.00
ul. Szamarzewskiego 89, budynek A, p.1, 60-568 Poznań
tel. (061) 829 20 55
e-mail: bon@amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Pełnomocnik Rektora WSB ds. Osób Niepełnosprawnych
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel. (061) 655 33 01
e-mail: pon@wsb.poznan.pl

Politechnika Poznańska

Pełnomocnik Rektora PP ds. Osób Niepełnosprawnych
prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski
ul. Piotrowo 3(budynek Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania), pokój 615, 60-965 Poznań
tel. (061) 665 22 56
e-mail: Bogdan.Branowski@put.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ckiron.ap.siedlce.pl

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych

Beata Gulati
ul. Żytnia 17/19, Dom Studenta nr 4, pokój nr 5, 08-110 Siedlce
tel. (025) 643 17 39
e-mail: ckiron@uph.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński

www.us.szc.pl/main.php/bon
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Justyna Markitoń
ul. Kordeckiego 15, Dom Studenta nr. 3 ,,Kordecki”, pokój nr 07, 70-453 Szczecin
tel. (091) 484 10 64, 518 963 463
e-mail: bon@univ.szczecin.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

www.umk.pl/studenci/niepelnosprawni
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Osób Niepełnosprawnych UMK
mgr Sławomir Rylich
ul. Gagarina 33, Dom Studenta nr 11, pokój nr. 6, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 49 83
e-mail: rylicsla@umk.pl lub pelnomoc@umk.pl

Uniwersytet Warszawski

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych UW

http://www.bon.uw.edu.pl/bon.html

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych

Paweł Wdówik
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (022) 552 42 22
e-mail: pawel.wdowik@uw.edu.pl , pawel@adm.uw.edu.pl

Politechnika Warszawska

Pełnomocnik Rektora PW ds. Osób Niepełnosprawnych
Dariusz Radomski
Nowowiejska 15/19 pok. 21D, 00-665 Warszawa
tel. 695 910 787
e-mail: pron@rekt.pw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Kazimierz Szałata
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (022) 561 88 00
e-mail: pelnomocnik@uksw.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego

Pełnomocnik Rektora AWF ds. Osób Niepełnosprawnych
Beata Wojtyczek
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
tel. (022) 834 04 31, wew. 465
e-mail: beata.wojtyczek@awf.edu.pl

Politechnika Wrocławska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Jerzy Borowiec
ul. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (071) 320 43 20
e-mail: pomoc.n@pwr.wroc.pl

Sprawami osób niepełnosprawnych studiujących na PW zajmuje się także Fundacja MANUS

http://www.manus.pl/
Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, lok. 4.34, 50-370 Wrocław
tel. 071 734 58 37
faks: 071 734 53 41

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

mgr Wojciech Wiliński
ul. Witelona 25a, pok. 96, 51-612 Wrocław
tel. (071) 347 31 11
e-mail: Wojciech.Wilinski@awf.wroc.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Biuro Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
ul. Wagonowa 9, pok. 3, 53-609 Wrocław
e-mail: dorota.cwenar@dsw.edu.pl
tel. (071) 358 27 24
http://www.dsw.edu.pl/biuro-wsparcia-edukacyjnego-studentow-i-doktorantow-z-niepelnosprawnoscia/kontakt/
Rzeczniczka studentów i doktorantów z niepełnosprawnością - Wioletta Boczar pełni dyżury w pon. w godz. 13-15 w Biurze Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością DSW, ul. Wagonowa 9, pok. 3. Zaprasza też do kontaktu e-mailowego: rzecznik.niepelnosprawnosc@dsw.edu.pl

Uniwersytet Zielonogórski

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych
Marcin Garbat
al. Wojska Polskiego 69, 65-764 Zielona Góra
tel. (068) 328 31 79
e-mail: M.Garbat@dzps.uz.zgora.pl
Rada Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.rns.uz.zgora.pl/

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Edyta Widawska
tel.: (034) 378 42 89
e-mail: e.widawska@ajd.czest.pl
dyżury: ul. Waszyngtona 4/8
wtorek 8.15 - 9.45 (pokój 339 lub 138)
środa 11.30 - 13.00 (pokój 339)

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Rzecznik Studentów Niepełnosprawnych
Dorota Janułajtys
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź
dyżury: czwartek 10.00-12.00, pokój H113
tel. kom. 695 380 460
e-mail: rsn@ahe.lodz.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Specjalista ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych
mgr Magdalena Kozłowska
ul. Kordeckiego 20, bud. B, pok.120 (I p.) i pok. 11 (parter)
Dyżury: pon.-pt. w godz. 8.00-14.00
tel. (52) 374 99 58
e-mail: magdalena.kozlowska@utp.edu.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Mikołaj Piekut

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Garbary 2, bud. G, pok. G20, 85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567 00 59 oraz 506 219 680
e-mail: niepelnosprawni@byd.pl
facebook.pl/zsnwsg
www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl

Aktualizacja: 15.04.2011

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • dodanie danych uczleni
    studentka
    07.11.2014, 16:04
    Proszę o dodanie do listy danych o sprawach dla osób nieepełnosprawnych na mojej uczelni, jaką jest Politechnika Częstochowska
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas