Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie dla opiekuna przy przekroczeniu kryterium dochodowego

16.01.2016
Autor: S.

Jestem osobą niepełnosprawną dawnej I grupy (całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji, poruszam się na wózku). Opiekuje się mną żona, która nie posiada żadnych świadczeń. Fakt jest taki, że przekraczamy 1000 zł na osobę. Czy możemy liczyć na zasiłek? Żona ma 58 lat i 18 lat pracy.

Szanowny Panie,

Jeżeli dobrze zrozumiałam, pyta Pan o konkretne świadczenie, czyli specjalny zasiłek opiekuńczy. W informacji podanej przez Pana wskazany został fakt przekroczenia kryterium dochodowego, co uniemożliwia niestety otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Próg dochodowy w odniesieniu do wspomnianego świadczenia jest jasno określony i wynika z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Proponuję jednak ponownie przeliczyć dochód. Ustalić z pracownikiem socjalnym, co wchodzi w jego części składowe. Wówczas mielibyście Państwo pewność, czy próg dochodowy jest prawidłowo obliczony, czy też został przekroczony i dyskwalifikuje Państwa z możliwości starania się o to konkretne świadczenie.

Szczegółowe informacje w zakresie kryteriów przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przede wszystkim jednak postawione przez Pana pytanie powinno być skierowane do pracownika socjalnego GOPS lub MOPS, który swoim wsparciem obejmuje mieszkańców danego terenu. Pracownik powyższej instytucji, po zapoznaniu się z Państwa indywidualną sytuacją, będzie mógł określić, jaki rodzaj świadczenia byłby najodpowiedniejszy w konkretnej sytuacji, ukierunkować, wskazać możliwości rozwiązania problemu, jak i odpowiednie świadczenie.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas